Dikt via Per Beronius; Frihetens Gudinna till Jorden åter, 11 oktober, 2017

Ämne: Frihetens Gudinna till Jorden åter
Meddelande:
Vinden har vänt 180 grader
det som varit har varit, för att aldrig komma åter.
Människosläktets prövningar är över, och det
är då inte en dag för tidigt.
Den nya tiden, den gamla föråldrade helt olik
för att nämna något.
Sjukdomar och annat otyg utrotade
en människans ökande livslängd till kanske 300 år.
En fråga vi må ställa
varför måste mänskligheten det stålbad
som varit, gå igenom.
Kanske svaret står att finna
i den av Gud, människan den fria viljan given
ansvaret vår eget, att svara an mot det som Hjärtat bjuder
här gick något, många tusenden år sedan på sned
den fria viljan missbrukad å det grövsta.
Konsekvenserna av detta missbruk; armod och nöd
under många tusenden år.
Det vi sår, får vi skörda, en självklarhet
dags att livet börja om, på något väsensskilt helt nytt
Frihetens Gudinna över Jorden vakar.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________
_____________________________________________________________
Den sena kvällen är på väg mot natt, himlen klar, natten ljus, trots att midnatt
är nära, jag vill inte sova den sömn, som människan kallar dröm, utan vara
kvar, uppleva natten i min vakna dröm, tankarna vandrar till dagen som flytt
så nära och ändå så långt borta, jag ser stenläggaren, konstnären,, som står
där mitt på den väg som håller på att födas, Kyrkans dubbeltorn, som sträcker
sig mot himlen, som det lilla barnet när det sträcker sina armar mot sin mor,
jag ser ett virrvarr av människor, några målmedvetna, andra till synes planlöst
irrande, jag ser fåglar som slåss om de små bitar av bröd som till dem kastas
allt detta liv, detta Jordens skådespel, regisserat av en för oss osynlig regissör
vad är väl syftet med detta skådespel, det måste ett syfte ha, ty annars skulle
det ej ske, intet sker av en slump, allt är planlagt i minsta detalj, intet sker utan
ett syfte, ett högre syfte, någon gång kanske vi kommer om denna hemlighet
mer att få veta.
Ett utsnitt ur boken Spårljus Del 1 Jorden, utgiven 2003.
_____________________________________________________________

Du gillar kanske också...