Dikt via Per Beronius; Föryngring i repris, 29 juli, 2018

Ämne: Föryngring i repris.
En påminnelse, om någon detta ämne, till glömskans revir förpassat
mänsklighetens föryngring, ett tidigare okänt begrepp.
Som sagts, mer än en gång förut, vi blir det vi tänker
tankekraften kan ingen och intet, stå emot.
Fram till dessa nådens dagar 2018
har vi levt i den föreställningen, åldrande
ett naturligt, ofrånkomligt fenomen.
De mörka hattarna, med cynismen i högsätet
har ägnat sig åt, mänskligheten till villovägen förpassa.
Det vi kallar åldrandets ofrånkomlighet, en bluff
en myt, och inget annat, sedan urminnes tider
har mörkrets proselyter gjort vad de förmått.
Rensa bort människosläktet från Jordens yta
med syfte, att lägga beslag på Jorden, Moder Gaia
denna den underskönt vackra planeten
i den universella rymden.
Men i dessa dagar
har människosläktet, gissningsvis 99 %
till sin fulla medvetenhet vaknat upp
urskillningens gåva anammat.
När dessa rader sätts på pränt
ett meddelande från ovan, åskan dånar
regnet, det välsignade, vräker ner.
Ett kvitto så tydligt
människan, har vägen till Himmelriket återfunnit.
Det patenterade svaret på frågan, ”hur gammal är du”
”Ett år yngre, än för ett år sedan”.
*  *  *

Du gillar kanske också...