Dikt via Per Beronius, 21 mars

Per Beronius

Tema:
Rättvisans Gudinna och oundviklighet

Än en gång
En repetition av det som sagts mången gång förr
Det är för bedrövligt att människor oräkneliga skall behöva hungra
Törsta, sitta på gator och torg, be om en allmosa
En spottstyver, för att dagen överleva

Det var inte detta som var tänkt
När Gud till sin avbild skapade människan
Ingen kan undvika, med tydlighetens alla mått inse och förstå
Moder Gaia har mycket mer att ge, än det som behövs
För hela mänsklighetens överlevnad

Omöjligt i dessa dagar låta bli att ta bladet från munnen
Det vore en underlåtenhets synd, undvika höja rösten
Tala klarspråk, när vi medvetet ser oss omkring
Bevittnar katastrofen

Den som fick fartyget att börja läcka
Tusenden år i gångna tider, men det är inte för sent
I dessa yttersta dagar att läckorna täta, det som hände
Kan i korthet beskrivas

Mörka krafter i det mänskliga sinnet fick fäste
Och så blev det som det blev, det vi i dessa dagar
Inte kan undgå att bevittna, när skygglapparna vi tar undan

Ojämlikheten monumental, balansen förlorad
En liten minoritet av mänskligheten, de mörka hattarna
Sedan tusenden år lagt beslag på tolkningsföreträdet

Lever i överflöd utan att något det minsta bry sig
Vad det är människan ägnar sig åt, men ingen kommer
Sitt ansvar undan, svara an mot det
Som Hjärtat bjuder

Alla och envar skall vi förr eller senare erfara
Det vi mot andra i oförstånd gör, kommer likt bumerangen Ofrånkomligt slå tillbaka
Stå oss dyrt, men detta är en senare fråga

Ett med visshet är säkert
Ingen kommer sin karmaskuld undan
Debet och kredit måste med naturnödvändighet balanseras
Innan vi kommer ett tuppfjät vidare
På vägen den smala

Den breda
Är bara att en gång och för alla att lämna därhän
Den som förr eller senare, än en gång
Till avgrundsdjupet leder

Ett med visshet vi vet
Rättvisans Gudinna håller ständigt sitt vakande öga
Över oss alla och envar

Ett råd till alla i all välmening
Medvetet lyssna till det Hjärtat har att berätta
I tidens varje ögonblick, den som i dessa dagar
Slutgiltigt är på väg att rinna ut vid den punkt
Där tidlöshetens evighet möter

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————————–

Du gillar kanske också...