Ashtar via Susan Leland, 24 November 2015

 

 

images

Ashtar: ”Detta är de Högsta Heliga Dagars Säsong Någonsin på Jorden!!!”

 

Hälsningar Käraste Familj!

Jag ska börja med att säga till er, Glada Helgdagar, och må den här Säsongen bli den lyckligaste någonsin för hela Planeten Jorden – och i förlängningen, ert Sol System, er Galax och bortom Universum! För detta är tiden när fokuset är så inriktat på de andliga kontakterna vi delar, att det för fler och fler människor är att höja sig själva i partnerskap med oss – om de så önskar – in i sådana Höga Nivåer av Vibrationer, att de faktiskt kan börja känna sin egen Gudomlighet inom sin varelse. Och genom att göra så, börjar de naturligtvis känna Enheten, den stora anslutande energin som vi delar, vilket naturligtvis är Kärlek!!! Och det är en energi, och den Högsta Energin i Universum, och den är ett Ljus som är det Största Ljus som finns! Och så är det när ni firar era olika dagar av betydelse – oavsett vad de är under denna Heliga Dagars Säsong – det är att öppna, öppna er själva och låta detta Ljus komma in och översvämma era väsen!!!

Här är nu någonting för er att vara förverkligade av; Oavsett om ni medvetet uppger era anspråk eller er avsikt att dela detta Ljus, gör ni det ändå! Ni förstår, eftersom den del av er som kallas Ert Högre Dimensionella Jag – det är hur vi benämner det – den del av er som ni alltid är i kontakt med, antingen ni medvetet erkänner detta eller ej – har det ett sätt att orsaka er att utstråla detta Ljus utåt, från era varelser, även under er sov-tid, och naturligtvis speciellt under meditations tid, era dröm-tillfällen – era lyckliga drömmar, ska vi säga, era upplyftande tillfällen! Många av er har börjat skymta, som Mästare* har sagt – glimtar av olika dimensionella nivåer på samma gång!

Och med detta kommer vetskapen om att allting faktiskt är bra i ert Rike och alla andra. När ni tittar på Högre Nivåer av Dimensionalitet, bokstavligen översvämmas ni av detta Kärleks-Ljus, eftersom det är den energin som finns där. RÄDSLA – Falska Bevis Verkar Riktiga (FEAR – False Evidence Appearing Real) – har ingen plats där, och ni kommer inte att hitta det där. Och så är det mest klokt verkligen att lyssna till orden, rensa er själva från alla rädslor – och vad som är bäst att göra är upp till er – men den totala energin – eller ni kanske säger upphäver/tar ut, eller leder till nollpunkten eller hur ni vill säga det – är Kärlek och allt som Kärlek alstrar eller ger liv åt, eller skapar!!!

Och så för några av er, kan det vara, åh, en tripp till museet för att titta på de vackra målningarna där. För vissa av er kan det vara att placera er själva i njutandet av musik som är särskilt underbar för er. Och för alla er, är det avsiktligt att göra dessa kopplingar som jag talar om – förbindelserna med totaliteten av Vem Ni Är!!!

”Ni vet, er kroppslighet är varje bit som älskad, och har åtskilligt med Ljus i den. Så anslut dit och arbeta ut genom det totala av era energifält. Sananda lär ut detta i sin ”Händer av Kärlek-Ljus Meditation”. Några av er kanske är intresserade av att få tillgång av denna information.** Det är upp till er. Många av er vet redan hur man kan föra in Kärleks-Ljuset och sprida det igenom hela er själva, och sedan dela det. Många av er gör det avsiktligt som utövare av något slags energi helande, mission eller tjänst.

Bara fortsätt föra in det, eftersom det kommer in. Det är där. De är lätt-tillgängligt! Ni behöver inte spendera så mycket som en krona av er förmögenhet för att komma åt det. Ni kan helt enkelt kräva, eller ge en intention att tillåta det. I detta avseende kan man säga att Kärlek är den största förhandling tillgänglig för Världen och kostar inte ett öre!!! Ni behöver inte gå ut kl 05.00 på morgonen och stå i kö för att dörrarna ska öppna för en ”Svart Fredag försäljning”, för att få all den Kärlek ni möjligen vill ha in i era varelser. Allt ni behöver göra är att ta in det mer och mer och mer, därför att energierna kommer in mer och mer och mer – och ni vet det!

Nu! Vi ska inte på något sätt förminska den Glädje som ni finner i att shoppa eller någon annan aktivitet, som ni väljer att sysselsätta er med på Planeten Jorden. Om det är vad som ger er nöje och glädje, gör det då! Men håll i minnet, att ni är här för att delta som en Ljusarbetare, som medlem i vår ”Ashtar On The Road Familj”, och att ni har möjligheten att ingjuta allt som ni gör, varje gåva som ni ger, varje present som ni packar in, och så vidare och så vidare – har ni möjligheten att ingjuta allt med det stora Kärleks-Ljuset!!!

Kärlek uttrycks på många många sätt. Men ovillkorlig Kärlek är alltid upplyftande, så när ni medför det ger ni Kärleks Gåvan till er själva, Gåvan av Ljus! Kom ihåg att det är den mest kraftfulla energin i Universum!!!

Nu ska jag säga någonting om att vara nere i ”tjockisar”(dumpies), eftersom ni ibland under de Heliga Dagarnas Säsong, kastar ut så mycket energi på pengar och de saker man kan köpa för pengar. Och ibland finner ni att ni är helt ensam under Helgdagarna. Att ni inte har ett helt företag som kommer hem till er på middag. Ni har inte klappar under granen från era kära, och så vidare, och så vidare. Och medan det är underbart att verkligen ha dessa saker i ert liv, kom ihåg! Ni är Kärlek, Ren Kärlek! Och ni är aldrig ensam!!! Ni har det Stora Sällskapet i Himlen. Ni har mig, Ashtar och Ashtar Command. Ni har Moder Gaia och alla hennes Riken ständigt med er och kan förena er med dem. Det är mest förtjusande att föra in Kärlek-Ljuset, anslut alltigenom helheten av er varelse, inklusive ert Högre Dimensionella Jag, och utgå sen från det!

Utforska! Var i Glädje! Välkomna Dem som kommer, ska jag säga, igenom till er, eftersom det blir lättare och lättare, är det inte (?) att få dessa meddelanden. Skriv ner allt som ni kan höra, ana och känna. Det är en tid att öppna och ta emot Kärleken, och kom ihåg, allt som Kärleken framkallar! Och det inkluderar Gemenskap, typer av förbindelser med er vägledar grupp och andra väsen av Kärlek-Ljus, som först sprids ut från er själva och sen går bortom!!!

Öppna dessa Gåvor, dessa Gåvor av Kärlek. Telepati kan vara något som ni vill engagerar er mer och mer i. Kör på! Att se med ert visdomsöga – kanske också se med era ögon öppna, andras energifält. Kanske se ”wee-folket” som de ibland kallas, älvor och naturens elementaler i er trädgård – eller i ert vardagsrum!

Detta är en tid av att ge gåvor, men det är dags att ge till er själva, Mina Kära, öppningen till det fulla förverkligandet av Vem Ni Verkligen Är!!! Ni har närvaro i Högre Dimensionell Verklighet, därför att det är vad som är verkligt. Och eftersom dramerna – många av dem trauman – när de slutar, på grund av att den tredje dimensionen är slut för dessa som rör sig upp och ut ur det – FRÖJDAS!!! Som jag har sagt förut, detta är var det ser ut att vara för oss, från vårt perspektiv att vara De Heligas Dag Säsong, eller ska jag säga, de Högsta Heliga Dagars Säsong någonsin för Planeten Jorden!!! Den glädjen pågår redan. Firandet, Ljusen blir fler och fler i antal och utstrålning, då fler och fler av Mänskligheten lyser upp och stiger Högre med dessa energier av Kärlek!

Så njut av det. Observera det, ja! Vet det, absolut! VAR det, säkert, därför att portarna är öppna för er!!! Ni har alla er egen speciella portal eller tillgång. Använd den. Utarbeta den. Utveckla den. Kom igenom den och var helt närvarande i ert Medvetna Jag, när ni gör så!!! Detta är varför ni kom!!! Om ni vill se på det från ett barns ögon, eller på något barnsligt sätt, har ni kommit många gånger, och väntat på att Ljuset skulle tändas i ett särskilt rum, väntande på Glädjen, all Kärlek och alla Gåvorna. Nåväl, de är här framför er, Kära Ni! Det finns inte en enda av er som inte har ett oändligt antal av dessa Gåvor, som väntar på er! Vissa har ni redan öppnat; några har ni knappt tagit av rosetten från, och ni har bara att öppna lådan. Jag säger att det här är er tid, Mina Kära, som ni mäter den. Detta är era Heliga Dagars Säsong!!! Det är för er att glädjas till fullo av, och att leva och veta Sanningen om Vem Ni Verkligen Är!

Så låt oss vara Glädjefulla tillsammans. Låt oss fira denna Heliga Dagars Säsong som aldrig förr! Vi bjuder in er att vara med oss att ta emot och ge den Största Gåvan av alla, till Planeten Jorden och Universum bortom. Och naturligtvis, är det Gåvan av Kärlek!!! Så ge ert tack och var tacksamma och var Glädjefyllda i Firandet, då vi firar Välkomnandet som ni har gett oss, Partnerskapet vi gläds åt, och uppdraget vi åstadkommer tillsammans!!!

 

Och så är det! Salut!

 

 

*   Http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-11-24-15.html

** Http://www.ashtarontheroad.com/a-session-with-sananda.html
http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-highest-holy-days-ever.html


Transkription av Marta.


Given genom Susan Leland, 24 november 2015.www.AshtarontheRoad.com


You may also like...