Dikt via Per Beronius, 13 december

Per Beronius

Tema: B A R N E N

Det är dags, att än en gång låta sig påminnas
Var än på Jordens rund vi har vår boning är vi alla ETT
Utan åtskillnad, separation, inget annat
Än illusion

Ett år i väntan att säga, tack för mig, tack och farväl
Inom kort kommer jag åter, men då i en annorlunda skepnad
Det nya året sig förbereder i den välkomnande salongen träda in
Vintersolståndet, blott några dagar bort

Vid dalgångens högsta punkt
Står Solen vid middagstid som högst en handsbredd
Över horisonten

Tiden för årets bokslut sig närmar
Hur blev det år vi bakom oss lämnar, vad gjorde vi
Vad gjorde vi inte

Vad har vi av nästa år att förvänta
Det beror på, vilka val vi själva gör, hur vi väljer att tänka
Med vår Gudomliga tankens skaparkraft given

Den som oemotståndligt skapar vad än den vill
Om än i denna, den tröga 3-dimensionella världen, det tar lite tid
I den eteriska världen skapar tanken på ett ögonblick

Tanken, den som skapar, det vi på färden skall möta
Det vi skapat, bakom oss lämnar
Det har gjort sitt

Ansvaret, att svara an
Mot det Hjärtat oss bjuder, det är vårt eget
Kan aldrig delegeras till någon annan

Du är i dig själv, och i ditt eget en suverän själ
Allt du möter på livets stig, din egen tankens skapelse

Det är upp till oss själva, alla och envar
Att förvalta väl den gåva, det pund, som av Gud är oss givet
Den fria viljans nådegåva, när vi föds
I spädbarnets skepnad

Här och just nu, när dessa ord sätts på pränt
Går denna dag mot sitt slut, det goda mörkret över nejden
Sig sänker, oss omger med sin mjuka varma barmhärtighetens filt
Den, som blott allt och alla, vill så väl

Natten väntar, där vi kan få vila
I vår Skyddsängels famn om vi ber, be och du skall få
Så och du skall skörda

Hur än livet sig ter
Det beror på oss själva, alla och envar
Så minns en gång och för alla, det är vi själva
Som avgör hur livet skall sig gestalta, ansvaret
Svara an mot det Hjärtat bjuder
Alltid vår eget

Om än det stundom sägs, du är jag, jag är du
Alla är vi en och densamma, om än illusionen ögat skymmer
Kryptiska ord måhända, och ändå är det så

Vi har ett och annat att i stillhet fundera över
I Julens och Nyårets tid på vår kammare

Dagar kommer, dagar går
Sätter sina avtryckens fotspår

Världen skall inte gå under
Om än det tidvis stormar, vi har en myckenhet
Av barmhärtighetens goda att se fram emot i dessa dagar
Där Tusenårsriket, den Gyllene Tidens era, i väntan
Alla och envar välkomnande tar i sin famn
Världens alla barn tar omhand
Var än de har sin boning

Gud är med oss, överger aldrig något av sina barn
Litet eller stort

Varje nyfött barn till Jorden kommet
En barmhärtighetens gåva från Himmelriket
Att ta hand om på det allra bästa
Tänkbara sätt

Det finns Eldsjälar
Som tänker på detta vis

*  *  *

Mottaget av Per Beronius
———————————————
Kemist, forskare, lärare
I sitt poesins författarskap med fokus på världsutvecklingen
Beronii Förlag AB grundat 2003, 9 titlar i bokhandeln
Baksidestexter och omslagsbilder på nätet

Förslag till sökord
”Galaxer”, ”Bortom 2012, ”Ropet från Kosmos”
”Röster från Andromeda”, ”Strandlinjens magi”
Författarnamnet
——————————————————-

You may also like...