Dikt via Per Beronius, 3 juli

Per Beronius

Tema: Ljuset, skäppan, och en påminnelse om Brexit

Ord till alla och envar
Med ett öppet sinnelag som väljer
Att detta epos läsa

Dessa ord satta på pränt
I en midsommarens ljusa tid
År 2016

När hela världen gungar, med en påminnelse
Sätt inte ditt ljus under skäppan, förminska dig ej

Älska din nästa så som dig själv
Med en brasklapp

Kom ihåg att alltid, sätta främst dig själv
Detta handlar inte om hybris, detta handlar
Om något väsensskilt diametralt
Annorlunda annat

Dessa ord handlar om kärlek
Kärleken, den ovillkorliga, den som aldrig
Ställer villkor eller krav

Kärleken, till din syster, din bror
Kärleken till allt som ÄR, kärleken till det löfte
Du en gång gav

Arbeta för ljusets hegemoni på Jorden
Så minns då för evigt dessa ord

Till en Guds avbild du är skapad
Men så lätt på avvägen hamna, när satan
Gör sina försök, de försåtliga, få dig på fall

På avvägen hamna med orden
Du skall inte tro att du är något, jantelagen
I sin prydno

Men minns då för evigt, vilken stor själ du är
Till Guds avbild skapad

Dessa ord till dig komna
I en prövningarnas stund, när tvivlen dig ansatte
Vem du är, varför du på Jorden är

Vilken uppgift som blev dig tilldelad
När du föddes i en barnakropp

Så lägg då än en gång på minnet
Minns för evigt dessa ord, sätt inte ditt ljus
Under skäppan

Med dessa orden sagda
En påminnelse i en kritisk tid
Där mörkret med näbbar och klor
Försöker återta herravälde över Jorden

Fortsätt att läsa
Om det som om Brexit står skrivet
I dessa dagar finns det på nätet en helt del
Att ta del av

Brexit, det
Som ger mänskligheten hoppet åter
Om en bättre värld, tyrannernas tid förutan
Där ljuset återtagit kommandot
På Jorden

Tyrannernas epok, ett minne blott
Som bleknar bort

Hoppet om en bättre värld
Där allt och alla i Heligt samförstånd
Skall leva tillsammans med varandra
Så som det av Gud är tänkt
Och menat

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
———————————–

Du gillar kanske också...