Dikt via Per Beronius; Cirkelns rundgång och mysterieskola, September 15th, 2017

Ämne: Cirkelns rundgång och mysterieskola
Meddelande:
Omvägar förutan
kommer det nyfödda barnet
direkt från Himmelrikets höjder
till Jorden ner.
Minnen förutan, från de otaliga liv
som varit, sedan urminnes tider, börjar om
från förskolans början, att om livet uppleva
och lära, i en fysisk kropp.
Efter några års frihetens lekar, är det dags
för nästa lärandets och medvetandets
högre nivå, från den tredje dimensionen
3D till 4D, 5D, och så vidare.
Människans utveckling
så Gudomligt vist ordnad, för varje varv
om vi är mogna, flyttas i nästkommande liv
till en högre medvetandets nivå.
Många går före, en mångfald kommer efter
rundgången fortsätter idogt, målmedvetet
så som det kan förefalla
tar den aldrig slut.
Vad är väl livet på Jorden
om inte en mysterieskola
av högsta dignitet.
Var skall väl detta sluta
här en liten ledtråd given
cirkeln har ingen början
saknar slut.
*  *  *
Av Per Beronius från ovan mottaget, att vidarebefordras.
—————————————————————————-
”Hur överleva i dödsskuggans dal, poesins läkande
balsam förutan, hur överleva en kärnexplosion, som
spränger kroppens varje atom, vetskapen förutan, allt
i vårt fysiska drömmarnas rike, ett illusionens sken.
Som hindrar ögat att livet se
det verkliga livet, det som står att finna
i osynligheten, det osynligas förlovade land.
Hur överleva i dödsskuggans dal
poesins läkande balsam förutan.”
———————————————

Du gillar kanske också...