Dikt via Per Beronius; Den nya världen knackar på porten, 26 januari, 2018

Ämne: Den nya världen knackar på porten
Meddelande:
I dessa nådens dagar
det som sedan urminnes tider varit
till oigenkännlighet stöps om.
I en mycket nära framtid
skall den galenskap som sig utspelat på Jorden
sedan urminnes tider blott vara en myt
som tynar bort.
Ordet girighet ur ordboken utraderat
pengar ej mer av nöden, de har
för evigt gjort sitt.
Nya tidigare okända teknologier
skall vara mänskligheten tillhanda
födda som ur tomrummets intet.
Om så vi vill, kan vi redan nu hänga på låset
börja fundera, vad göra med den frihet
som väntar oss alla och envar
utan undantag, när utopin
är ett faktum.
Vad annat göra än tacksamt
ta emot Moder/Fader Guds alla nådegåvor.
I dessa dagar ett livsviktigt påpekande
det vi sedan urminnestider kallar åldrande
och tagit för givet är inget annat än en
av satan konstruerad myt, som inte
den nya världen hör till.
Åldrandet
av mörkerkrafterna försåtligt konstruerad
i akt och mening att hålla människan kvar
i den surmulna tankens fångenskap.
Så här en påminnelse
om någon frågar efter din ålder, svaret givet
”minst ett år yngre än för ett år sedan”.
Den nya världen på Jorden
ur den ovillkorliga kärlekens princip sprungen.
Här har satansverserna
inte något det minsta att sätta emot.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
__________________________________________
__________________________________________________
Hur veta något om livets villkor syfte mening och mål, hur veta
något om syftet med ditt eget liv, när du med utraderat minne
från livet mellan liven till Jorden återvänder ovetande om
gårdagen utan minnen av gångna liv till Jorden just återfödd
det lilla barnet en bok med blanka blad grubblar ej över livets
villkor syfte mening och mål ej heller vad som timat i länge
sedan gångna liv utan barlast av det förflutna från gårdagen
befriad till Jorden just återfödd det lilla barnet
hör himmelriket till.
Denna dikt hämtad från boken
Strandlinjens magi
utgiven 2007
__________________________________________________

Du gillar kanske också...