Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 9 mars, 2018

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson

9 mars 2018

Vad är Kärlek?

Frågan, ”Vad är kärlek?”, har samma värde, mening och djup som ”Vad är Skaparen?”, eller ”Vad är meningen med livet?”. Dessa tre frågor inbjuder er faktiskt att utforska bortom er själva i ett okänt utrymme där djup kunskap kan nås. De leder er ut på en upptäcktsresa som samlar ert fokus in i kärnan av Allt Som Är. Ni frågar er hur allt som är känt på Jorden blir skapat och manifesterat, varför vi agerar och reagerar på ett visst sätt och vad existens egentligen är. Vissa själar tar inte ens risken att ställa sådana frågor medan det för andra inte finns något jordeliv utan närvaron och utforskningen av dessa frågor.

Det som vi alla söker kan inte etiketteras eller förklaras, men ändå kan vi förstå en djupt rotad förtrogenhet och förbindelse när vi existerar med medvetenhet i hjärtchakrat. Alla själar söker på ett eller annat sätt Skaparen, oavsett om de kallar den Allah, Gud, Allsmäktige, Källan, Essensen, naturen, uppfyllelse eller något annat.

Det största påstående vi alla kan stå i resonans med är, ”Skaparen är kärlek och kärlek är Skaparen”. Det är i dessa ords betydelse som ni kan finna en förståelse som sitter vackert inom er varelse, som healar och uppfyller medan ni ges friheten att vara sanningen och verkligheten för ert inre medvetande. Genom kontemplation kommer ni att inte bara låta er själva röra kärlekens sanning och Skaparen inom er, ni kommer också att röra samma inom andra, inom varje varelse som existerar med er.

Kärleken Definierad

Kärleken har många förklaringar; varje själ kan definiera kärlek genom de ögon de väljer att uppfatta den med. Kärlek har många nivåer av engagemang. Kärlek existerar inom vänskap, respekt, kärleksrelationer, vänlighet, familjer, främlingar, passion, tålamod och omtanke. Kärlek existerar i de barska orden från någon som skyddar det de värdesätter, inom modern som ger bort sitt barn i hopp om ett bättre liv än hon haft, eller den hemlösa som riskerat allt för att hjälpa andra. Kärlek är inte alltid vackert eller vänligt, kärlek har så många ansikten och facetter, så många historier och uttryck. Ett uttryck och en förklaring av vad kärlek är beskriver bara en atom i kroppen och kärlekens källa.

Kärlek är alltid närvarande, evig, bestående, bemyndigande och sanningsenlig, den är namnlös men kan ändå förkroppsligas och uttryckas på miljontals sätt. Kärlek är närvarande inom allt och alla, kärlek är Skaparen i handling genom er. Det ni ser, känner och upplever som kärlek i ert dagliga liv är sprunget ur en källa så stor, överflödande och expansiv, dess kraft är oerhörd. Ni har hela tiden tillgång till kärlekens källa och för den till förkroppsligande inom er varelse och ert liv. Även om ni försummar att notera att ni föddes ur kärlekens källa, som är Skaparen, är ni allting som kärlek är, så ni har förmågan att föra fram kärlekens överflödande källa. Hellre än att dela droppar av kärlek, dela vågor av kärlek. Hellre än att hålla fast kärlek, låt den sväva och flyga fritt som en fågel. Inse att ni är det ni söker, ni är kärlek. Ni är naturligt kärlekens högsta prakt, det är ert syfte att vara den expansiva förbindelse genom vilken den gudomliga kroppen av kärlek flödar, en kärlek som ligger bortom den mänskliga uppfattningen om kärlek men ändå filtreras in i varje aspekt av mänskligt liv.

Kärlek finns närvarande så ni kan uppleva den som ni vill. Era tankar, visioner, uppfattningar och drömmar påverkar den kärlek ni upplever på alla nivåer av er varelse och det överflöd av kärlek ni drar och förkroppsligar från Skaparen.

Kärlek är okänt

När ni ansluter till kärlek, ansluter ni till den obegränsade okända skönheten hos kärlek. Att göra det betyder att ni modigt måste gå genom rädsla och omfamna allt det ni ännu måste inse om er själva och Skaparen. Det är inom det okända som ni upptäcker kärlekens visdom, det språk och den kunskap som kärlek är. Denna visdom och kunskap talar till er, ofta genom er och ändå kan ni behöva söka förstå allt som den delar. Kärlekens visdom är oförutsägbar men vägleder er alltid, och uppenbarar er upplysning och förståelse, även i stunder av kaos och rädsla. Det är genom kärlekens visdom vi kan få en glimt av kärlekens identitet på det sätt som den talar genom oss och till oss.

Det är vårt eget perspektiv på vad kärlek är som är viktigast, speciellt när det perspektivet föds ur en plats av kärlek och sanning inom er varelse. Om ni kan känna och erkänna kärlek inom er varelse, i mening av er oändliga förbindelse med allt som är Skaparen, som engagerar sig med er och genom er, då kommer ni att börja förstå kärlekens närvaro. Ni kommer också att känna igen kärlek inom allt och alla omkring er. Ni kommer att se kärlekens olika ansikten, former och uttryck, vilket låter er förstå Skaparens källa eller kropp av kärlek. Ni får tillgång till er kraft, sanning och självacceptans. Ni kommer att bli bemyndigade, inspirerade och helade. Gränserna och begränsningarna i ert liv och er existens kommer att minska vilket tillåter er att utforska kärlekens plats och okända energi inom er kropp, ert sinne, era känslor, vänskap och verklighet. Kärlek är en utforskning av Skaparen, det är en inre hågkomst av sanning som kan uttryckas och upplevas en miljon gånger varje dag. Det är genom alla former av kärlek ni kan tala med Skaparen och höra Skaparen svara er.

Kärlek är Skaparens gemenskap inom er och allt.

Begrundande av Kärlek

Som jag sagt kan jag, Mästare Kuthumi, bara förklara kärlek från mitt eget perspektiv. Jag vill uppmuntra er att fortsätta er utforskning av vad kärlek är. Med det inbjuder jag er att kommunicera med Skaparen inom er och föra fram Skaparens sanning till förkroppsligande. Jag inbjuder er att återknyta er själva till den överflödiga kropp och källa av kärlek som är Skaparen, och att inse att er anslutning och ert förkroppsligande är evigt. Jag inbjuder er att förstå att då ni utvecklas andligt så utvecklas er förståelse för alla former och manifestationer av kärlek. Ni skiftar ert perspektiv till att se genom Skaparens ögon.

Jag, Mästare Kuthumi, inbjuder er att i meditation eller stillhet begrunda vilken er egen personliga och nuvarande uppfattning om kärlek är. Ta er tid i vänlighet och tålamod att låta detta inre perspektiv utveckla sig.

Ytterligare vill jag, Mästare Kuthumi, uppmuntra er att fråga inom er, för att se och förstå, vad kärlek är när den ses genom Skaparens ögon. Skaparen har en uppfattning och syn på kärlek som ni kan få tillgång till och förkroppsliga genom en enkel begäran. Ju mer ni smälter samman era uppfattningar med Skaparen för att förstå och förkroppsliga kärlek, desto mer förkroppsligar ni Skaparens kärlek, och erkänner samma inom er själva och andra. Ni söker inte längre kärlek, istället önskar ni väcka insikten om kärlek inom andra och att förstå deras unika syn på och uppfattning om kärlek, vilket låter er få tillgång till den enorma kropp och källa till kärlek som är Skaparen.

Jag uppmuntrar er att utforska frågan, ”vad är Kärlek?” Låt den vila inom er varelse och väcka sanningen inom er. Ni är mer än ni någonsin kan föreställa er.

I evig kärlek

Mästare Kuthumi

 

Du gillar kanske också...