Sananda via John Smallman, 5 februari 2017

Sananda via John Smallman, 5 februari 2017

Välkomnandet av er kommer att börja med det mest storslagna firande.

5 februari 2017 av John Smallman

När en människa vaknar upp till medvetandet om deras sanna natur är det alltid ett oförglömligt ögonblick. De kommer alltid att komma ihåg vad de gjorde den stunden och hur plötsligt detta uppvaknanade var. Ena stunden flöt allting på ”normalt” i deras vanliga liv, i nästa stund visste de att de är En med Källan, och alla tvivel och all osäkerhet löstes omedelbart bort. Det var ett ögonblick av intensiv lycka.

Alla, varje medveten entitet som skapats av Gud, kommer att uppleva undret av att vakna upp. Det är allas öde, ett oundvikligt och gudomligt försäkrad fullbordan av allas återvändande till medvetenhet om Enheten med deras Källa – Alfa och Omega. Ingen är fullständig utan den andra, och ofullständighet är omöjlig, så ni är aldrig utan den Andra, ert högre Själv, ert Guds-själv, er Enhet, och så er yttersta fullständighet i Gudomlig Enhet är konstant och evig. Ni skapades som En med Källan, och det tillståndet är oförändrat och går inte att förändra, ni har bara tillfälligt förlorat det ur sikte, för stunden är det gömt från ert synfält av ett mycket litet passerande moln – och så, plötsligt blir Solen synlig igen i hela Dess oändliga brilljans och lyster.

Gud älskar så sin Skapelse att Han vill att Den ska vara fullt vaken, fullt medveten, fullt levande och så kommer Det vara. Valet att spela ett spel i en illusorisk miljö av smärta och lidande har blivit upphävt och ert uppvaknande sker just nu. Det finns tecken på detta över allt runt er, öppna era ögon och se, och njut av vetskapen som följer. Inte en enda av er är glömd, övergiven, osedd, ovärdig eller på något sätt dömd eller i behov av något. Ni förblir evigt perfekta, precis som ni skapats, så slappna av helt och fullt i själv-acceptans och njut av den mänskliga formen ni valde att bebo tills ni känner att ni inte längre behöver den, och det fulla medvetandet om er gudomliga natur kommer att fylla era hjärtan med glädje.

Ni är Kärlek. Det finns inget annat, så tillåt er själva att än en gång bli medvetna om denna gudomliga Sanning. Gud vill att ni ska vara medvetna om detta för Han vet att det kommer att ge er stor glädje, och Hans önskan, Hans Vilja för er är konstant och evig glädje. Den enda anledningen ni inte upplever detta tillstånd är för ni inte låter er själva att uppleva det. Ni tillåter negativt själv-dömande att fördunkla er syn, för att gömma Verkligheten från er.

En av de huvudsakliga aspekterna av illusionen är ert negativa själv-dömande. När ni valde att uppleva separation visste ni att det var att stöta bort Guds eviga Kärlek till er, men gjorde detta val ändå för att bevisa för er själva att ni inte behövde Gud. Det var lite som en tonåring som behöver bevisa sitt oberoende från föräldrarna genom att lämna hemmet eller åka på en lång resa runt världen. Men under det behovet att bevisa sitt oberoende finns vetskapen kvar att om saker och ting inte blir bra, så kan de alltid komma tillbaka hem. Om detta händer kan de känna sig lite skamsna för att ha upptäckt att de inte ännu är helt oberoende vuxna, som kan klara världen själva, men ändå, återvänder de till säkerheten hemma.

Ja, det är ungefär så för er och Gud. Djupt inom er vet ni att ni är evigt älskade och avhållna, men det kvarstår den underliggande känslan av skam som kopplats med negativt själv-dömande ”Jag är inte tillräckligt bra, jag klarade inte mig själv och nu måste jag fråga om jag får komma hem, kanske kommer jag bli avvisad”. Och som föräldrar, om ni inte är i extrem konflikt med era barn, vet ni att ni alltid kommer att välkomna dem hem för ni älskar dem och vill hjälpa dem på alla sätt ni kan. Ni skulle aldrig avvisa dem.

Och så klart, Gud, er himmelske Fader är oändligt kärleksfull och accepterande! Ni behöver bara vända er till Honom med fullständig tillit, och sätt era tvivel åt sidan, er oro, era rädslor, och era negativa och felaktiga själv-dömanden, genom att öppna era hjärtan helt till Kärleksfältet som omger er i varje stund av er existens.

Det finns ingen gudomlig vedergällning, dom, eller avvisande, det finns bara Kärlek. Och den Kärleken är oändlig. Igen, de flesta av er har tröstat en annan person – ett barn, ett syskon, en make, en vän, som känner smärta, fysiskt eller känslomässigt – och känslorna av kärlek ni har djupt inom er för den andra personen är mycket intensiva i den stunden. Känslorna av Kärlek som Gud har för er är oändligt mer intensiva, faktum är, långt bortom er förmåga att föreställa er.

Ha bara tillit till att Guds Kärlek till er alltid är med er, som Den verkligen är, och gå sedan in i er helgedom, ert inre altare där Hans eviga Kärleksflamma för er brinner konstant och öppna era hjärtan för att ta emot Den. Han erbjuder Den till er i varje stund och väntar kärleksfullt för att ni ska acceptera Den. Gör det, och känn värmen och trösten och säkerheten i Hans gudomliga omfamning. Det är ert eviga Hem, Hemmet i vilket ni alltid är fullständigt välkomna, och aldrig avvisar er eller nekar er. Det är ert Hem, och ni har all rätt att gå in. När ni gör det kommer ert välkomnanden börja med det mest storslagna firande för ni har varit saknade i högsta grad.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Du gillar kanske också...