Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 22 april, 2018

Judas Iskariot

Söndag 22 april 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I. och ni har nu börjat att ta steget ut i kärlekens tjänst. Det kan kännas lite ovant och ni har en tendens att glida över i den tyngre energin lite då och då, eftersom det är den miljö som ni är mer vana vid. Det är inget att haka upp sig på, det är naturligt, det är naturligt i en övergång som denna. Det är ju så att vid sidan av er tyngre verklighet har ni byggt upp en ljusare och lättare verklighet. Dessa båda verkligheter existerar nu inom er. Nu är det dags att släppa lite mer av det gamla som håller fast er i den tyngre energin. Var snälla och fokusera lite mer på den ljusa sida som ni har byggt upp, men som ni inte helt har införlivat i er själva. Det är dock i den verkligheten som ni nu helst ska leva i, så mycket som möjligt. Ni kan alla förnimma den och ni brukar er av den lite titt som tätt, det är när ni känner er som mest harmoniska och kärleksfulla. Den tyngre verkligheten har varit en så stor del i ert liv under så många århundraden att den dyker upp automatiskt, när ni minst anar det. Det är med er medvetna fokus som ni kan ändra er nuvarande verklighet. En verklighet som så småningom blir lika automatisk som den gamla som ni nu har svårt att släppa taget om. Ni kan göra det, ni är mer medvetna nu och ni har odlat era frön väl. Många av er har släppt den gamla verkligheten och ännu fler är på väg.

Vår Jord står inför en stor förändring. Den största som har inträffat på många miljoner år. Utvecklingen går också fort nu så det gäller att hänga med. Ni som är medvetna har upptäckt att en stor förändring har skett inom er och ni är inte längre samma människa som ni var förut. Det är den ljusa sidan av er själva som ni har byggt upp, den högre varelse av ljus som ni låter framträda lite mer för varje dag. Ni njuter mer av livet, ni ser det vackra runt omkring er och är fullt medvetna om att alla har sin resa att göra. Det finns inget ont eller gott i det. Det är bara så det är. Ni har kommit ner för att utvecklas, få de erfarenheter ni behöver för att gå vidare upp i er egen spiral av ljus. En del människor passar på att rensa sin karma för att lättare kunna stiga upp, de hjälper också Moder Jord och andra människor genom att göra det, eftersom vi alla är ”ett”. Så döm inte andra kära människor, ni vet inte vad de har i sin ryggsäck eller i vilket syfte de befinner sig på Jorden. En till synes mörk figur kan i sista ändan visa sig vara en hjälte. Lå andra ha sin resa och koncentrera dig på din egen. Du är själv den pusselbit som behövs i världen i dag, om alla skulle göra det så skulle skutan snart gå åt rätt håll. Var och en kom ner med sin egen uppgift att göra. En av de uppgifterna kan vara att släppa sitt eget karma, lyckas du med det så har du också befriat alla andra med ett liknande karma som du själv, ty vi äro ju alla ”ett”. Vi hjälper eller stjälper varandra, ta hand om er själva och ni tar hand om världen. Är ni lika flitiga som myrorna så har ni snart byggt en stor stack. Er Jord behöver er kära människor, er Jord behöver att ni alla dra ert strå till stacken oavsett om det är stort eller litet. Ni stiger tillsammans som en enhet och då måste var och en ta hand om sig själv och bidra med det strå som ni tog med er ner till Jorden.

Det är en stor väckelse sång som sjungs nu på Jorden. Hör, lyssna och känn hur den vibrerar i era hjärtan. Ni är de kärleksbarn som ska ge tillbaka er kärlek till Jorden och er själva. Ni ska vara i kärlek kära människor på Jorden, ni ska vandra i kärlek hand i hand. Låt den ljusa vackra sidan av er själva ta allt mer plats i ert liv, låt det bli ert nya automatiska jag som tar det största utrymmet i er kropp och ni vandrar på salig mark mina älskade vänner. Ni vandrar då åter på Guds väg och ni återvänder hem till det saligas rike som ni en gång vandrade ut ifrån. Det är en stor dag för mänskligheten och en stor dag för universum.

 

Vi älskar Er så mycket!

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...