Dikt via Per Beronius; Den nya tidens orkanvindar, 11 december, 2017

Ämne: Den nya tidens orkanvindar
Meddelande:
I denna, den nuvarande turbulenta tid, där det mesta
för att inte säga allt, från dag till annan
till oigenkännlighet omdanas.
Testas människans tålamod till hennes yttersta gräns
inget från dag till annan det minsta sig likt.
Förändringarnas orkanvindar pardon förutan
sveper över Jorden, ingen dag den andra, det minsta lik.
Så det må vara
vad annat står oss till buds än att finna sig i
ty människan är en modig själ som utmanade ödet
utan att darra på manschetten.
Tar det mesta som händer
med sangviniskt, sorglöst ro, fortsätter resan
på en stormfylld, upprorisk ocean, där allt
från dag till dag, från den ena dagen
till den andra, börjar om på nytt.
Övning ger färdighet.
ännu ett kliv på Jakobs stege
mot Himmelrikets höjder.
Människan visste vad hon gjorde
vid sin ansökan om tillträde till livets Universitet
där det mesta kan hända, inget från dag till annan
det minsta sig likt.
Vi får inget för inget
vågskålarna måste balanseras
oss själva, våra göranden och låtanden
de kommer vi aldrig undan
livet hårt men rättvist.
Vad annat att göra, än finna sig i
när vi står där vi står med ryggen mot väggen
evolutionen går inte baklänges i tusenårsriket in.
“Ock ändå rör hon sig”
med detta sagt, som en bonus
varför inte i en meditationens stilla stund
lyssna till “Sången från Månen”.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
_________________________________________
__________________________________________________
I en värld där materialismen upphöjts till norm, i en värld där
materialismens diktatur tagit kommandot, få tycks förunnat att
söka sin egen väg om än det är vi själva som bär ansvaret för
de  val vi gör, men den dag livet skall summeras räkningen
göras upp, då skall vi bli varse vilka val vi gjorde, hur vi använt
den fria viljans liv som Gud genom nåd oss givit, låt oss även
minnas, den dag då räkningen skall göras upp, oavsett hur livet
sig gestaltade, oavsett vilka val vi gjorde var livet perfekt,
mycket vi lärde av ett liv i en värld där materialismen blivit till
norm, mycket vi lärde av ett liv i en värld där materialismens
diktatur tagit kommandot.
Denna dikt hämtad från boken
RÖSTER FRÅN ANDROMEDA
utgiven 2006
__________________________________________________

You may also like...