Dikt via Per Beronius; Diktens magi, 27 december, 2017

Ämne: Diktens magi
Meddelande:
Hur skriva, sätta på pränt en dikt, utan
att på förhand, ha den minsta susning
om ämnet.
Utan att veta, ha en aning
om ämnet för dikten, det som dikten
skall handla om.
En motiverad fråga, som jag
för ögonblicket, inte kan svara på.
Vad annat göra, än med friskt mod
utmaningen ta  sig an.
Men ett med visshet jag vet
kan lyssna inåt, där samvetet
det samlade vetandet, har sin boning.
Dikten, ett av livets mirakler
som sig uppenbarar, när tanken
den omedvetna, på grönbete
släpps fri.
När så vi gör
kommer miraklet på halva vägen
oss tillmötes, med reservationen
den outtalat givna.
Halva vägen
är det upp till oss själva att gå
konstigare än så, är det inte.
Det enkla, det svåra, att komma på spåren
livet så förunderligt, underbart, underligt enkelt
när vi inte, helt i onödan krånglar det till.
Vägrar att egot
i salongen släppa in.
I sammanhanget, ej att förglömma
Humorn hör kärleken till.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________
__________________________________________________
Vi äger ej dagen, ej heller äger vi timmen, vi äger ej ens bråk-
delen av en sekund, vi äger ej våra föräldrar, ej heller våra barn
vi äger ej våra ägodelar, ej vårt hem, ej heller vår kropp, nuet
ögonblicket, det oändligt korta, det ej mätbara, är vår enda
egendom, minns dock, att denna vår enda egendom rymmer allt
rymmer allt rum, rymmer all tid, kommande och förgången
rymmer hela Universum.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 3 Evigheten
Utgiven 2005
__________________________________________________

Du gillar kanske också...