Dikt via Per Beronius, 12 februari, 2017

Ämne: Agartha, den inre Jorden

”Och ändå rör hon sig”, utvecklingsspiralen sig vrider kring sin axel
den som där ovan är fast förankrad i evigheten, där nedan i centrum
av den ihåliga Jorden, Agartha.

Med sin högt utvecklade befolkning, som skall hjälpa oss
att finna vägen, vi som bor på Jordens yta, inför det nära förestående
kvantsprånget från den 3:e till den 5:e dimensionen.

Ett varv i utvecklingsspiralen, ett år med jordiskt tidsmått mätt
ett varv som likt ett nyfött barn, nyligen börjat om på nytt.

Vad har vi av detta år 2017 mer att förvänta
Det skall vi inte veta, det  beror på hur vi alla och envar
tänker och beter oss i vår egen lilla hydda i dalgången
den underskönt vackra, denna gåva från Himmelriket.

Det föregående året med stor möda gjort sitt
det nya året i sin gryningens timme tagit över stafettpinnen.

Vad mer att säga här och just nu, än en påminnelse
vi är alla Ett, en och densamma, åtskillnad, separation
illusion och inget annat.

*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
——————————————————————————

Du gillar kanske också...