Simon Petrus via Ann Dahlberg, 20 november, 2017

2sao-pedro-apostolo

Simon Petrus

Kanal – Ann Dahlberg

Söndag 20 november 2016

 

Jag är Simon Petrus och jag är glad att få komma till tals idag. Många känner mig som Jesu lärjunge i en tid för länge sedan. Nu har stunden kommit då vi alla kan samlas på Jorden igen. Det är med stor glädje jag kan meddela er idag att vi alla på något sätt befinner oss på Jorden. Gaia bär triumfens mantel på sig idag. Hennes glädje går inte att finna någon annanstans än i hennes hjärta, ty det är en sällsam glädje hon känner för allt som sker på Jorden idag. Frihetens trumpeter ljuder över Jorden idag. Ett förslavat folk återfår sin frihet och sin suveräna förmåga av gudomligt vetande.

Vår Gud, Vår Fader, Vår Moder har välsignat oss alla och skänkt oss friheten åter. Det är en ära att få vara med i detta ögonblick av historien. Jag är så innerligt tacksam att kunna få bidraga med min närvaro här och få uppleva detta historiska ögonblick. Känn er utvalda ni människor på Jorden. Ni har haft en viktig uppgift i den här delen av Universums historia. Det skrivs nu metervis med dokumentation som ligger i vårt historiska arkiv. Det här ger erfarenheter som kan delas med många av Universums folk.

Jag finns med Er, jag går mitt ibland Er nu och försöker inge er mod, hopp och kärlek. Jag stöder de utsatta och fattiga och de projekt som hör till den så kallade tredje världens folk. En ny tid börjar nu med frihet och välstånd för alla. Det värmer mitt hjärta när jag ser all barmhärtighet som visas mot de små och utsatta i samhället. Likaväl som mitt hjärta gråter av allt det lidande som har orsakats av människor för att vinna mer makt och rikedom. En rikedom och makt som har fördärvat deras sinnen och gjort att de har tappat bort sig själva. Det lilla ljus de har kvar flämtar tyst ut i evigheten. Det är dags att besinna sig och ta ansvar för sina handlingar och gottgöra sig själva och sina medmänniskor.

Lidandet på Jorden värker nu ut och ersätts med medkänsla och kärlek. Det är dags att vi tar ansvar för oss själva och varandra. En hjälpande hand och en medkänsla för den andres behov är vad som hjälper er framåt nu. Du är jag, jag är du, är bra att ha med sig eftersom förståelsen ökar när man kan leva sig in i den andres behov. Det är nu ni ska bygga upp den här världen tillsammans för att alla ska kunna leva och bo på den, på ett rikt och utvecklande vis. Det är med respekt och ansvar ni ska ta del av era sysslor och ge tillbaka den kärlek som er värld såväl behöver. Det är er viktigaste uppgift att finna ert ljus som är tillika med er kärlek och delge världen detta, ty detta är vad världen behöver idag.

Jag ger er av min kärlek så mycket jag kan och hoppas att det ska hjälpa alla att öppna upp sitt hjärta och sin kärlek.

Det är dags nu mina kära vänner på Jorden att ta de första stegen in i det förlovade landet.

Jag sänder Er all min kärlek

Simon Petrus

 

www.st-germain.se

Du gillar kanske också...