Dikt via Per Beronius, Ljuset i tunnelmynningen, 14 september, 2017

Ämne: Ljuset i tunnelmynningen
Meddelande:
Signaler från ovan, tecken från Änglavärlden
den som visar vägen, i det jordiska dimmornas landskap
där inget är, vad det synes vara, blott en sömnens
och drömmens illusion.
Hur överleva på Jorden, finna vägen den smala
vägvisning från Änglavärlden förutan, en omöjlighet
erfarenheten talar sitt omistligt tydliga språk.
Det som är omöjligt att misstolka, missuppfatta
missförstå, när ljuset från ovan ger vägledning.
Omöjligt på egen hand finna vägen
i det nattsvarta jordiska mörkret, men ändå, ge inte upp
ljuset i tunnelmynningen inom synhåll.
I dessa de yttersta dagar, har mörkerkrafterna gjort sitt
de har haft tusenfalt mer av tid, än den
som av Skaparen var dem tilldelad.
I dessa turbulensens sista dagar
går mänskligheten, som det ETT den är
in i den nya tidens ljusa värld.
Den som under 13000 år tålmodigt väntat
på människans uppvaknande ur Törnrosas
förföriska sömn och dröm.
Men i dessa, de yttersta av dagar
är majoriteten av mänskligheten, till full medvetenhet
återuppvaknad, gnuggar sig yrvaket i ögonen
där det av Gud är menat, vi skall vara.
Mörkret flytt, tagit det långa benet före
ljuset en gång och för alla taktpinnen återtagit
lagt beslag på tolkningsföreträdet.
Sjung, dansa och var glad, friheten återfunnen.
Frihetsgudinnan över oss vakar, prövningarnas era
går i närtid mot sitt definitiva slut.
I Moders/Fadershuset skall vi
inom kort för evigt vara åter, som avrundning
på detta inlägg, en liten önskans bön, må vi för evigt
från experiment av detta slag vara befriade.
*  *  *
Av Per Beronius från ovan mottaget att vidarebefordra.
—————————————————————————-
”Obevekligt, tidens tand på materien gnager, bryter ner
omvandlar den till stoft, födelse och död, återfödelse i ett
tillsynes evigt kretslopp, vi fått erfara i materiens värld
den tredimensionella. Den tid är nu nära då vi från en
värld av förgänglighet skall kasta loss, likt ett nybyggt
skepp på det kosmiska havet bege oss ut på jungfrufärd”.
—————————————————————————-

Du gillar kanske också...