Rådet via Ron Head, 26 juni

Ron Head

Rådet, 26 juni 2016

Via Ron Head

Stig upp!

Ah! Ser ni hur kraftfulla era ord kan vara? Vi talar inte om ett uppror, vi talar om att höja ert eget medvetandetillstånd. Och det faktiska ämne vi vill ta upp är det kaos som ni befinner er i för närvarande.

Utan att göra en lista – vi vill inte göra detta till något negativt – vi vill bara tala om det faktum att det händer mycket omkring er som ni förmodligen upplever som oroande. Vi vet att väldigt många ställer sig den ständigt återkommande frågan, VARFÖR! Man kan diskustera fram och tillbaka om varför det ena eller andra händer, och faktum är att det pågår sådana diskussioner varje dag. Era nyhetsmedier låter er knappast tänka på något annat. Men dessa diskussioner når inte den underliggande orsaken som vi vill be er att granska.

Vi vill att ni tittar på det här som en samling av händelser och inte som en rad separata händelser. Och vi vill att ni ska tänka på er själva som oss, inte som de eller dem. Tänk ”vad håller vi på med och varför” istället för ”vad håller de på med och varför”. När ni kan göra det, kommer ni att få ett helt nytt perspektiv.

Det finns många nivåer av medvetande. De finns individuella medvetanden och det finns grupp- och familjemedvetanden. Städer har medvetande liksom länder, kontinenter, arter och världar. Listan kan göras lång. Det är en stor förändring som sker som involverar alla på den här planeten och hela denna sektor av er galax. Och det är detta sammanhang som vi vill utforska.

Ni har bestämt er för att stiga upp! Ni vill nå ett högre medvetandetillstånd än ni har upplevt under de senaste tusen åren. Bra för er! Men mycket av det som ert medvetande bär med sig – mycket av det ni tror att ni vet, mycket av det ni är säkra på är sant och mycket av det som ni tror om er själva – kan inte existera på de högre nivåerna.

Det här är ingen nyhet för de flesta av er. Vad ni måste inse för att förstå det här samtalet är att ni inte kommer att slänga det bagaget överbord, om ni inte först erkänner dess existens. Och vi menar inte `titta på vad de gör´, vi menar ´titta på vad vi gör´. Det är först när det blir vi och inte de som det blir en omedelbar förändring och en oundviklig höjning av ert medvetande. Varför? Därför att ni i ert hjärta vet att ni är mer än det här. Om ´de´ gör det har ni separerat dem, och ni kan inte förändra ´dem´.

Vi ser enorma förändringar när det gäller medkänsla, empati och kärlek. Det finns fortfarande de som ännu inte har valt detta, men avsevärt många har gjort det. Och det påverkar er.

Var också snälla och kom ihåg, att från er nuvarande synvinkel kan ni inte se huruvida en individ har kontrakt på att tjäna genom att medföra vissa saker till kollektivets utveckling. Det är bättre att anta att de har det, än att döma dem. Vi vet att det är svårt i början, men som vi tidigare har sagt så måste ni lära er att skilja aktiviteten från aktören, gärningen från gärningsmannen.

Och en sista sak som ni kanske vill överväga. Allt det som står här ovanför, innebär att ni gör stora och snabba framsteg. Bevisen på det har bara börjat växa fram, men de finns där och det kommer mycket snart att bli tydligt. Och glädjen i att se sådana bevis kommer att sporra er att gå framåt ännu snabbare.

Ser ni mycket som ni kan bekräfta hos er själva med dessa ord? Och kom ihåg att vi aldrig är separerade från varandra.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...