Lord Maitreya via Natalie Glasson, 18 november, 2016

th-1

Lord Maitreya

via Natalie Glasson

18 november, 2016

Väck upp ert Ursprungliga Medvetande

Jag ärar det gyllene Kristus-ljuset inom er; den energi i Skaparens rena aktiva kärlek, som existerar inom er och inom varje själ. Jag är Lord Maitreya, den högre aspekten av Master Sananda. Jag är känd som Kristus inom de inre planen, för det är mitt syfte och uppdrag att säkerställa ett ständigt flöde av Kristus-Medvetande från Skaparens hjärta, genom dimensionerna i Skaparens Universum, för att upprätthålla en ständig förbindelse med alla själar. Jag övervakar och beskyddar Kristus-Medvetandet och säkerställer att den renaste vibrationen finns tillgänglig för alla, att energin ständigt finns närvarande på Jorden och att allt utvidgande av denna heliga energi förblir samstämmigt med Skaparens hela Universum.

 

Kristus-Medvetandet är namnet på den renaste kärleksvibration, som strömmar från Skaparens hjärtchakra. Det har inget att göra med någon form av religion eller upplevelse på Jorden. Kristus-Medvetandet är den renaste vibrationen av kärlek i handling. Den representerar att kärleken har ett medvetande, att den ständigt utvecklas, är aktiv, flödar och transformeras till större källor av kärlek. Kristus-Medvetandet skapar en bro som sammanbinder mänskligheten och Skaparens alla aspekter med Skaparens kärna. Det är ett medvetande, sinnestillstånd, tillstånd av varande som befinner sig i harmoni med Skaparen. När ni accepterar, minns och förkroppsligar Kristus-Medvetandet, så kan ni se, förnimma, tala om, lyssna till och själva uppleva verkligheten och världen såsom genom Skaparen. Kristus-Medvetandet skapar frigörelse, hågkomst och bemäktigande inom er. När ni accepterar Kristus-Medvetandet inom er, får ni uppleva ett unikt tillstånd av varande, där ni kan varsebli utifrån ett utrymme av kärlek inombords, medan ni befinner er i harmoni med den kärlek som Skaparen delar med er, så väl som att ni får uppleva kärlekens manifesteringar framför er. I detta unika ögonblick befinner ni er i ett gudomligt flöde, ni vibrerar som ett med Skaparen, och låter sanningen framträda, så väl som att ni överger alla former av illusion som ni kan ha hållit fast vid. Inom detta utrymme är det mycket svårt att få kontakt med egots drama, smärta och lidande. I stället kan ni med medkänsla betrakta alla aspekter av er själva. Ni börjar förstå att ni inte önskar avfärda eller separera er från någon aspekt av er varelse, om det så är genom tankar, emotioner eller på grund av gamla energi-mönster. I stället förekommer en önskan om att få uppleva enhet och harmoni med alla aspekter i er varelse, vilket innebär att ni med mod, medkänsla och tillit till er egen healing-kraft, kan observera varje aspekt av er varelse, om den så är fysisk, emotionell, mental eller andlig, med en avsikt att skapa kärlek; där kärlek är hågkomsten om er enhet med Skaparen.

 

Kristus-Medvetandet är inte bara energi som behöver förkroppsligas för att hjälpa till i er uppstigningsprocess, den är ett kärleksfullt medvetande, ett sätt att tänka, känna, se och tala, som för er är naturligt; naturligare än er nuvarande existens. Ändå är det många som fruktar kärlek, som är rädda för att minnas sin sanning, för de känner att de kommer att skadas; det är många som fruktar Kristus-Medvetandet för att de känner att de kommer att bli kontrollerade eller att de får acceptera ett medvetande som de inte tror på, såsom en religion eller tro som dikterar eller som är förlegad. Det Kristus-Medvetande som jag, Lord Maitreya i sanning talar om, kan inte definieras med en etikett; dess energi kan inte beskrivas och det kan inte kräva någonting av er. I stället är det en energi inom er som är er essens och som känns likadan som ni är i detta ögonblick. Denna energi är en naturlig del av er; den är den mest godartade, barmhärtiga, livgivande, generösa, djupa kärlek och magnifika aspekt av er själva. En aspekt som ni kan känna att ni är oförmögna att begrunda och ändå vet ni att den existerar inom er. När ni låter denna aspekt av er själva vara närvarande, om så för ett ögonblick, i likhet med en strimma ljus som uppstår inifrån, så ger ni er själva friheten och den fria viljan att lämna över er, utvidga er och acceptera denna naturliga aspekt av er själva inom ert dagliga liv.

 

’Lord Maitreya, jag inbjuder dig att omge mig med din djupt kärleksfulla, tillåtande, förlåtande, helande och inspirerande energi. Lord Maitreya, vänligen arbeta med min själ och hela min varelse, så att jag med medveten uppmärksamhet förenar mig med min varelses essens, där Kristus-Medvetandet bor inom mig. Vänligen hjälp mig att förena mig med den mest välvilliga, medkännande, livgivande, generösa, djupt kärleksfulla och magnifika aspekten i min essens, och ta dessa underbara energier till en manifestation inom mitt sinne, mina emotioner, min fysiska kropp, mina energi-kroppar och min verklighet. Lord Maitreya, vänligen stötta mig, så att jag med lätthet ska kunna släppa taget om alla blockeringar, begränsningar, falska uppfattningar och varseblivningar, som är förbundna med min essens, Kristus-Medvetandet och kärleken, så att jag kan överlämna mig själv till sanningen inom mitt varande och får uppleva den i varje stund av min verklighet. Låt healing ske, så djup att den raderar allt motstånd och all rädsla som är förbunden med mig, och låter mig acceptera och återvända till mitt ursprungliga kärleks-medvetande. Jag är närvarande med den kärlek som finns inom mig nu. Tack, Lord Maitreya.’

 

En meditation för att Väcka upp Kristus-Medvetandet inombords.

Jag, Lord Maitreya, önskar bjuda in dig för att utföra en meditationsövning med mig, för att stötta dig i att förena dig med denna naturliga essens/detta kärleks-medvetande/Kristus-Medvetandet inom dig.

 

Börja med att upprepa mitt namn, ’Lord Maitreya’ tre gånger, stilla och med fokus på ditt tredje öga-chakra inom ditt hjärtchakra. Föreställ dig ett mjukt rosa ljus inom ditt hjärtchakra, känn att ditt hjärtchakra slappnar av, mjuknar och utvidgar sig, medan du i några ögonblick fokuserar, medan du andas djupt in i detta område.

 

Föreställ dig ett gyllene klot som sakta snurrar ovanför ditt huvud. Se, förnim eller känn ett gyllene ljus som från klotet strålar ut i alla riktningar.

 

Föreställ dig att gyllene droppar flödar från det gyllene klotets bas, en efter en in ner i ditt kronchakra ovanpå ditt huvud. De gyllene dropparna rinner ner i ditt sinne, din hjärna och ditt medvetande och fyller ditt huvud med ett gyllene ljus, som väcker upp ett utrymme och ett tillstånd av kärlek inom detta område.

 

När du känner att ditt huvud har fyllts upp med gyllene ljus, låt dropparna börja flöda in i ditt hjärtchakra. En efter en börjar de fylla upp ditt hjärtchakra med gyllene ljus, för att väcka upp ditt sanna medvetande inom dig, vilket är ett tillstånd av kärlek.

 

När ditt hjärta utvidgar sig med gyllene ljus, låt droppar av gyllene ljus strömma genom dina lägre chakran och till ditt jordstjärne-chakra under dina fötter, samt förankra och väcka upp ditt sanna medvetande, ditt Skapar-kärleksmedvetande och ta det till en sann manifestering inom din varelse och verklighet.

 

Tillåt dig sedan meditera över dig själv som en fullständig gyllene varelse av ljus, förenad med all den hågkomst och sanning, som nu är nödvändig för dig att förstå och omfatta, så väl som att få existera i enhet med hela Skaparens universum. Uppmuntra dig själv att smälta in i detta utrymme av rent medvetande, ren energi och sanning, vilket tillåter nya perspektiv, känslor och upplevelser av dig själv och en verklighet att gry utifrån din varelse.

 

När du tillåter dig själv att förena dig med kärlekens medvetande och källa inom din varelse, så transformerar du dina celler, det sätt som du uppfattar dig själv och verkligheten, du utvidgar dig själv bortom begränsningar och därför dina förmågor att göra en positiv, kärleksfull skillnad på Jorden. Du låter dig själv ta dig till en plats av bemäktigande och får tillgång till kraften inombords. Detta är en positiv transformation som stöttar din upplevelse av din verklighet på Jorden, tillika som den låter dig hjälpa andra på sådana sätt som du aldrig tidigare hade kunnat föreställa dig.

 

När vi tänker utifrån sinnets begränsningar, kan Jordens verklighet förefalla hård, smärtsam och utmanande. När vi tänker utifrån ett tillstånd av kärlek inombords, öppnas allting upp och vi förmår se lösningar som tidigare föreföll vara utom räckhåll och ändå kan vi nu få tillgång till dem, uppleva dem och skapa positiv transformation för alla på Jorden, inte bara för oss själva och våra närmaste.

 

Er uppstigning har syftet att stötta alla på Jorden till att ta sig till en plats av kärlek, vilket innebär healing, hågkomst, upplevelse av frihet och lycka. Jag, Lord Maitreya och alla våra guider, finns närvarande för att stötta er, vi kan inte uppnå er uppstigning för er, men när ni öppnar er själva för att ta emot det överflöd av kärlek som vi har att dela med oss till er, så kommer ni att få se hur era inre krafter sammanfaller med vårt ljus och skapar allt som behövs för healing, uppfyllelse och lycka för er och alla.

 

Ett uppvaknande håller på att äga rum på Jorden; det är ett uppvaknande av kärlek från essensen i varje människas själ. Många människor är ovilliga att inse kärlekens kraft eller det ursprungliga medvetande som nu håller på att vakna, ändå är det en kraft som är omätbar och som kan skapa transformationer bortom er föreställning, för Jorden och mänskligheten. Denna varsamma energi kommer att vakna inom många, bli förlöjligad av andra och ändå kommer den gradvis att bli sedd som en djuptliggande kraft som alla kan inspireras av att få tillgång till och få manifesterad på Jorden. Kristus-Medvetandet beskriver kärlek i handling; det är kärlek i handling, som kommer att stärka varje människa och skapa miljoner av gärningar, vilka föds ur kärlek och som stöttar en transformation och en harmonisering med Skaparen för samtliga.

 

Med Kristus-Medvetandets Välsignelser!

 

Lord Maitreya.

 

 

Read More from Lord Maitreya

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

 

 

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...