Matthew Ward via Suzy Ward, 10 december

matthew
 Matthew Ward – 10 december 2015

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Säkerligen skulle ingen säga emot att det här året verkar ha susat förbi, men få vet att vad de uppfattar som att tiden går snabbare är att energiplanen som Jorden färdats igenom, eller att känslan av att tiden rusar iväg, blir starkare när hon går in i ännu högre vibrationsnivåer. Ni vet detta, men det är inte troligt att era tankar just nu arbetar enligt universella lagar utan istället med fritidsaktiviteter, och i linje med detta skall vi tala om den här säsongens traditionella musik.

Ni lyssnar till, sjunger eller spelar instrument för religiös musik, majestätiska körverk, julsånger och populära låtar, men ni kanske inte inser hur mycket detta påverkar er värld. Bakom vördnad och stor glädje – och det i sig själv är oerhört fördelaktigt – så avger tonerna, och även texterna i välbekanta låtar, vibrationer som starkt påverkar och rör om känslorna. Vi gläds tillsammans med alla för vilka detta är spänning i festligheter med familj och vänner, religiösa ceremonier, konserter eller andra speciella evenemang.

Vibrationerna intensifierar också känslorna hos de människor som sörjer förlusten av sina nära och kära, och hos de som är sjuka, hemlösa och hungriga. Det är de rådande förhöjda känslorna som berör individer och grupper att sträcka sig ut till dem i behov av tröst och annat bistånd. Viktigare än någonsin är att upplyftande ges med omsorgsfulla hjärtan och tas emot med ett glatt hjärta, och ljuset som skapas då lyser briljant.

Vikten av musik är mycket mer än just för säsongen som inträffar nu, den spelar en vital roll i era liv genom hela året. Vad en del kallar ”sfärernas musik” – de fantastiska toner från stränginstrument som antagligen gav upphov till idén om att själar i himlen tillbringar evigheten med att spela på harpor – producerar vibrationer på en frekvens som håller Universum i balans. Och som mikrokosmos i Universum tar ni emot den balanserande fördelen i samma mått som er mottaglighet.

Även bilden av eviga harpister i Nirvana är långt ifrån verkligheten, det finns många tusen, ibland en miljon eller så av musikanter och instrument, eftersom musik är avgörande för hela existensen av era andliga världar. Särskilt vibrationerna från strängarna håller perimetrarna flexibla och allting i hela riket i harmonisk balans, och de är oumbärliga i helandet av personer som anländer med traumatiserade psyken eller skadade eteriska kroppar.

På samma sätt hjälper Nirvanas kompositörer och musiker er. De överför ständigt musik till Jorden så att människor kan absorbera de höga vibrationerna som frigör undertryckta känslor – en känslomässig rening om man så vill – och, om inte sjukdomen är ett själskontrakts val, så hjälper vibrationerna organen att återfå god hälsa. Er finaste musik – symfonier, konsertmusik och andra klassiska opus som vetenskapliga experiment har visat sig hjälpa mänskligheten, djuren och även växter att trivas – kommer ursprungligen från himlen och ”filtrerades” till era kompositörer på själsnivå. Några tillskriver sina verk gudomlig inspiration och eftersom musiken kommer från själen så gav dessa kompositörer själen ett erkännande.

Vad som aldrig har kommit från någon gudomlig källa är de disharmoniska, missljudande eller kakofoniska ljuden i hårdrock (heavy metal) som ofta har en lyrik som också har mycket låga vibrationer. Dessa typer av ljud samlas i ditt energisystem och skapar obalans och minskar kroppens förmåga att absorbera ljus och påverkar dig negativt på ett känslomässigt plan, men även fysiskt och mentalt, vilket avtrubbar dig andligt och även i din medvetna medvetenhet.

Medan neoklassiska kompositioner kan ha ungefär samma effekt, kan kompositörer som är särskilt känsliga för Jordens energi ha skrivit musik som speglade Gaias ångest tills hennes planetkropps uppstigning var säkrad, och negativiteten i mer aktuell mörk aktivitet ligger under de atonala (obunden till tonart) verken av senare tids kompositörer.

Även om ni inte har begärt våra synpunkter eller kommentarer så skulle vi vilja tala om en beklaglig del av vad som annars är den här säsongens extraordinära eftertänksamhet, vänlighet och generositet – andligheten som ett antal av era länder välkomnar syriska flyktingar i. Många i den amerikanska Kongressen, och vissa presidentkandidater, ingjuter istället rädsla i medborgarna när det gäller flyktingar. Några agerar från genuin oro och har gett efter för rädslan som var underblåst, andra använder rädsla för att göra politiska vinster, så att säga.

Inte bara är rädsla en mycket förstorad energi som blockerar ljuset, och därigenom blockerar empati, sympati, medkänsla och rationellt tänkande, den är dessutom mycket smittsam. Några få personer som har allmänhetens uppmärksamhet, och även understödda av media, kan ”infektera” befolkningen – det är vad som hände i USA där många människor är rädda för att ge skydd åt några flyktingar. Vi hedrar och berömmer alla själar i detta land, och runt om i er värld, som tänker och talar ut om detta. Flyktingarna är inte terrorister, de är på flykt från krig och terrorism.

För att få en säker tillflyktsort riskerar de sina liv när de passerar över havet i små överfulla båtar, eller genom mödosamma och ansträngande vandringar över land. Skulle en terrorist ansluta sig till miljontals män, kvinnor och barn som lämnat sina hem, försörjningsmöjligheter och ägodelar för att genomföra en sådan resa?

Ja, det är en möjlighet, men rationellt tänkande säger: utan varken försäkran om överlevnad eller förmåga att bära explosiv utrustning skulle mer troligt någon på ett destruktivt uppdrag färdas på ett snabbt och säkert sätt som gjorde det möjligt att transportera nödvändigt material. Med villkorslös kärlek för Gaia och även känsliga varelser som lever på hennes planetkropp, strålar fjärran civilisationer – vars storhet och makt ligger bortom er föreställningsförmåga – ett intensivt ljus för att skingra rädslan så att varje hjärta kan öppna upp för kärlek.

Kärlek är nyckeln för världen som ni är där för att hjälpa till med att skapa, och ni skulle känna er lika uppmuntrade som vi om ni kunde se ljuset som strålar ut från alla själar som svarar. Vi citerar en rad ur en läsares e-mail:

”Jag önskar så att alla känner kärlek och värme – alla levande varelser i alla riken.”

När sådana känslor genomsyrar er värld så kommer Jorden att bli det undersköna Eden hon var en gång och allt liv kommer att blomstra så harmoniskt som det en gång gjorde.

”Var snäll och fråga Matthew om vi behöver be för de människor som har dött. Om vi väljer att dö på samma sätt, hur är det bra för själen? Är bön och meditation lösningen på allt i detta drama som världen är i nu?

Först vill vi upprepa något vi sa i ett tidigare meddelande: Varje tanke och känsla är en bön. Mamma, vi vill ge information om bön som går utöver att svara på frågorna. Vänligen kopiera vad jag sa för länge sedan när jag levde i Nirvana: (Följande är ett utdrag från kapitlet ”Böner” i Matthews Berätta för mig om Himlen):

”Matthew, minskas effekterna på böner om folk inte går i kyrkan även om de vet värdet av gruppenergi?”

Gud har aldrig menat att kyrkor skall vara byggnader av något slag. De magnifika katedralerna är människans idé, inte Guds. Kyrkan är helt inom själen. Kyrkan är era känslor av vördnad, av tacksamhet. Den är det som lyfter anden in i Guds kärlek och ljus. På så sätt är kyrkan en enda bön som har förmågan att beröra Universum. I en kyrkobyggnad fylld med bedjande människor kanske det finns endast några få vars böner ha ett rent och kraftfullt energiflöde.

Många människor ber bara med en svag rituell observation utan någon verklig energi. Andra ber i sådan extrem smärta och ångest att deras energi är förvrängd och har en negativ effekt på dem själva, likaväl som den ökar den universella negativiteten. Ett jämnt energiflöde är det som positivt påverkar varje själ och Universum, inte att frenetiskt be om särskilda villkor. Det är balansen i energin som vidmakthåller och tröstar.

Jag talar inte om avsikten i bönen, utan bara omeffekten i den energi som finns inom den bedjande. Den energi som läggs ner i en bön med helt själviska och giriga syften kan vara precis lika intensiv som en bön om säkerheten för en älskad familjemedlem eller vän. Avsikten registreras som en aspekt och energiflödet, eller kraften, registreras som något annat. Dessutom är det så att någon som ber om ett särskilt resultat för en annan person inte känner till det avtal som gjordes för den själen innan födelsen.

Villkor eller händelser som den som ber om skall ändras kanske är exakt de som själen har valt som sina livslektioner. Samma sak gäller för böner som gäller en själv, för ens medvetande är sällan i kommunikation med ens själ. Så be för din egen eller någon annans högsta goda och rikta inte intensiva känslor mot ett specifikt resultat som du själv väljer.

Resultatet är INTE ditt medvetna val. Du kan ha en känsla av lättnad i den kunskapen, vilken kommer att registreras i din känslighet som ett lugn. Detta gör det möjligt för energin att fortsätta obehindrat, inte bara inom ditt fysiska och psykiska jag utan förs även fram som harmoni in till Jordens medvetande.

Mamma, jag vet att du har hört att ”böner för de döda” är viktiga och du har undrat varför det skulle vara nödvändigt. Ja, vi är inte ”döda”, men eftersom detta hänvisar till själar i detta rike så vill jag försäkra er att böner för oss verkligen är viktiga. Jag menar inte bara för dem som anländer med stora behov av tröst och läkning utan också för oss vars liv är vitala och fyllda med liv och pågående lektioner i andlig tillväxt.Självklart behöver och välkomnar vi era böner! Och ni skall veta att de är speciellt välkomna när de är i balanserad energi, för dessa böner är till mest fördel för oss, och för er, våra älskade på Jorden. Tack Mamma!

Är böner och meditation lösningen på allt drama som världen nu befinner sig i?

Denna fråga kräver mer än ett Ja eller Nej till svar. Absolut är ljusfyllda tankar och känslor viktiga – de går in i det kollektiva medvetandet, hakar på det som matchar dem och för dessa energiströmmar tillbaka till er värld.

Men handling är också viktig. Att tala om för familj, vänner och medarbetare varför du känner dig optimistisk angående framtiden kan dämpa deras farhågor och vända deras lågfrekventa pessimism. Inte alla av er kan delta i nationella eller internationella organisationer vars insatser riktas mot fred, rättvisa, miljöskydd eller djurs rättigheter till exempel. Men du kan stödja deras ansträngningar genom den energi du lägger ner i att signera petitioner och donationer, om dina omständigheter tillåter det.

Kanske kan du vara volontär i lokala grupper som ger dig värdefull samhällstjänst, och genom att bli informerad om kandidater till offentliga ämbeten kan du rösta på dem du anser bäst kvalificerade. Och, vi vill påminna dig om att helt enkelt genom att leva på ett gudfruktigt sätt så strålar du ut ljus i världen – underskatta aldrig kraften i ditt ljus.

”Jordens befolkning är mer än 6 miljarder och växer. Matthew sa att eteriska kroppar inte har någon massa. Tar de då inte upp utrymme? Vad händer om Nirvana blir utan utrymme?

Ja, eteriska kroppar ”tar inte upp något utrymme”, men Nirvana skulle aldrig kunna bli överfyllt, ännu mindre bli utan utrymme. Till skillnad mot Jorden och andra planeter som behåller sin form och storlek. Nirvanas sammankopplade, flexibla lager har obegränsad kapacitet för expansion och utbyggnad.

Alla skikt erbjuder fördelar och bekvämlighet i boendet, men eftersom de högre dimensionerna också har en exceptionell skönhet, mångfald och möjligheter för manifesterande så kommer otaliga själar från andra världar dit för avkoppling, undervisning eller för att delta i avancerade klasser, eller helt enkelt för att vila efter en svår livstid. Besökare och tillfälliga ockupanter, som alla är i fjärde dimensionen eller högre i själsutveckling, kanske har kroppar med jämförelsevis mer massa än eteriska kroppar.

Det är andlig status som ger tillträde till denna miljö för mängder av civilisationer där människor med olika kroppsstilar, klädsel, intressen och talanger gärna minglar med varandra och Jordens djur. Livet är magnifikt i dessa delar av Nirvana! Och även om de känner till era religioners vanföreställningar så ansluter sig de tillfälliga besökarna till invånarna från Jorden i firandet av denna heliga säsong. Och deras kombinerade höga vibrationer läggs till det strålande ljuset i er värld.

Kära familj, sjung ”Glädje till världen” och ”Fred påJorden, och till människan en god vilja” – för alla själar– med känslor av kärlek, tacksamhet för välsignelser i ditt liv samt förlåtelse av dem som inte vill att dessa ord någonsin skall ringa in sanningen. Sanningen i orden finns redan i överflöd i fullbordan av Jordens Gyllene Tidsålder i kontinuum, och kommer ännu mer stadigt till denna värld som ni hjälper till med att skapa i linjär tid. Låt glädjen i denna säsong fortsätta under hela det nya året och fortsätt med att hålla ert ljus strålande och lysande.

Vår villkorslösa kärlek är med er, och många bröder och systrar från andra hemländer färdas alldeles bredvid er.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...