Maktspelet av Judith Kusel, 16 mars

163362_538083269535059_1622962459_n

 

Maktspelet av Judith Kusel, 16 mars

Vi går in i en betydelsefull tid i mänsklighetens historia, där den konsekventa uppgraderingen vi har tagit emot under de senaste åren kommer att förankras i latenta förmågor inom det mänskliga hjärtat/sinnet vilka har legat vilande under miljoner år.

Vi har alla medfödda förmågor hos vår själ, att uttrycka oss då våra själar är oändliga och inte bundna av det begränsade, ändå, ofta kan vi inte koppla upp oss till hela appliceringen av denna kunskap, utan att ha fått nycklarna och koderna aktiverade djupt inom vår själs minnesbanker, med de ytterligare nedladdningarna och appliceringarna förvaltade utan vårt mänskliga sinne och vår hjärna.

Så mycket av dessa enormt kraftfulla applikationer i människans hjärta/sinne stängdes av i Atlantis, då de började att separera hjärtat och sinnet. Det blev ett dyrkande av sinnet, utan den vackra kärleksfulla energin hos hjärtat och själen, och därför framkallade oblansen Atlantis fall.

När man är för mycket i sitt sinne, utan att själen och hjärtat mildrar, och för med sig balans mellan hjärta och sinne, kan man så enkelt skapa utanför den Gudomliga Cosmiska Lagen och då börja utlösa förstörelse och förintelse, lidande, trauma och smärta, istället för harmoni, balans och jämvikt.

Jag har under de senaste åren, sedan jag började mitt Sökande, blivit ombedd att återaktivera pyramiderna, pyramidnätverken, etc (som nedtecknats i min bok som är i redigeringsprocessen) och i processen med att öppna massiva sovande portaler, kommit till insikt att när sinnet är skiljt från hjärtat/själen, då är människan förmögen att skapa enorma saker, vilka till slut sådde fröna till förintelse. Den stora kollektiva läxan för mänskligheten vid denna tid är att återvända till hjärta/själ/sinne-jämvikt och lära sig att omsorgsfullt tygla sina egna krafter för det största goda för ALLA.

Sann makt är inte rå, inte heller brutal: den är omsorgsfullt under kontroll, och därför använd på konstuktiva sätt, aldrig för att skada eller göra illa, utan för att FÖRBÄTTRA livet, och FÖRBÄTTRA kosmisk skapelse. Den behöver inte brutal kraft för att så rädsla, inte heller behöver den manipulera, Sann makt är omsorgsfullt balanserad, och så, den fokuserade intentionen, leder den till högre tillstånd av manifestation för det högsta goda för hela Skapelsen. Den används aldrig bara för att tjäna sig själv, utan byggs ut i service till själens större kollektiv och för det Gudomliga.

I december 2015 fick jag ta emot en gigantisk själsläxa i sann makt, och hur man tämjer denna för  högsta service. Det har givit mig insikter vilka jag inte ens kan försöka sätta ord på, för orden räcker inte till. Jag upplevde ENERGI och att använda makt i en helt annorlunda form och sätt.

Med denna insikt grydde att man kan samla krafterna när man vill, om tiden är perfekt för att göra det högsta arbetet för service. Men i processen måste egot helt gå ur vägen. Och man blir en tom farkost för att bli fylld med kraften att föra fram massiva förändringar och sedan för att styra denna energikraft, och styra den dit man vill att den går.

Tidigt i min karriär som bibliotikarie arbetade jag arkitekter och ingenjörer och det gav mig en stor respekt för dessa konstarter: – för det är en kreativ uttrycksform. Bakgrunden i att lära mig att läsa arkitetur- och ingenjörskartor kom väl till pass, när jag var tvungen att göra en ny karta över världen, så att säga.

I detta arbetade jag mycket nära med Masterminds bakom konceptionen och konstruktionen av de första Kristall Pyramid Templen som konstruerats på dennna planet (de är inte i 3D-världen, och jag syftar inte på Gizapyramiden här, vilken byggdes mycket senare) förstod jag vad sann kreativ genialitet handlar om.

Jag togs bokstavligen in i massiva konstruktioner, med enormt vacker arkitektur och ingenjörskonst, vilket fick mig att leta efter ord. Till och med mitt sinne kunde inte ta in storslagenheten för det var överväldigande, men min själ kunde greppa koncept, och förstå och översätta vad jag såg och upplevde.

Detta är vad vi som kollektiv har varit kapabla att göra, och vi kommer att vara kapabla att göra i framtiden, när vi väl lär oss att tämja makt och kreativ kraft på livsupplyftande sätt.

Samtidigt, innan jag kunde ha tillgång till denna information, kallades jag för att öppna portaler, där hela den sorgsna röran, och fiasko och fusk experimenten på mänskligheten kom fram. När jag blev vittne till allt detta, kände jag ofta bara för att gråta – för illdåden som mänskligheten har lyckats skapa på denna planet, gick bortom förståelsen. Hur djupt och hur traumatiskt Fallet var. Ja, vi är kapabla att skapa bortom normen, precis som vi är kapabla att skapa det fruktansvärda, det onämnbara.

Under de kommande månaderna och åren kommer valet att vara vårt – antingen upprepar vi de gamla destruktiva mönstren, eller går vi bortom allt detta in i vårt Gudomliga arv, det heliga samskapandet och återupptar vårt sanna kosmiska medborgarskap, och lär oss att tämja kraften på rätt sätt och verkligen skapar skönhet, balans, harmoni i alla former och uttryck, och viktigast från DJUPT innom oss.

http://www.judithkusel.com

For Soul Reading and Twin Flame Readings:  http://www.judithkusel.com/readings

http://www.judithkusel.wordpress.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...