Teamet via Peggy Black, 17 mars

Teamet

Teamet, 17 mars 2016
via Peggy Black
Vad är kärlek?

Vi är här, hedrade ännu en gång med att få denna möjlighet att dela vår energi med er. Vi kan känna och uppskattar er beslutsamhet och service för att verkligen göra en skillnad.

Vi utökar vårt stöd när ni stöter på utmaningar och kaos i er verklighet.

Vi vet att ni förstår att ni är här för att lyfta och transformera det ni upplever. Detta är ett meddelande som ni har fått från andra genom tiderna. Vi påminner er igen om vem ni är och varför ni är här.

Ni är en multidimensionell gudomlig varelse som har valt att uppleva denna täta verklighet och dimension. Från ert gudomliga perspektiv och sanna vetande var ni medveten om att, för att kunna erbjuda förändring och upplyftande till denna 3D-verklighet, behövde ni vara närvarande i en fysisk kropp.

Det fysiska kroppen är känslig för vibrationer och frekvenser. Den fysiska kroppen gör att ni kan använda all er gudomliga medvetenhet och era oerhörda gåvor och förmågor, till att förankra gudomligt rent ljus och kärlek in i en omgivning där dessa sanningar har förvrängts och gjorts ovärdiga.

Varje multidimensionell gudomlig människa är utrustad med kunskap och skicklighet i att läsa och känna av de känslomässiga vibrationerna som erbjuds av andra. Den gudomliga planen var att känna eller stöta på en känsla som var en låg vibration, och att förvandla eller lyfta upp den låga eller ovärdiga vibrationen eller känslan. Det är en bra plan. Ni som en multidimensionell gudomlig människa har förmågan som alkemist, att omvandla energi som är livsförsvagande.

Olyckligtvis, när ni träder in i formen av ett spädbarn och känner den intensiva energin och känslorna från andra, har ni en tendens att göra ert bästa för att stänga av er känslighet. Detta kan ske på många sätt. Från vår observation finns många smarta och skickliga sätt att undertrycka känslor. Ert processade socker är en av de enklaste metoderna för att stänga ner dessa känslor.

När obehagliga känslor känns och inte förvandlas, så lagras de i den fysiska kroppen. Denna praxis är ett inlärt beteende hos de flesta människor. Men ni är här för att ändra det beteendet och förankra medvetenheten och energin i livsuppehållande känslor, frekvenser och vibrationer.

En människa känner en känsla och översätter den känslan / vibrationen som behaglig eller obehaglig, som bra eller dålig och bifogar en historia till den känslan. Dessa känslor och deras berättelser lagras sedan tillsammans i ett komplext system i kroppens elektromagnetiska fält och kretsar.

Energierna hos dessa känslor läggs också in i det kollektiva elektromagnetiska fältet. De blir en del av den energi som skapar det kollektiva medvetandet. Eftersom det verkar som de mest obehagliga lägsta frekvenserna och vibrationerna undertrycks, blir detta ett stort energifält som alla empatiska individer känner och har tillgång till.

Så vid denna tidpunkt bevittnar ni de intensiva, negativa, livsminskande känslorna av hat, vrede, dömande, intolerans och trångsynthet som har ökat i uttryck. Dessa känslomässiga vibrationer kan triggas och eskalera inom mänskligheten. Det är en negativ form av synkronisering eller resonans. Ni har bevittnat hur detta förekommer i världshändelser.

Kom ihåg att en känsla som inte omvandlas och i stället lagras i kretsarna i kroppen, kan och kommer att aktiveras av en liknande känslomässig vibration.

Ert mål som en gudomlig medveten varelse är att förankra den livsuppehållande frekvensen och känslan av kärlek. Återigen, från vår observation, har denna känsla också blivit förvrängd.

Vi inbjuder sällan till uttryck för kärlek, eftersom det finns så många olika översättningar och snedvridningar av detta gudomliga uttryck. Mänskligheten har missbrukat detta ord som beskriver en sådan kraftfull känslomässig frekvens. Vi har observerat att det finns många typer av kärlek. Ordet kärlek missbrukas ofta för att uttrycka er favoritmat eller film eller aktivitet. I själva verket kan man säga att ni har så många betydelser för ordet kärlek som urfolk har för sin snö.

När någon utvidgade uttrycket för kärlek och det avvisades på något sätt, eller de upplevde en obehaglig känsla kopplad till ordet eller känslan av kärlek, blev de återhållsamma när det gällde att utvidga eller ta emot denna kraftfulla känsla. De vill inte bli sårade eller känna sig oönskade på något sätt. Så kärleken blir villkorlig. Det finns mentala berättelser och krav sammankopplade med denna känsla som kallas kärlek.

Vi inser att det är målet för alla människor att känna och uttrycka känslor av kärlek. Det är en känsla som inte liknar någon annan. Kärlek, när den uttrycks och känns, påverkar alla aspekter. De mentala, fysiska och energimässiga förnimmelserna är fenomenala. Den är verkligen livsuppehållande. Alla är alltid på jakt efter kärlek.

Som en multidimensionell gudomlig människa kom ni hit för att vara ett uttryck för gudomlig kärlek, att erbjuda denna kärlek på ett ovillkorligt sätt till alla ni möter. Ni frågade oss, ”Vad är kärlek?”

Energin av kärlek i dess renaste form är den mest kraftfulla frekvensen i universum. Det är den gudomliga tråden, den kosmiska länken och förbindelsen med Allt Som Är, den Heligaste av Heliga, Gudomliga Källan.

Så kärlek i dess sannaste gudomliga form är uttrycket och känslan av att, när ni möter en annan, ärar och inser ni att de är gudomliga. Ni ser dem och erbjuder detta gudomliga uttryck av kärlek för den de verkligen är, magnifika multidimensionella medvetna varelser precis som ni själv. Inse att såsom ni, är de engagerade i förändringsprocessen och kan ofta inte se andra tydligt och fullständigt, som de gudomliga varelser ni verkligen är.

Börja titta på era många översättningar och uttryck för kärlek, kärlek till familj eller stam, romantisk kärlek, kärlek och omsorg om djur och natur, kärlek till tradition eller religion, självkärlek. Lägg märke till om ert uttryck av kärlek är villkorad, förvrängd eller felplacerad på något sätt.

Vi inbjuder er att börja utöva denna färdighet, att erbjuda ett uttryck för kärlek på ett ovillkorligt sätt. Vi inser att detta kan kräva mycket av er. Kanske kan ni enkelt och tyst hedra deras gudomlighet. När ni börjar träna detta och förankra denna förmåga, kommer den att öka och faktiskt bli enklare. Ni ser att, detta är den ni verkligen är. Det är kärlek ni kom hit för att uttrycka och erbjuda, och det är kärlek ni kom hit för att känna och ta emot. Detta ovillkorliga uttryck för gudomlig kärlek och hedrandet av den andra, är vad som kommer och kan lyfta mänskligheten.

Ni är en kraftfull alkemist; ni är här för att frambringa denna ovillkorliga gudomliga kärlek till alla ni möter och stöter på. Börja med att erbjuda denna mentalt, börja med att låta ert hjärta mjukna, och utvidga kärlek och acceptans för alla. Ni kommer att bli förvånad över effekten på dem omkring er. Det kommer att förvandla alla era personliga relationer, med er älskade, familj, vänner och samhälle. Det kommer att förändra hur ni ser på er värld. Det kommer att förvandla er. Detta är vem ni är, det gudomliga uttrycket för kärlek och ljus. Lev det.

Vi är hedrade att ni har bevittnat dessa ord och denna kraftfulla inbjudan. Vi är klara. ’teamet’

©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

“‘The ‘Team’: What is Love?” Channeled by Peggy Black, March 16, 2016, at www.morningmessages.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...