Ärkeängel Mikael via Victoria Cochrane, 20 mars 2018

Ärkeängel Mikael via Victoria Cochrane, 20 mars 2018

 

Per Staffan 22 mars 2018

 

Färg är strukturen i världen. Den används av artister, illustratörer, författare, aktörer, dansare och media för att porträttera känslor på ett sätt som övertygar publiken att svara an på ett visst sätt eller som kommunicerar verkligheten av historian. Färgen talar på ett sätt som det talade ordet ibland inte kan, och är ett kraftfullt helande verktyg som studeras av vissa och förbises av många.

Färgens kraft är att den innehåller helande egenskaper inom sig som är i resonans med olika delar av kroppen vid olika tidpunkter och i olika situationer. Detta beror på att olika nyanser av färg är en matchning för olika emotioner, känslor, sinnesstämningar och hälsotillstånd och det kan vara healing för personen att bara bära den färgen. Om färgen matchar en chakrafärg är det högst sannolikt att den Ärkeängel som är kopplad till den leder dig för att läka eventuella blockeringar och ge högre ljusvibrationer. Om du är en person som bär en viss färg för det mesta betyder det förmodligen att du arbetar med en viss Ärkeängel som är din ständiga guide för denna period av ditt liv. Det är emellertid inte nödvändigt att ha på sig färgen; du kan se en färg ofta med dina ögon öppna eller stängda eller ha ett överflöd av den färgen i trädgården eller möblerna.

Jag ber dig att en stund överväga regnbågens sju färger. Färgspektrumet inom en regnbåge förändras sällan när det dyker upp, men inom varje färg kan det finnas många nyanser av den färgen. Dessa färger är alla ett och samma med Skaparens ljus och kärlek, för de är naturligtvis uppdelningar av vitt ljus och därmed i huvudsak rena. Varje färg i spektrumet har sin egen vibration av energi som resonans med en av de sju änglastrålarna, som är anpassade till chakran liksom till en Ärkeängel. Så den färg som du plötsligt dras till kan vara en indikation på att du är blockerad på något sätt i det färgchakrat och ängeln som är anpassad till den är den bästa som man kan kalla på att för att hjälpa dig att ta bort blockeringen på det chakrat och att frigöra den emotionella blockering som orsakar trötthet, sjukdom eller smärta. Ljusa färger är bäst på att spegla livlig hälsa. Dystra färger kommer att jorda en person och få den att känna sig ansvarig och affärsinriktad, men om den inte har en bra mental hälsa kan det medföra att dessa färger regelbundet leder till känslor av tyngd.

Detta är möjligt eftersom varje chakra har en ren vibration av ljus som, när den är högst och mest livlig, ger personen upplevelser av hälsa, välbefinnande och perfekt balans.

Ljusets vibrationer inom din varelse kommer att återspeglas i de färger du är dragen till att bära och hålla omkring dig. Lägg märke till färgerna i ditt liv idag och reflektera över din hälsa och ditt välbefinnande.

Jag är Ärkeängel Mikael

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...