Änglaguider via Taryn Crimi, 24 januari, 2018

 

 

Änglaguider via Taryn Crimi:

Finns Det En Vilja Så Finns Det Ett Sätt

 

Idag vill vi rikta er uppmärksamhet till era önskningar. Var och en av er har många önskningar, av vilka några har blivit förverkligade och många andra utformar ni fortfarande, skiftar och sammanställer. Det är ganska vanligt att människor känner en viss tveksamhet till om de kan uppnå sina önskningar. Kanske känns det som om ni “ber om för mycket” eller att det finns en mycket liten chans till att någonsin verkligen kunna manifestera dem. Det är vad vi skulle vilja vidareutveckla idag, om vi får.

Ni förstår, från vårt perspektiv, menar vi bokstavligen att allt är energi som vibrerar med en viss frekvens eller hastighet. Här i de icke-fysiska världarna, tolkar vi inte våra upplevelser med ögon, öron eller via känslan då vi tar på något; istället upplever vi det genom vibrationer.

Varenda tanke ni någonsin tänkt, var en vibration; som ni blev en exakt matchning från och översatte den tanken till en föreställning, något lite mer konkret. Människor tenderar att tänka i bilder. Ja, självklart har ni en inre dialog som pågår i ert sinne, och ni ser era tankar dyka upp inom ert sinnes öga, som en holografisk film större delen av ert vakna liv.

När ni upplever något, det kan vara vad som helst ; då kan ni bestämma vad ni ska tänka om det. Ni kan snabbt tolka om ni tyckte om det, eller om ni aldrig vill uppleva något sådant igen, och allt därtill. Ni ser er omkring och arrangerar ständigt saker i ert sinne beträffande vad ni vill, eller inte vill ha. Era önskningar föds från de upplevelser ni manifesterat, liksom från det ni bevittnat hos andra.

När ni bestämde er för att inkarnera i er fysiska kropp, visste ni att ni kunde manifestera absolut allt ni ville ha. Men när ni kom hit och började fördjupa er i ert dagliga liv, började ni tvivla på er förmåga. Ni började basera era förväntningar på det praktiska, och sannolikheten för att något verkligen kunde manifesteras av er.

Var och en av er är skapande varelser. Ni skapar hela tiden. Er fysiska verklighet var aldrig tänkt att binda eller fängsla er. Den var tänkt att vara ett sätt för att få kontinuerlig återkoppling av era mest dominanta vibrationer, summan av era sedvanliga tankar.

Er verklighet var tänkt att användas som ett roder på ett fartyg, för att hjälpa er styra mot vad ni vill, och bort från det ni inte vill. Ändå ser vi att de flesta människor fastnar i situationer som de inte gillar, eftersom de inte kan ta fokuset från allt som verkar falla sönder, eller på det som ännu inte finns. När detta blir det mest dominanta, kan ni bara ta emot mer av just det.

Era önskningar var aldrig menade att såra er, så att ni då inte skulle känna er tillräckligt bra, och känna er oförmögna. Om ni önskar något, finns det absolut sätt för att manifestera det fullt ut; det kanske inte blev på det sätt ni hade förväntat er. När ni önskar något så har ni redan skapat det vibrationsmässigt, energetiskt, och det enda som kvarstår att matcha den begärelsens hastighet, så att den kan tolkas av era fysiska sinnen.

Det finns precis här. Allt ni vill ha finns här. Det kan inte finnas någon annanstans. Men då ni inte kan tolka det fysiskt, så tvivlar ni på dess existens.

Det spelar ingen roll hur stort något är, det finns inget som är för stort för att ni ska kunna skapa det. Ni skulle inte ha kunnat tänka tanken eller önskningen till att börja med, om ni inte hade förmågan att manifestera det fysiskt. Utan undantag.

Ni är så mycket mer kapabla, än ni har gett er själva erkännande för. Ert liv bygger inte på chansningar, tur eller tillfälligheter. Ni bestämmer själva ert fokus och er övertygelse. Ni är skapare och ni har inga begränsningar, förutom de ni tror att ni har.

Ni är gudomliga skapande varelser som ville leka i den fysiska världen, för glädjen att kunna manifestera era önskningar i den världen. Så vi påminner er om, finns det en vilja så finns det också ett sätt. Låt universum leverera allt ni ber om.

I Kärlek och Ljus, Vi är era Änglaguider

 

http://www.angelic-guides.com

Be sure to sign up for more Angelic Guides messages to receive your free copy of: How to Manifest Anything you Desire:

LISTEN HERE

 

Stor Kärlek,

Dr. Taryn Crimi

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

You may also like...