St. Germain via Natalie Glasson, 27 juli, 2018

St. Germain via Natalie Glasson

27 juli 2018

Ansvar: Er Portal till Uppstigning

De som är redo kan kliva fram och förkroppsliga den nya våg av energi som symboliserar förkroppsligande av ansvar i er uppstigningsprocess. För vissa kan tanken på att ta ansvar för sin egen andliga utveckling vara en skrämmande process som orsakar större osäkerhet och förvirring. Det beror på att de har en brist på tillit till sig själva och närvaron av Skaparen inom och omkring dem. Att ta ansvar betyder inte att ni måste vägleda er egen andliga väg eller åstadkomma er uppstigning alldeles själv, en sådan förståelse kommer från egots tro på separation från Skaparen. Att ta ansvar för er uppstigning är att öppna och överlämna er själva till Skaparens Universum och låta er själva bli vägledda, och ha tillit till att allt blir bra och tillfredsställande. Att öppna er själva för Skaparens Universum låter er bli styrda på det vackraste sätt till att uppleva magnifikt andligt och själsligt lärande, växande och förståelse. Om ni inte tar ansvar för er andliga tillväxt och utveckling saknar ni riktning, förbindelse med er själva, förståelse för era behov, ni skyller på andra och väntar er att andra gör ert andliga arbete, er tillväxt och utveckling åt er. Andra människor är alltid närvarande i er verklighet för att hjälpa, inspirera, leda och spegla Skaparens sanning för er. Men, för att med ökande hastighet växa andligt föreligger det ett behov att vara centrerad i er kärna genom att överlämna er till Skaparens vägledning, och att som avsikt ha att sam-skapa i harmoni med Skaparen; det är att ta ansvar för er egen tillväxt.

Frågan som Befrämjar Er Acceptans av Er Själva

Frågan ni kan ställa er själva är, ”Hur kan jag sam-skapa uppfyllande och andligt växande med Skaparen och dem omkring mig?” Den frågan låter er inse att ni är kärn-skaparen och manifesteraren av er verklighet och existens på Jorden. Dock kan ni inte göra det ensamma, därför är sam-skapande alltid viktigt. Det är också viktigt att först erkänna alla skapelser som en energi inom er som tar form på underbara och ofta oförklarliga sätt i er verklighet. När ni ser er själva, era skapelser, dem omkring er och Skaparen som energi, då uppfattar ni verkligheten annorlunda och inser att all energi kommer från Skaparen och vill uppleva förbindelse för att transformeras och skapa ny energi.

När ni överlämnar er till Skaparen och är villiga att ta emot vägledning, hjälp och stöd från Skaparen medan ni inser att ert syfte är att motta vägledningen och agera på den på sätt som inspirerar er och ger er uppfyllelse, då kliver ni fram för att ta emot de nya energivågorna som förankras i Jorden för att hjälpa uppstigningen och då tar ni ansvar för er andliga tillväxt.

Att få Tillgång till Ert Syfte i Uppstigningen

När ni ber om vägledning rörande syftet, resan och upplevelsen av er uppstigning, då inser ni att stunder av uppvaknande och insikter om er själva och inre själva erbjuder er valet att dyka in i ljuset för att låta mirakulösa upplevelser ske eller att kvarstå i begränsningar av förutfattade meningar. När ni väljer att acceptera ljuset inom er varelse och omkring er, skapar ni en bro mellan er fysiska verklighet och er andliga varelse; detta sätter igång en övergångsprocess. I varje ögonblick av er existens som människa är ni en andlig Skapar-ansluten ljusvarelse och medvetande som bebor en fysisk kropp, men ofta ligger det primära fokuset på den fysiska kroppen tills en bro mellan den fysiska och den andliga energin i er varelse ombildas och fortsätter att förstärkas. Uppvaknat medvetande och inspirerad förståelse för er själva sipprar in i ert sinne och er medvetenhet som en gradvis integration. Ni kommer att märka att uppvaknande repeteras i otaliga olika former och blir mer avancerat genom hela ert liv.

Att dyka in i ljuset och att fokusera på att skapa en bro av ljus mellan ert fysiska och andliga själv sker när ni överlämnar er till Skaparen och öppnar er för att ta emot Skaparens expansion. När ni väljer att överlämna er och ladda ner eller erkänna Skaparens ljus inom er varelse, speciellt i stunder av förvirring, oro eller kaos, tar ni ansvar för er andliga tillväxt, sam-skapande och åstadkommer ert syfte och låter er själva gå framåt på er andliga väg med lätthet och perfektion.

En Upplevelse och Påminnelse om Ert Syfte med Uppstigningen

Sitt fridfullt nöjd med upplevelsen av er solida materiella verklighet, njut av upplevelsen av er kropp och omgivning och hedra energin i fysisk form.

När ni är färdiga, föreställ er en violett fyr av ljus som manifesteras vid ert tredje ögas chakra, det fångar er fantasi. Utforska den violetta energin så mycket ni önskar.

Föreställ er, känn eller bekräfta att ni dyker med huvudet före in i glittrande violett ljus, trollbunden av den frihet som givits er då ni badar i det violetta ljuset. Er kropp känns viktlös, era känslor svagt förhöjda, och ert sinne klart. Ni kan utan ansträngning simma, följande er intuition och inre känsla av riktning, genom ljuset.

Turkost ljus sipprar in i er expansiva violetta pool av ljus, njut av ljuset och märk att rött, blått och grönt ljus också integreras. Föreställ er, känn, bekräfta att ni sveper in er i varje manifestation av färg, det finns så mycket att utforska och upptäcka. Ni ser er själva dyka in i varje färg, vitalitet, frihet, energi och expansion upplevs, låt ert sinne öppnas för ljuset.

Vitt fridfullt ljus kommer in i er medvetenhet med styrka och helighet. Ni simmar uppåt och badar er i renheten av det vita ljuset.

Med er tillåtelse penetrerar en gyllene stråle er centrala axel flödande ner till er varelses fundament.

Ni är ett med allt som är Skaparen, det är ert öde, er sanning och er eviga existens. Det är vad ni söker i varje ögonblick och nu upplever ni det medvetet. Ert uppdrag är att inse att ni söker enhet med Skaparen i er dagliga verklighet och att förstå att varje upplevelse på Jorden erbjuder er möjligheten att uppleva enhet.

Känn att ni skiftar tillbaka till er fysiska kropp, allt det ni har upplevt driver in i er kropp och skapar en rosformad energi vid ert hjärtas center. Ni har uppnått er högsta önskan i hela världen och universum, att vara ett med allt som är Skaparen och universum. Ni skapar detta för evigt och kan alltid få tillgång till det.

Genom att dela denna meditationsupplevelse med er ville jag, Saint Germain, erbjuda er vetskapen att uppstigning alltid flödar, fortsätter, är repetitiv på avancerande extraordinära sätt, flytande, inspirerar och utvecklas hela tiden. En känsla av att vara vägledd av en drivkraft som är bortom er förståelse kommer att kombineras med en framväxande vis visshet inom er varelse. På många sätt blir det inga uppehåll och ingen tid att kliva av er väg, ändå kommer ni samtidigt få en känsla av att snabbt resa ingenstans. I sanning åstadkommer ni i varje stund på er gyllene väg en större förbindelse med, och en bro, mellan era fysiska och andliga energier med en förståelse av ert syfte i er uppstigningsprocess. Kom ihåg att er fysiska verklighet är extremt viktig i er uppstigningsprocess då den är er målarduk för att uttrycka er, uppleva och skapa. Det är en serie av otaliga utforskningsresor inom och omkring er varelse, följt av förkroppsligande av medvetande och förståelse som beskriver er uppstigningsprocess och syfte. När ni skapar avsikten att ta ansvar för er andliga tillväxt kommer ni att tillåta Skaparens värld att veckla ut sig för er, och får med gudomlig perfektion och timing uppleva Skaparens magi, salighet, kärlek och sanning inom er varelse. Att inse ert syfte är lätt, det är helt enkelt att uttrycka Skaparen på vackra, uppfyllande och kreativa sätt för att stötta er själva och alla.

Jag Är ett ljus som hela tiden vägleder er,

Saint Germain

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...