Dikt via Per Beronius; Att vara, eller inte vara, 25 april, 2018

Ämne: Att vara, eller inte vara.
Meddelande:
Efter den senaste tiden
inlägg på nätet med fokus
på det människan kallar lycka.
Kommer en fråga
osökt upp på bordet
vad bär väl ordet lycka på
i sitt sköte?
Det lilla barnet
som lever i sin egenskapade värld
lär knappast fundera över
vad ordet lycka står för.
Det lever sitt eget liv
leker sin egen lek, det räcker
det är nog.
Men visst kan vissa dagar
kännas motigare än andra
bara att finna sig i.
Vilket var alternativet, till
att återfödas på planeten Jorden.
Gud gav oss den fria viljans nådegåva
det var vi själva, alla och envar
med erfarenheter
av bibliskt mått.
Som bad om gåvan
få reinkarnera, återfödas på Jorden
denna underskönt vackra planet
i den oändliga rymden.
Vi är där vi är, vi står där vi står
vad är alternativet till att gräva där vi står
med den Gudagivna fria viljan
som är vår.
Att vara eller inte vara, valet vårt eget
funderingar från det där ovan komna
av Per Beronius satta på pränt i avsikt
och mening att vidarebefordras.

Du gillar kanske också...