Dikt via Per Beronius; Frihet eller fångenskap, 13 mars, 2018

Ämne: Frihet eller fångenskap.
Meddelande:
“Frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen kring”.
ett utsnitt ur Biskop Thomas frihetssång.
Okränkbar, den fria viljan
denna nådens gåva, människan
av Moder/Fader Gud given.
Den fria viljan, förutan
vore livet meningslöst.
Mitt eget svar, på min egen fråga
vad vore jag, den fria viljan förutan
något annat, än ett rö.
Planlöst i lufthavet irrande
och virvlande omkring.
Den fria viljan, är inte till salu
låter sig inte mutas, en självklarhet
och inget mer med det.
Om än mörka krafter
stundom gör vad de kan
för att skaffa sig poäng.
Med lock och pock
sätta den fria viljan ur spel
nog om detta ämne givet, tack för ordet.
*  *  *
Detta epos, från det där ovan kommet
av Per Beronius satt på pränt.
______________________________

You may also like...