Dikt via Per Beronius, Åldrande eller föryngring, 25 maj, 2018

Ämne: Åldrande eller föryngring.
Meddelande:
Uppgivenhet, eller framtidstro
existensens mystik och dynamik
det svårbegripligt oförväntade varje dag
vardag, såväl som helgdag.
Livet, något annorlunda annat, än ett tidsfördriv
varandet, existensen, har sitt Gudomligt bestämda syfte
men vilket, inte helt lätt att genomskåda.
Det enda, med visshet vi vet, inget om framtiden
inget om morgondagen, inget om det som väntar
det som skall hända, menat att på förhand vi skall veta.
Om det vi kallar framtid, på förhand vore givet
i Stjärnorna läsbart skrivet, vore livet utan mening
morgondagen anonym.
Varje dag har sin unika mening
färg, form och framtoning.
I existensens varje ögonblick, börjar livet om på nytt
från en ständigt högre utsiktspunkt.
För det lilla barnet, är detta inget problem
det lilla barnet lever i den tidlöshetens värld
som hör Himmelriket till.
För den vuxne, är det annorlunda
här gäller fortfarande andra regler, ack ja
de, där man tidvis målat sig in i ett hörn.
En önskedröm, med Jesu ord
bliv som det lilla barnet, det hör Himmelriket till.
Med detta sagt, en avslutande påminnelse
som inte kan upprepas mången gång nog.
Droppen urholkar stenen
åldrande, en mörkerkrafternas sataniska myt
med syfte att mänskligheten från jordklotet radera ut.
Men det är vi själva, med vår Gudagivna fria vilja given
som bestämmer, hur livet skall sig gestalta
uppgivenhet eller framtidstro.
Åldrande, eller föryngring
upp till oss alla och envar att välja
om än det inte är helt enkelt
att lära gamla hundar sitta.
Men vårt eget ansvar
svara an mot det som Hjärtat bjuder.
*  *  *
___________________________________________
Genom små öppningar i den eljest molntäckta himlen
strålar av sol bryter igenom och färdas mot Jorden ner
så som strålar av himmelskt ljus efter det flertusenåriga
mörkret på Jorden nu bryter igenom det skal som länge
hindrat detta ljus att Jorden nå, detta ljus som allt och
alla på Jorden skall transformera till en ljusare
högre nivå.
Denna text hämtad från boken
Spårljus Del 1 Jorden utgiven 2003
___________________________________________

You may also like...