Ashtar via Susan Leland, 28 juni

images

Ashtar, 28 juni 2016
via Susan Leland

Hävda Er Frihet och Välkomna Till Kärleks-Ljuset!
Ashtar På Väg-Telefonkonferens

Var hälsade, Kära Ni! Vi är så förtjusta över att vara här med er, och vi är så ’för-LJUS-ta’ – att komma från Ljuset, ni vet, med Ljuset, bära in Ljuset – över allt som har åstadkommits på Planeten Jorden! Vi vet att det finns händelser som äger rum, ord som uttrycks och så vidare, som verkar dra ner Världen ännu längre in i kaos och rädsla. Låt mig försäkra er om att det är motsatsen som är sann! Vi kan ge er exempel hela natten och hela dagen på alla underbara, underbara händelser och, ja, uttrycken kommer fram över hela Världen för att bära in Ljuset till de platser där det fortfarande inte skiner, åtminstone inte särskilt klart.

Vi kommer att berätta detta. Även på de mörkaste av platser, mötesplatserna – till exempel, ni vet, de rökfyllda rum eller hur ni vill se dem – där de som drar i trådarna, de som styr, samlas för att kartlägga sin nästa plats eller händelse som ska iscensättas för att försöka behålla deras kontroll – även i dessa mörkaste rum och platser skiner Ljuset! Och mer verklighet kommer in, med det Ljuset.

Det finns de – ni hört ett exempel från dessa Gudomliga budbärare* – ett exempel är Hillary själv, som åtminstone förstått att hennes mörka program inte kommer att råda, och hon kommer INTE att bli nästa president i USA och hon kommer INTE att leda Världen, ytterligare in i avgrunden. Istället kommer nästa president vara en världsledare, precis som president Obama, precis som president Putin och Xi och otaliga andra på alla nivåer som innehar politiska uppdrag, statliga uppdrag och så vidare!

Vi kommer att berätta för er att i själva verket kan en president bara göra vad hans inrättning – och till viss del de styrande – tillåter honom att göra. Detta har verkligen varit fallet. Ni har sett detta med president Obama. Han har i väldigt mycket varit tvungen att vara dubbelagenten, men alltid, alltid, alltid en Varelse av KärleksLjuset, som enbart arbetar för Ljuset, men ibland behövt tyckas gå med på den mörka agendan, att gå deras ärenden för att låta dem tro att de har absolut kontroll, när Sanningen är den motsatta.

Och vi är glada över att berätta detta. Vi vill att ni, när ni gör era visualiseringar, det vill säga, vi råder er – vi kontrollerar er inte, vi säger inte vad ni ska tänka eller vad ni ska uttrycka. Men när ni gör era visualiseringar, se att detta Ljus kommer in mer och mer, täcker och genomsyrar hela Planeten Jorden, nedan, på och över, eftersom det är SANNINGEN!

Och varje form av propaganda eller lögner som ni hör som säger det motsatta, är inte Sanningen. Det är en vilseledande illusion skapad av dem som vill behålla kontrollen. Men som vi just har sagt, en av de på högsta ’toppen av stegen-varelserna’ börjar förstå, eftersom Sanningen är Ljus, och Ljuset börjar tränga in i och genomsyra även de mörkaste platser! Och ni kan likna dessa platser vid de som bär de mörka hattarna, in i deras inre väsen, deras Hjärtan och sinnen och så vidare, ja, ni kan verkligen använda den bilden om det fungerar för er, för vi uppmuntrar er till ta in KärleksLjuset mer och mer!

Vingskaparna (Wingmakers) finns överallt. Vet ni vilka Vingskaparna är? De är NI! Omkring 700 år framför där ni är just nu, men de kommer för att hjälpa till. De fullkomligt exploderar detta KärleksLjus överallt! Och en del människor ser gigantiska och vackra fyrverkerier på himlen – vi kallar dem fyrverkerier. Detta är Vingskaparna i arbete, för att bringa KärleksLjuset TILL ER!

Nå, det finns orsaker till detta, men se det bara som att KärleksLjuset kommer in och tackar alla inblandade – Vingskaparna, de mörka och alla där emellan. Det är bara en plats på skalan, ni vet. Och det är viktigt att ni förstår, att alla har haft möjlighet att delta i att få allt detta till stånd.

Hur skulle ni kunna stå högresta och göra anspråk på er Frihet om ni inte visste skillnaden mellan Ljus och mörker? Nå, i början var det inte nödvändigt. Det fanns bara Ljus, eller hur? Ni vet det! Några av er kanske även är på väg att komma ihåg det, när allt som fanns, var Ljus. Och NI var En i Ljuset, alla ni bröder och systrar från Universum!

Men det finns det här som kallas fri vilja. Det finns det här som kallas Mänsklighetens förmåga att falla ner avsevärt mycket, så att ni ska kunna uppleva motsatsen till Ljus, och allt som ni kunde tänkas hitta att uppleva på denna plats. Det är allt! Släpp dömandet! Och släpp absolut rädslan! Eftersom var kommer dömandet ifrån, om inte av RÄDSLA? Och kom ihåg definitionen – FEAR (rädsla) är en förkortning av False Evidence Appearing Real (Falska Bevis Förefaller Verkliga). Kom ihåg det!!! Ni kommer att se en hel del skapelser som inspirerats och tagits fram för att främja energin av RÄDSLA. Det är upp till er att stanna kvar i LUGNET!!!

Vi säger, väx med uppgiften! Fall inte ned i känslor av förtvivlan, depression, misströstan – ni vet, alla de 3D-ord som så många människor tar mediciner för. Om ni behöver medicinerna, bra! Använd dem, men kom ihåg att ta in Ljuset, eftersom det är där det ultimata svaret ligger!

Det är friheten för ALLA! Det är Gudomlig Frihet med Gudomlig Ledning – som utgår inom varje enskilt Hjärta med uttrycken i form av integritet och samhörighet med all Kärlek i Universum, och agerar från denna plats! Och denna plats är här och denna plats är nu!!! Så har det alltid varit i Hjärtat hos er alla och hela Mänskligheten. Men det är det att dessa program har fått fortskrida så länge – vi vet att det är svårt att släppa dem, att transformerande förvandla dem till Högre energi. Så Vingmakarna är här med oss. De är faktiskt en del av Ashtar-Kommandot, kan man säga, särskilt för att förstärka Ljuset!

Och vad talar vi om här? KärleksLjuset för hela Planeten Jorden. Vi ber er att delta, att välkomna in KärleksLjuset. Om det gör er lite yr ibland, eller om ni känner det som om ni kommer att lätta rakt upp, nå, sitt ner eller ligg ner. Men välkomna Ljuset!!! Det är kraftfullt – ja, ni vet det! Varje gång ni gör en meditation och ni tar in det kan ni känna det och ni vet att det är kraftfullt. Tja, det är den mest kraftfulla energin i Universum och gissa vad? Det är er LivsKrafts energi!

Så jag uppmanar er att ta in det, att använda det, att delta ännu mer. Vi menar mer frekvent, mer ofta, mer avsiktligt – det är en bra ”A” ord, när ni använder det i detta sammanhang. Och VAR en Sann Ljusarbetare hela tiden!!! Ni kan ställa in er på den kursen varje dag när ni går upp ur era varma, bekväma sängar. Och ni kan ställa in kursen för det under er sömnperiod och, naturligtvis, under era meditationsstunder. Bara utforma en liten bit av ett mantra. Ni kan även skriva ner det och lägga det under kudden, om ni vill.

Låt Kärlekens kraft komma in i er i allt större mängder – för Sanningen är att det finns en oändlig mängd för var och en av er – och använd den! Delta! Var en medlem av Ashtar-Kommandot eller de Uppstigna, Änglarna eller alla ovanstående eftersom, när vi går samman är Vi Alla En i alla fall. Ni är på marken i en mänsklig kropp. Vi skulle inte kunna göra något av detta utan er! Och vi har vår egen obegränsade Kärlek för er som vi ger till er, som vi strålar till er! Vi har förmågan, liksom Vingmakarna har, att ta in ännu mer från Stora Centralsolen, från vår Skapare, från alla platser av KärleksLjus i Universum – alla de Högre Rikena av Ljus. Ni kan kalla det ’Himlen’ om ni vill, eller de ’Himmelska Rikena’. Det är obegränsat! Ni alla förtjänar det och det finns i obegränsade kvantiteter för var och en av er!

Men jag kan säga er detta – när ni är nere i deppigheten är det mycket svårt för den Sanningen att förvandla några sorters rädslobaserade energier eller känslor eller uttryck som ni känner. Låt dem inte komma åt er! Stå högresta, var modiga! Hävda er Frihet från allt som är mörkt. Hävda er Gudomlighet, framför allt inom er själva och sedan VAR DET i alla era tankar, ord och handlingar!!!

Något som händer mer och mer, är att fler och fler icke-slumpmässiga – utan väldigt mycket i en ordningsföljd så som ni frammanar det – förekommer människor, upplevelser och rena händelser som ni observerar – i era egna sfärer eller inom egna energifält, bland annat inom er syn, hörsel, era tredje-dimensionella sinnen och bortom – Högre, Högre, Högre, till, som Sananda kallar det, ert visdomsöga eller ert tredje öga. Hur många av er får mer och mer en känsla av att intuitionen utvecklas och förändras? Detta beror på att ni tar in mer och mer av KärleksLjuset! Detta är katalysatorn; detta är energin; detta är egenmakten!!!

Glädj er! Glädj er åt dessa händelser, dessa Uppstigningsförberedelser som sker inom er – och fokusera på det! Förena era Hjärtan med era Sinnen och fokusera på de Högre Rikena – Ja, även när ni diskar eller arbetar i era trädgårdar eller vad som helst. Koppla in er och koppla av i Kärlekens energier. Och då kommer ni att känna ett större och större sekventiellt flöde, och ni kommer att känna som om ni, så att säga, flyter nedför en flod på en flotte, helt uppfriskad, helt avslappnad, följer med flödet eller strömmen. Och alla på stranden jublar och skickar sin Kärlek till er! Och ni, i er tur, är fria att uttrycka er Kärlek till dem när ni färdas längs er egen Livsväg!

Inget mer kämpande och simmande uppströms. Inga fler känslor av att ni är på väg att drunkna i alla program och lögner, utan snarare att vara fri, vara upprymd och ändå avslappnad. Detta är den vision som vi håller för er. Detta är hur vi ser er. Vi bara inbjuder er att ansluta er till oss i att njuta av denna vision för er! Jag lovar er, Mina Älskade, även om ni inte känner detta flöde precis i denna minut, finns det där för er. Så sträck ut och hävda det! Det är er Gudomliga Rätt och det är Den Ni Verkligen Är!

Så återigen uttrycker vi till er vår stora, oändliga Kärlek och vi tackar er för att vara de sanna Ljusarbetarna, det KärleksLjus som ni är! Och så är det. Salut!

* Tara and Rama Report: http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-6-28-16.html

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...