Ärkeängeln Raphael via Ann Dahlberg, 11 december, 2017

Ärkeängel Rafael

Måndag 11 december 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Raphael och jag har kommit idag för att välsigna den här världen som nu börjar att födas på Jorden. Det är en ceremoni som görs för att markera att ett nytt skifte har skett på Jorden. En klar markering av att det gamla nu har gjort sitt och att det nya nu tar vid. Från och med nu kan det gamla inte längre få det fäste som det traktar efter utan den ljusa vibrationen tar allt mer över Jorden. Ni kan känna den, ni kan uppleva den och ni kan nu manifestera i den. Den är här nu älskade barn på Jorden. Ni har byggt en bro till ljuset som nu väller in över er planet. Ni befinner er i uppstigningen och er ljusa resa är oåterkallelig. Känn den i ert hjärta, känn den i er aura, känn den runt omkring er, den känns som en mild bris och ni kan känna hur det vibrerar i kroppen.Kanhända slår ert hjärta lite fortare, var då i stillhet och jorda er till Moder Jord. Det är viktigt att känna kopplingen till er Jord nu. Ni stiger tillsammans och så som hennes hjärta slår så slår erat. Hon har tagit er under sina vingars beskydd så att ni ska ha möjlighet att följa med i den takt som era kroppar anpassar sig till ljuset. Allt efter er egen fria vilja. De som följer, följer och de som inte vill de går en annan väg. Allt är perfekt och underbart och allt är precis som det ska för den själ det gäller. Ni har alla olika resor att göra och era val är era egna val som ni gör tillsammans med era guider och mentorer.

Ert himmelrike är på väg ner till Jorden nu kära barn, ert nya rike av ljus och kärlek är här nu. En ny tidsålder har börjat och ni kan nu manifestera i kärlek och godhet. Förstå att ni är starka skapare av den värld som nu börjar att blomma upp lite här och där i världen. Vi ser förändringar, vi ser stora förändringar som har skett på Jorden och vi ser ännu större förändringar som kommer att ske framöver. Det är en tid för lite vila och ro nu go vänner innan det stora arbetet tar vid, vilket kommer att ge er det genomslag som ni alla har längtat efter. Jorden längtar också efter att få en större upprensning på sin yta så att det kan komma i en större balans.

Var i hjärtat nu älskade barn på Jorden, var i hjärtat och agera från hjärtat. Tveka inte när hjärtat ber dig att agera ty du kan då hamna i gamla mönster och det kan ge dig stora bekymmer eftersom det gamla nu tillhör det förflutna. Det är ljuset som vi nu ska agera mot, ljuset vars låga i vårt hjärta har fått större kraft och som vill hjälpa dig att återgå till ditt sanna själv, en varelse av ljus och kärlek. Det är i ljusets tjänst som vi ska agera nu kära Jordbor. Det är i ljuset av er själ som ni nu ska föra fram er talan. Den som talar med tveggade tungor kommer snart att förlora sin kraft då ljuset som nu strömmar in över Jorden har en mycket högre och ljusare kraft. Hjärtat känner med bävan dess starka kraft och gläds över att återigen få gå in i ljusets tjänst och få vara ett med sin Fader/Moder Gud och allt som är. Ni är på väg till ert eget himmelrike kära Jordbor och det finns tusentals med ljusväsen omkring er nu. Det är lättare att stiga ned till Jorden idag och det är många som vill hjälpa till med att föra in ljuset i er värld. Ni har många ljusvarelset runt er som hjälper och värnar om er nu. De stärker ljuset i ert hjärta och ger er det mod ni behöver för att gå vidare nu in i erat eget ljus.

Jag låter mitt helande ljus lysa över Jorden idag.

Jag älskar Er så mycket

Raphael

You may also like...