Arkturierna via Suzanne Lie 14 december, 2016

Oneness7sig

Arkturierna

via Suzanne Lie

14 december, 2016

Att vara ett Ombud för Förändring – av ”Oss Människor”

Inom numerologi är 2016 ett ”9” – år. Siffran 9 representerar avslut, fullföljande och en cykels fullbordan. 2017 är ett ”1”- år. Siffran 1 representerar en ny början, en pånyttfödelse och ett nytt skede.

Jag tillbringade denna morgon med att läsa flera artiklar av mina favoritförfattare på nätet. Slutsatsen blev att vi verkligen håller på rör oss bortom en lång 71-årig cykel, som började cirka vid andra världskriget. Inom numerologi reduceras siffran 71 till siffran 8. Siffran 8 representerar en fortgående cykel.

Utan att vara expert på numerologi, så slöt jag mig till att 2016 representerar en cykel som håller på att fullbordas, för att följas av 2017, som representerar ett år för en ny början. Naturligtvis är jag mycket glad över denna slutsats, men jag är också skeptisk vad gäller enkla svar på mycket komplicerade frågor.

Frågorna här är: ”Kommer 2017 bli ett år då vi, mänskligheten, tar ansvar för våra liv och tillägnar vår kärlek och vårt ljus till att hela planeten Jorden? Om 2017 faktiskt är ett ”1” – år för en ny början, var är det bättre att börja än med den planet som vi, mänskligheten, har förstört?”

Olyckligtvis är många människor fortfarande låsta i ett tillstånd av girighet och överlevnad. Dessa situationer skapas av Illuminaterna, som äger och kontrollerar en stor del av Gaias planet och har skapat den andra ytterligheten bestående av de människor som lever i yttersta fattigdom med liten eller ingen chans att uppnå överflöd eller fred.

Har vi, Jordens befolkning, tillåtit denna situation att förekomma på vår planet? Hur blev vi så förlorade till våra egna Uttryck av våra JAG, så väl som att vi förlorade vår enkla mänskliga vänlighet? Jag vill inte vara negativ, men vi måste börja där vi befinner oss, i stället för där vi vill tänka oss att vi är.

Lyckligtvis är vårt alltmer uppvaknande Multi-dimensionella Sinne i färd med att utvidga oss bortom begränsningarna inom den tredje/fjärde-dimensionens verklighet. Vårt Multi-dimensionella Sinne, som i allt högre grad håller på integreras i våra tredje-dimensionella hjärnor, behöver inte längre kommunicera via separata ord som sätts samman i en följd för att skapa en separat mening.

Då måste vår förlegade tredje-dimensionella hjärna läsa vartenda separat ord och låta resterna i vårt 3D-tänkande koppla ihop de individuella orden till en mening.

De meningar som vi skriver eller uttalar har individuella/separata ord, som är sammanbundna för att skapa individuella/separata meningar, vilka sedan separeras till individuella/separata stycken. Sedan fyller dessa individuella/separata stycken en separat/individuell sida.

Under tiden uppmuntrar vårt Multi-dimensionella Sinne vår Tallkottskörtel att acceptera högre-dimensionella, Gamma-vågs- ”Ljusmeddelanden”, vilka INTE är begränsade av tid och rum, eftersom de fungerar via ett femte-dimensionellt NU och ETT.

När energierna i vår Tallkottskörtel har blandat sig med energierna i vår Hypofys i det Heliga Templet inom Tredje Hjärnventrikeln, kan vi uppfatta Ljusmeddelanden som flödande intryck av Ljus och Ljud.

Detta sammansatta flöde av ljus och ljud förbereder vårt Multi-dimensionella Sinne att acceptera inkommande inter-dimensionella budskap. Dessa inter-dimensionella budskap, vilka är meddelanden från högre-dimensionella verkligheter, kommunicerar INTE via ett tredje-dimensionellt språk.

I stället kommer inter-dimensionella kommunikationer till vår uppmärksamhet via känslor, visioner och minnen från det förflutna, framtiden och det ständigt-närvarande NUET. När vi har tonat in oss på detta NU, så kan vi med lätthet förnimma ett ”informationsflöde”, när det aktiverar våra hjärnor och lugnar vårt hjärta.

Det är viktigt att vi har tillit till att den tredje-dimensionella form som vi bär, kan ”minnas att minnas” hur ett inter-dimensionellt budskap känns. Om vi kan minnas förnimmelsen av ett inkommande inter-dimensionellt meddelande, kan vi stanna upp i det som vi håller på med och lyssna med vår kropp och våra högre medvetandetillstånd.

Om vi inte medvetet känner igen och känns vid dessa inter-dimensionella ”ljusmeddelanden”, kommer vår jordiska kropp inte kunna minnas de högre-dimensionella energifält som är den våg som bär dessa budskap.

Det är också mycket viktigt att vi omedelbart dokumenterar våra meddelanden. Genom att dokumentera våra inter-dimensionella budskap, kan våra jordiska kroppar mer effektivt upprätthålla energifälten i femte dimensionen och bortom.

Genom att förnimma, ta in, dokumentera och jorda dessa högre-dimensionella meddelanden, gör vi stadigt en UT-loggning ur 3D-matrisen och loggar IN till NUET i ett femte-dimensionellt ETT.

Problemet som vi ofta har med dessa femte-dimensionella budskap, är att de kommer in inom ett och samma NU, för den femte dimensionen genljuder inte med tid. Om vi dokumenterar våra högre meddelanden, kan vi lättare sammanlänka känslan i budskapet med de ord som vi har släppt in i våra hjärnor.

Alla dessa upplevelser och sensationer påminner oss om att det finns mer. MYCKET MER information. Dessa ständigt utvidgande, ofta svävande energipaket av inter-dimensionell/högre-dimensionell information, blandar sig ständigt med den myriad tankar och känslor som fyller vårt Högre Hjärta och Multi-dimensionella Sinne.

Vår fysiska hjärna kan bara känna igen och samla upp meddelanden som flödar inom en ström, från början av flödet till flödets slut. Om vi antecknar detta flöde, med vetskap om att den allra bästa delen av informationen kan ha gått förlorad för vår 3D-förståelse, kan vi ”SPARA” meddelandet i vår fysiska verklighet.

När dessa inter-dimensionella meddelanden väl lagras inom vår fysiska kropp, så väl som inom vårt medvetande, ”fångar” känslorna och tankarna inom budskapen ”vår uppmärksamhet” och sporrar oss att ”lyssna djupare till livet.”

När vi börjar ”lyssna till livet”, inser vi att varje vindpust, varje blomma, solnedgång, soluppgång, djur och människa håller på att vakna upp till detta osynliga FLÖDE av högre-dimensionella energiförpackningar med information.

”Kan vår kropp upprätthålla dessa budskap?” Vi ställer frågan till den okända källan.

Vårt första svar är ofta vår vän ”Tvivlet.” Tvivlet skrattar åt oss och talar om för oss att vi ”återigen talar med vårt Jag”.

”Javisst”, svarar vi tvivlet, ”Vi TALAR med vårt Jag, men vi talar med vårt sanna Multi-dimensionella JAG”.

Tvivlet smyger stilla sin väg.

Plötsligt träder Klarheten in i vårt medvetande och påminner oss om att det aldrig har lämnat oss.

”Jag har maskerats av Tvivlet”, påminner Klarheten oss om.

Vi känner Klarheten när den kittlar vårt Tredje Öga och öppnar Höga Hjärtat.

”Tack, Klarhet”, viskar vi. ”Vi är alltid glada när du besöker oss”.

Vi inväntar Klarhetens svar och märker att det blir ytterligare en lektion.

”Jag har aldrig lämnat er” viskar Klarheten till vårt Hjärta.

Förlusten av klarhet är bara en illusion inom vår tredje-/fjärde-dimensionella verklighet. Klarheten finns inom oss alla, så hur skulle den kunna övergiva oss?

”Jag är NI!” säger Klarheten. Låt inte er själva överlämna ert inneboende vetande till Tvivlets grepp!”

Vi kanske tänker att vi alltid skulle vilja ha en KLAR förståelse av våra tankar och känslor. Men ofta talar våra tankar och känslor inte sanning för oss, eftersom vi här lärt dem att komma med ”en bra lögn”, när vi inte kan acceptera sanningen.

”Detta knep har ni lärt er av er tredje-dimensionella värld och våra fjärde-dimensionella mardrömmar” säger Klarheten för att påminna oss om att INTE vara offer.

”Ja, kära Klarhet, vi tackar dig för din påminnelse om att VI är skaparna av vår egen verklighet. Men vi glömmer ofta detta faktum när vi är mitt uppe i en nödvändig utrensning”.

Då träder Tvivlet in i vår medvetenhet och frågar: ”Behöver ni verkligen få dessa meddelanden där ni får höra sanningen om ert Jag?”

Vi måste erkänna att vi gillar att gömma oss inom ett ”problem” som vi har glömt att vi har skapat. Vi tror att om ”vi kan komma undan” från att vara skaparen av vår egen verklighet så gör vi vårt liv enklare. Men det är precis tvärtom.

Det är till hjälp för oss att minnas att vi håller på att lämna 2016, ”9”- året av avslut och är på väg in i 2017, ”1” – året av begynnelser. Det hjälper att tänka att ”avsluta något” som en möjlighet för att få frihet och mod att ”påbörja något”.

Mycket ofta är detta något som man ska börja med, att förändra sig själv. Förändring är ett slags transformation i vilken vi förändrar våra liv, förhoppningsvis till det bättre. Mycket ofta måste en förändring börja med ett frigörande på djupet.

När vi på djupet alltmer rör oss mot de sista veckorna av 2016, vad önskar vi släppa taget om?

”Vilka delar i vårt liv är vi redo att släppa taget om under detta avslut på 2016?”

När väl frågan har ställts, och blivit besvarad, går vi till nästa fråga:

”Vilka nya begynnelser önskar vi skapa under 2017?”

Det är enkelt att råka vilse under helgdagsrushen av att köpa, köpa, köpa, laga mat, laga mat, laga mat och äta, äta, äta. Kan vi komma ihåg att sända Villkorslös Kärlek till dem som är mindre lyckligt lottade än vi?

Jag minns att när jag var tonåring, hade vår familj stora fester, massor av mat, jättestora Julgranar och många klappar. Jag sade till mig själv att komma ihåg att Julen handlade om Jesus och jag lovade att tänka på Honom i samband med varje present som jag öppnade.

Jag tror att jag kan ha hållit denna avsikt för kanske två paket. Sedan, när jag lade mig, kände jag mig skyldig för att jag inte kunde hålla löftet till mig själv.

När vi går in i 2017, vad ska vi lova till att börja med, och kommer vi att kunna hålla detta löfte till oss själva?

Kan vi se på nästa år som en ny begynnelse?

Och vilka beståndsdelar i vårt liv ska vi avsluta?

Lyckligtvis behöver vi inte hitta svaren på egen hand, eftersom vi ALLA är förbundna med våra Högre-Dimensionella Uttryck av JAGET. Därför bjuder vi in er att bjuda in ert Högre JAG för att ansluta sig till er.

Bjud in ert Högre JAG att ansluta sig till er under slutet av 2016 och början av 2017. Den svåraste delen i denna inbjudan är att komma ihåg att ni har gjort den.

Vi önskar er många välsignelser i de högtidstraditioner som följer med slutet av 2016, såväl som början av 2017. Det finns en önskan som är gemensam för oss alla.

Vi önskar ALLA Fred och Kärlek.

Välsignelser till er alla!

Må ni finna och VARA ”Begynnelsen” till Evig Fred och Villkorslös Kärlek för Kära GAIA och Hennes SAMTLIGA invånare.

Denna Fred och Kärlek kan på bästa sätt upprätthållas när…

Vi, Jordens människor, ger löftet att minnas att VI, Människor och Planeten är ETT!

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

You may also like...