Dikt via Per Beronius, 17 december

Per Beronius

Ämne: Ha modet att gå vidare

Tema:
Hackspetten, med sitt ordlösa budskap
I denna midvinterns dag, hackar flitigt på trädets nakna gren
Med de outtalade orden givna

”Vad som än händer och sker, ha modet att gå vidare”
Hur än denna Golgatavandringens och prövningarnas dag
Sig gestaltade

Vad är det i en kvällningens stilla stund
Som skall dokumenteras, sättas på pränt, till eftervärlden sparas
Bara tålmodigt vänta, lyssna inåt, se med det tredje ögat öppnat
Vad som i Hjärtat sig döljer

Till att börja med, en minnenas sång
Från en länge sedan gången tid, ”Varför skall människor strida”
Vem är väl den som har svaret på denna fråga givet

Vad var det som fick oss
I fraktioner delas upp, i vi och dom, i hudfärg, språk, seder och bruk
Framtoning, vistelseort på Jorden och allt annat
Som hör fördomarna till

Vad var det som fick oss slå dövörat till
När de vänliga orden kom oss tillmötes, hur kunde vi glömma
Vi är alla ETT, en och densamma, till Guds avbild skapade

Hur länge skall vi behöva söka
Innan sanningen kommer oss tillmötes med sin
Den violetta flammans blommor i sin famn

Tankar trängs i sina försök
Komma svaren på spåren, men ett med visshet vi vet
När vi gör det bästa vi förmår, för oss själva, för våra systrar och bröder
För det lilla barnet som möter med sina glädjestrålande ögon
Av glädje att finnas till

Det lilla barnet i vårt innersta inre
Och i det yttre, hör Himmelriket till, är det inte där svaret
På den eviga gåtan står att finna

Efter denna, för mången själs Golgatavandring
Att dokumentera, i klartext utan att hymla, sätta på pränt
Helt oförväntat kom svaret på den outsagda frågan oss tillmötes
Med sitt naturens, Hackspettens budskap, opåkallat givet

”Ha modet att gå vidare”
Kan det sägas tydligare än så, men ändå, med detta sagt
Om man får tro det, som av nyhetsmedia i olika skepnader dagligen
Och stundligen basuneras ut

Har orden kärlek, skönhet, sanning
Vänlighet, lyhördhet, medmänsklighet, barmhärtighet
Med flera ljusets ord, ur ordboken raderats ut

Men ändå tyvärr, med detta sagt
”Inget nytt under Solen”

*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————–

Du gillar kanske också...