Sananda via John Smallman, 10 oktober, 2017

Sananda, 10 oktober 2017

Via John Smallman

Ni kan förändra hur ni upplever livet

Den gudomliga planen för ert uppvaknande utvecklas på det enda sätt den kan – PERFEKT! Det finns bara Fader/Moder/Gud, Källan, Kärlek, och på grund av dess natur är den alltid perfekt. Det finns ingen annan möjlighet. Eftersom ni alla är Guds gudomliga barn är var och en av er, utan undantag av något slag, också PERFEKTA!

Men, att ha valt att konstruera och gå in i illusionen som människor och engagera sig i spelet om separation, det enda tillgängliga spelet, verkar det utan tvekan som om ni, mänskligheten, är långt ifrån perfekta. Och i den illusoriska miljön där ni verkar ha er endaexistens, är det absolut det spel ni spelar – spelet om rättfärdiga konflikter, fördömanden, skuld och straff. Fysiskt är scenen av form och materia, liten i jämförelse med Verkligheten, för liten för att ens erkännas eftersom den helt enkelt inte är verklig. Den är bara en kollektiv dröm eller mardröm, som ni alla stödjer och har så gjort i eoner av tid, som också är overklig.

I det mänskliga kollektivet finns det verkligen ett stort antal psykiskt skadade människor, som med rätta har dömts som vansinniga enligt mänskliga normer, eftersom deras övertygelser och beteenden i allmänhet är långt över vad som är acceptabelt för resten av mänskligheten. Men i ärlighetens namn är hela illusionen ett vansinnigt och overkligt tillstånd. Men som ni så ofta har fått veta, och som vi här i de andliga rikena fortsätter att påminna er om, finns det bara Kärlek! Allt annat – förutom att det inte finns något annat – är overkligt, och ni kommer att vakna.

Hela den mänskliga upplevelsen handlar om att vakna upp från den illusion ni har byggt upp och valt att gömma er i, samtidigt som ni glömde er sanna natur. Det verkar som om ni har arbetat för det här i eoner, medan civilisationer, kulturer, nationer, imperier och olika religioner, övertygelser och metoder har kommit och gått. I verkligheten har ni sovit och drömt i bara ett ögonblick, men under de till synes ändlösa eoner som har passerat som en viktig aspekt i illusionen, har det funnits mycket rädsla, smärta och lidanden. Nu har äntligen det kollektiva valet, beslutet och avsikten att vakna och återgå till fullt medvetande och full medvetenhet om er verkliga natur, gjorts.

Det valet var oundvikligt, och den gudomliga planen att hjälpa er fastställdes i samma ögonblick som ni valde att uppleva separation. Det enda val som var och en av er nu måste göra är att fullfölja er individuella del i den planen, och eftersom det verkar finnas så många av er, finns det många olika delar eller vägar tillgängliga för det mänskliga kollektivet. För att ni ska kunna gå vidare är det nödvändigt att gå efter er inre kunskap, er gudomligt vägledda intuition, för då kommer ni att göra er del och följa er väg.

På grund av er intensiva känsla av separation, var det viktigt att förse sig med en myriad av olika vägar Hem. I själva verket är de samma vägar, det är bara det att era individuella vägar – även när det verkar som att ni arbetar med en viss grupp med samma syfte – framstår som unika för var och en av er, och det är de. Därför skulle någon annans väg inte fungera för er, och er väg skulle inte fungera för någon annan.

Ni kan inte visa någon annan vilken väg de ska ta, ni kan bara stödja dem när de gör sitt bästa för att följa den väg de har stakat ut för sig själva. Och kom ihåg, ni har alla ett enormt supportteam i de andliga världarna som är villiga och längtar efter att få hjälpa er, men ni måste kalla på dem. Om ni inte gör det kan de inte hjälpa er.

Som så många kanaliserade meddelanden, från oss här i de andliga världarna, har talat om för er, och också fortsätter att påminna er om, är att ni skapades i KÄRLEK för evig glädje, och även inom illusionens begränsningar kan ni vara i glädje. När ni spenderar oerhörda mängder tid – som många gör – i rädsla och ångest, blockerar ni era Gudagivna förmågor mycket mer än vad det val ni gjorde för att vara i illusionen med alla dess begränsningar och krav gör.

Ni kan förändra hur ni upplever livet. Era känslor ger er lämplig information, och det är sedan upp till er att bestämma hur ni använder den informationen. Många har upptäckt det här, och skrivit självhjälpsböcker och ordnat workshops för att sprida denna kunskap. Men att skriva böcker eller gå på workshops är inte nog, det kan bara inspirera och lyfta er och ge förslag på hur ni ska gå vidare. Det är ni som måste välja att förändra hur ni vill uppleva era liv för få det att gå framåt.

Kommer ni att anamma de möjligheter som erbjuds er, eller kommer ni att avvisa eller till och med att vägra att vara medvetna om dem? Kom ihåg att under era liv i illusionen spelar ni ett spel och därför kan ni ändra reglerna när som helst. Att välja att alltid vara kärleksfull, oavsett vad som händer, förändrar spelet enormt.

Var och en av er, som påpekats ovan, har er egen individuella väg att gå för ert uppvaknande, och för att följa den vägen måste ni vara kärleksfulla, släppa all känsla av att vara ett rättmätigt offer, släppa all vrede, svartsjuka eller bitterhet. När allt kommer omkring är ni på den väg som ni planerade för er själva innan ni inkarnerade, och vad som än uppstår är ett resultat av den planeringen. Det fanns läxor ni ville lära er och de presenteras för er precis som planerat, men det är upp till er att acceptera och lära er av dem.

Ni har många exempel på människor som har genomgått enorma emotionella och fysiska trauman i sina liv och har accepterat dem. Ni kan också göra det och ni behöver inte genomgå en massa känslomässiga och fysiska tumult för att göra det. Även om det skulle ske, är ni tillräckligt starka för att övervinna alla hinder som verkar vilja stoppa eller avleda er från er väg, och dra in er i tvivel på er själva.

 Ni är Kärlek. Kärlek finns inom er i varje ögonblick av er eviga existens, så engagera er med Kärlek och upptäck att ni vet vilka ni är och att ni kan vara fullt närvarande och medvetna om detta hela tiden, och tillfredställande hantera varje problem som uppstår.

När ni verkligen erkänner och accepterar att ni är en människa med makt och sedan lever och arbetar utifrån det, kommer ni att känna er lugna och fridfulla även under svåra omständigheter. Stärk den känslan genom att dagligen gå till ert heliga rum eller ert altare, och öppna era hjärtan för den kärleksfulla omfamning som väntar er där, alltid.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...