Dikt via Per Beronius; Älvorna dansar, av glädje att finnas till, 10 januari, 2018

Ämne: Älvorna dansar, av glädje att finnas till
Meddelande:
Klarblå himmel
Solen allt högre på himlens valv
för var dag som går.
Den galaktiska våren är kommen
till allt och till alla som på Jorden sig befinner
ingen skillnad, var någonstans på klotet
vi har vår boning.
Allt är ett, en och densamma
Moder/Fader Gud, gör ingen skillnad
på sina barn, älskar alla lika mycket
vad än vi har för oss.
Det som varit
under tusenden år, och mer därtill
har varit för att aldrig
komma åter.
Läxan lärd
ljuset, och det goda mörkret till Jorden
denna pärla, i den universella rymden, kommet
att här för evigt förbli.
Mörkret har haft
sin mer än väl utmätta tid.
Prövningarnas
evighetslånga era är över
livet på Jorden, skall för evigt vara
så som det av Skaparen
i begynnelsen
var menat.
2018, det första tidlösa året
för alla och envar, som så väljer
sedan mörkret, i en evighetslång
förgången tid tog över.
Den verkliga verkligheten
illusionens beläten förutan
övertrumfar dikten.
Ett nyfött barn
ett indigobarn, från de högsta av höjder
där ovan, till Jorden är kommet.
Visar mänskligheten i sin helhet
den nya utstakade vägen på resan
mot Himmelrikets höjder åter.
Vad mer att tillägga, här och just nu, än detta
när kvällningen och det goda mörkret nalkas.
Älvorna på ängarna
dansar sin glädjefyllda dans.
Vad mer kan vi alla
Jordens, Moder Gaias barn
önska och begära.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
__________________________________________________
De skarpslipade vapen, vi omkring oss ser ej vår största fiende
är ej heller de maktapparater som oss omger, vår största fiende
rädslan vi inom oss bär, det vi omkring oss ser, blott speglingar
av vårt inre är, som på omgivningen vi projicerat ut, när detta vi
förstått och vår rädsla börjat bearbeta, rädslan i kärlek, gradvis
transformeras, de skarpslipade vapen vi omkring oss ser, skall
då sin skärpa mista, och de maktapparater, som oss omger
vittra ner.
Denna text hämtad ur boken
Spårljus Del 2 Människan
utgiven 2004
__________________________________________________

You may also like...