Dikt Per Beronius

Tema: Den största gåvan till en prövad mänsklighet

Porten till den Gyllene Tidsåldern

Vidöppet välkomnande står

Efter tusentals år

I illusionens drömlandskap

Fångenskap och begränsningar

Är mänskligheten på väg

Att vakna upp till sin fulla medvetenhet

En absolut nödvändighet

För att få slut på det nuvarande kaoset

Och våldet påJorden

Vi kan alla och envar påverka mer

Än vi kanske tror

Tankens kraft kan inte nog överskattas

Kärleken oemotståndlig, kan ingen och inget stå emot

Av kärlek kan världen inte få nog

Så vad göra

 Börja på morgonen

Med att skicka kärleksfulla tankar till Moder Jord

Till allt och till alla som på Jorden är

Skicka kärlek i regnbågens alla färger, toner och nyanser

Röd, orange, gul, grön, blå, indigo, violett

Använd dig särskilt av den violetta flamman

Den som renar, helar, läker och bygger upp

Fortsätt sedan under dagen med att skicka kärlek

Till alla och envar du möter på din väg

Ett kärleksfullt ögonkast är nog

Glöm inte bort dig själv

Kärleken, livets elixir, oemotståndlig

River alla barriärer

Kärleken det kitt i Universum

Som binder allt till en helhet samman

Kärleken livets fundament, det som allt vilar på

Kärlekens gåva, den största vi kan få

Ingen kan kärleken ståemot, det är en omöjlighet

Minns i livets varje ögonblick

Gud är kärlek

Tag vara på kärleken

Låt den alltid blomstra i din örtagård

Kärleken

Den som en prövad mänsklighet

Ur sin egenskapade fångenskap skall förlösa

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

———————————- ———–

Du gillar kanske också...