Dikt via Per Beronius; Existensens karusell, 22 april, 2018

Ämne: Existensens karusell
Meddelande:
Varandets, livets, existensens syfte
som kan sammanfattas till ETT, med orden
”vad är väl meningen med livet”.
Inte helt enkelt att genomskåda
från den begränsade utsiktspunkt
där mänskligheten sig befinner.
Så vad gör vi, när prövningar
den ena efter den andra möter
i en kavalkad tillsynes utan slut.
Uppgivenhetens beläte
tidvis knackar på porten, ber
att i stugvärmen bli släppt in.
Tankar kommer, tankar lämnar
tålamodet testas, till dess yttersta gräns.
Men uppgivenhet, är inget alternativ
det blir bara värre
Livet har sina båda sidor
den ena mörk, den andra ljus.
Det är upp till oss själva, att vägen välja
med vår Gudomligt fria vilja given, vad
som än händer, när prövningar möter.
Vad blir väl slutsatsen
av detta resonemang, om inte.
Tålamod, modet att sig tåla
hur än det stormar runt stugknuten
en nödvändighet, för livets fortbestånd.
*  *  *
Denna dikt, från ovan kommen
av Per Beronius satt på pränt, med avsikt
att spridas vidare.
_________________________________
__________________________________________________
Du Jordens barn vet en katastrof är inte farlig den kan göra ont
när nog outhärdligt ont den kan oss till marken fälla men den är
inte farlig, lång tid det kan ta att sig från marken resa men med
avsikt, obändig vilja och målmedvetenhet, du reser dig, och när
du på dina fötter åter står, du finner, att ett jättekliv, du tagit.
Denna dikt, hämtad från boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004.
__________________________________________________

Du gillar kanske också...