Dikt via Per Beronius; Det stora i det lilla, 22 mars, 2018

Ämne: Det stora i det lilla.
Meddelande:
Tillit, det bästa ting
som sökas kan all världen kring
med tillit följer ära.
Tillit en absolut nödvändighet
för livets fortbestånd, en självklarhet.
Tilliten förutan, har vi hamnat
på klippans yttersta spets, balanserande
över avgrundens djup.
Var rädd om tilliten
vårda den ömt, den är ömtålig
likt det lilla barnet, till Jorden just kommet.
Till detta främmande land åter
där livet, med det nyfödda barnets minne
gång efter annan börjar om på nytt
ord av självklarhetens valör.
Tilliten, med sin följeslagare, förtröstan
det bästa ting som sökas kan
all världen kring.
Det lilla i det stora, det stora i det lilla
tilliten, med sin tvillingflamma förtröstan
ett absolut villkor för livets fortbestånd.
*  *  *
Denna dikt från ovan kommen
av Per Beronius satt på pränt.

Du gillar kanske också...