Kej Raj via Christine Preston, 2 juli

th

KejRaj:The Ocean Of Light

Publicerad July 2, 2016 by NewSunUnity

Hälsningar till Alla.

Nu talar vi från hjärta till hjärta.

Först vill vi säga att språket på jorden begränsar vår förmåga att uttrycka oss helt. Ofta när vi vill leverera våra budskap är vi i en sådan situation, att det vi känner i våra hjärtan inte kan översättas eller uttryckas verbalt.

Som vi tidigare har sagt, tillhör vi inte någon politisk eller religiös organisation, inte heller är det vår avsikt att skapa något sådant. Vi vill inte skapa rädsla för någon, eller förolämpa någon. Vi är inte här för att ändra på er, vi är här bara för att påminna er om vilka, och vad ni verkligen är. Ni är magnifika. Var och en av er är en fenomenal varelse, bortom er fantasi. Ordet som verkar vara stort på er planet är Gud, och vi vill säga, ni är gudar, var och en av er. Och vi är fullt medvetna om, att genom detta uttalande kommer många av er att påverkas, några på ett positivt sätt och några på ett negativt sätt. Vi ber er att ha överseende med oss.

Ni, varelser, själen som ni finns i just nu, har två beståndsdelar. Den ena är ljuset, den andra är kärleken. De är ett. Det betyder att ni kommer från ljus och kärlek. Från den energi av ljus och kärlek som Skapelsen består av, ljuset och kärlekens skapelse. Från den energin skapas varje varelse i universum. Den mänskliga rasen på den här planeten och på andra planeter, andra raser som finns i universum, djur, växter, mineraler, planeter, natur, etc. Från den minsta organismen till den största, var och en innehåller den energin, det ljuset och den kärleken, skapelsens energi. Det är därför vi säger att ni måste ha respekt för allt liv, för allt som existerar.

Universum är ett hav av ljus och kärlek. Vilket betyder, att varje varelse som existerar, härstammar från det. I det högre hjärtat, inte det fysiska hjärtat, utan det eteriska hjärtat som finns i mitten av bröstet, där finns själen. Och där i själen bor det som, översatt till ert språk kallas, “guds stråle”. Ni är den, ni är den strålen, den är ert sanna väsen. Det innebär att ni och allt levande i universum, är en del av denna ocean av medvetande, av ljus och kärlek. Det finns inget fysiskt i detta hav, för som ni vet är ljus och kärlek inte fysiskt. Vad menas med det? Allt som är fysiskt, är bara en illusion. Allt som är fysiskt är bara en skapelse av ert sinne. I själva verket existerar det inte, utan det är skapat av er för att uppleva allt detta, som ni hittills har upplevt. Ni märker hur kraftfull er hjärna är, för att inte tala om er ande eller guds stråle. Från egots sinne skapas hela illusionen, skapas karaktären. När ni börjar känna annorlunda, känna er separerade från andra, tycka att någon är bättre eller sämre än andra, och så vidare, och glömmer att allt i själva verket är ett med allt, eftersom denna gnista också är en del av havet. En droppe i havet, är ett talesätt som används av er att förringa något, men för oss är det raka motsatsen. Ni är droppar i havet, men lika stora som om havet vore droppen, för hela havet innehåller alla attribut, och innehåller också en enda droppe, och det skulle inte finnas utan det andra, eftersom, åter igen i sanning, det finns inget separation, alla är en och en är alla. Vilket innebär att Gud inte är, som ni förstår, inte är ett väsen någonstans uppe i luften, som styr varje rörelse ni gör, som en pjäs under ett parti schack, eller känner sig stressad och hela tiden ängsligt bevakar varje steg ni tar, och väntar på att straffa eller döma er. Skapelsen är alltid av ljus och kärlek, alltid i ert hjärta. Återigen, allt är ljus och KÄRLEK. Allt som existerar vet mycket väl, att ni har varit och är medskapare av detta universum.
Ingen varelse
är mindre än den andra. Varje väsen är likvärdig med allt annat i universum. Allt är en återspegling av era många aspekter. Själar som ni känner igen som Jesus, Mohammed, Buddha, Zeus, Thoth, Michael, Gabriel, och många andra som funnits på denna planet, är ni lika stora som, eftersom de också kommer från samma källa av skapelsen. Ni är skapelser som upplever det ni själva har skapat, ni upplever olika aspekter av er själva.

Många av er kommer att fråga er själva, vilken Skapare är jag, vad har jag skapat, hur kan jag skapa? Älskade ni, alla era tankar, alla ord, allt ni gör, är ren energi, det är levande energi, det är den eteriska energin, det är rent ljus, men på den här planeten kan ni inte se det med era ögon, ännu. Varje gång ni tänker, pratar, eller agerar, kommer vågor av den eteriska kraften att skickas iväg av medvetandet, och berör allt annat på planeten, påverkar hela planeten och därefter förstärks det, och kommer tillbaka till er. Det är därför vi säger att era tankar skapar er verklighet. Tänker ni bra saker, manifesterar sig många bra saker, men om ni tänker dåliga tankar, manifesterar sig det. Av denna anledning, har vi sagt att ert sätt att tänka måste förändras, om ni vill uppleva de högre dimensionerna, eftersom era tankar om dessa dimensioner manifesterar sig i samma ögonblick. Tänk alltid positiva tankar, oavsett omständigheterna i ert liv. Det är så ni skapar, genom att helt enkelt tänka, då skapar ni er verklighet. Framtiden finns inte skriven i någon bok. Återigen, ni är skaparna av er verklighet, under ert liv, och ni är själva ansvariga för era beslut, handlingar och händelser i era liv.

Själen, är för evigt ett med skapelsen, ett med allt som är, egentligen har ni aldrig varit åtskilda, men en aspekt av er själva, beslutade att skapa denna illusion, dessa dimensioner, för att uppleva separation, rädsla, arrogans, fattigdom, välstånd och mycket annat, vilket haft olika betydelser under olika livstider, eftersom anden expanderar av erfarenhet, och då expanderar skapelsen. Sedan kommer den tidpunkt då anden slutligen bestämmer sig för att göra slut på illusionen, ta bort slöjan från ögonen och upptäcka att döden inte existerar, utan helt enkelt är en övergång till en annan erfarenhet, och anden ser sig själv i sin egen sanning, den ser sig i havet av enighet och inser att den alltid har varit i DET.

Anledningen till att man beslutar sig för att lyftas upp till högre dimensioner, är för att helt enkelt återvända hem, för att bli mer medveten om existensen, och för att bli medveten om att den existerar. Som vi sa, av erfarenheten växer ljuset och kärleken hos anden. Ni kan för evigt uppleva ett högre tillstånd av glädje. Sann visdom kommer bara av erfarenhet, den verkliga lärdomen kommer av erfarenheten. Fenomenet av existensen kan inte läsas i böcker. Sanningen om skapelsen ligger i ert hjärta.

När ni vill kan ni ansluta hjärtat till skapelsen.

Det enda ni behöver för att uppleva anslutningen, kommunikation med skapelsen, ert sanna jag, är tystnad. Vi rekommenderar att ni gör en kort resa, resan är 33 centimeter lång (13 tum), och går från huvudet till hjärtat. Lyssna med hjärtat, se med hjärtat, känn med hjärtat och tänk och agera alltid med hjärtat. Från hjärtat flödar bara kärlek. Sedan kommer ni sakta att börja känna igen ert sanna jag och väsen. Det skulle hjälpa om ni avsätter 15 minuter om dagen eller mer, på en lugn plats och kopplar av, stillar ert sinne, stänger ute omvärlden och helt enkelt fokuserar er uppmärksamhet till centrum av bröstet, och visualisera en gyllene ros, eller en färg som ni föredrar, och få rosen att öppna sig långsamt och expandera. Detta symboliserar ert hjärtas öppning, som befrias från negativa energier, växer och inser att allt är som det ska vara. Minns att ert sanna väsen består av energi från kärlek. Tillbringa varje dag, och varje stund, fylld med kärlek för alla, för allt liv, för all existens. Låt kärlek vara er avsikt, låt kärleken flöda som en flod från ert hjärta till alla, utan undantag.

Från Hjärta till Hjärta, KejRaj!

Översättning: Margareta och Hans Jonåker
Översättning Margareta och Hans Jonåker

You may also like...