Dikt via Per Beronius, 29 juni

Per Beronius

Tema: Brexit och Universums lagar

I sin fullfjädrade omedvetenhet
Fortsätter Grottekvarnen mala

Girighetens beläten
Tuffar, av gammal vana på

Pengar blivit
Till en livets universalmedicin
Att stapla på hög i de gömda förråden
På den ”vanliga” människans bekostnad
Vet vad vi har, men inte vad vi får
Bäst att gardera, sitt egots
Själv

I dessa dagar
Med sina visselblåsare
Och andra, som genomskådat spelet
Det bedrövliga

Är det omöjligt
Att hålla sanningen undan

En majoritet av mänskligheten
Har genomskådat detta, sedan evinnerliga tider
Pågående sataniska spel

Säger ifrån på skarpen
Sätter klackarna i backen, det räcker
Det är nog

De mörka
Kan inte i längden hålla sig gömda
I sina bastioner

Från den ena dagen till den andra
Med pukor och trumpeter, avslöjar de
Sig själva

Nu väntar räfst och rättarting
Där var människa, mörk eller ljus får lov
Att lägga korten på bordet

Rättrådigheten
Har sin oemotståndliga gång
Rättvisans Gudinna på Jorden åter

De mörka skall få möta sitt osminkade själv
För de ljusa, är det lite annorlunda

Det du i kärlek tänkt
Givit din syster eller bror, skall mångfalt
Komma till dig åter

Inget för evigt består
Men ett, är med visshet säkert
Ljuset har återtagit herraväldet på Jorden

Den nya
Oemotståndliga tiden
Knackar lite försynt på porten
Till Tusenårsriket

Alla och envar
Måste med naturnödvändighet
Dra sitt strå till stacken, göra rätt
För sig själv

Något mindre än så
Duger inte

Ty det är så
Den Universella lagen fungerar

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————————-

Du gillar kanske också...