Dikt via Per Beronius, 20 november

Per Beronius

Tema: Varför välja det ena eller det andra, när vi kan välja bådadera

Kärleken har allt, begränsningar förutan
I dessa de yttersta dagar, kan det kännas som att världen
Är på väg att vändas upp och ner

Vi  kommer inte oss själva undan
Tvingas göra ett ofrånkomligt, obegripligt svåra val
Valet mellan två kärlekens eldar, valet mellan två kombattanter
Ett val av ogripbar dignitet, som kan uppfattas som svek
Av den ena eller den andra

Hur än valet utfaller, ett val att liknas vid det
Mellan pest och kolera, ett val av feghetens tillkortakommanden
Vi kan lämna därhän, likt strutsen stoppa huvudet i sanden
Överlämna till det vi kallar slumpens öde

I sanning inte helt enkelt att människa vara
När vi med visshet vet, hur än valet utfaller, höger, vänster
Eller något där mitt emellan

Kan det uppfattas som ett svek
Av den ena eller den andra kombattanten, så vad annat göra
Än med bestämdhet sätta ner foten, visa civilkurage

Varför välja det ena eller det andra alternativet
När vi kan välja kärlekens båda, låta oss påminnas

Separation, åtskillnad en omöjlighet
Vi är alla ett, en och densamma, det enda med visshet vi vet
Vår enda möjlighet, öronproppar förutan, lyssna till Hjärtats
Och försynens tydliga röst

Än en gång poppar orden upp
Ångrar inte det jag gjort, enbart det jag inte gjort
Att av feghet välja, att inte välja, leder ofrånkomligt
Mot stupets kant, omöjligt, de omöjliga valen komma undan

Vi må minnas, det var vi själva som av Gudomlig vilja fri
Valde att utvecklas och danas på Jorden, vår älskade Moder Gaia
Detta Kosmos Universitet som inte släpper vem som helst
Över bron, denna utvecklingens skola, med sina
Extremt höga inträdeskrav

Sanningen låter sig aldrig tystas
Bara att fortsätta hela alfabetet ut, från dess början till sitt slut

Minns också, när vi sår Sol, då får vi Sol
När vi sår regn, då får vi regn, det som växtligheten föder

När vi sår kärlek
Då kommer kärleksbudskapet till oss åter
Orsak och verkan, ett kärlekens välsignade tvillingpar

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————-

Du gillar kanske också...