Dikt via Per Beronius; Gud hjälper den som hjälper sig själv, 11 maj, 2017

Ämne: Gud hjälper den som hjälper sig själv
Tidens svanesång
efter ett evighetslångt Stjärnornas krig
helt oförväntat och osminkat kommer tidsmysteriet
oanmält på besök, i sin nakenhetens fulla vidd
sig avslöjar, låter sig uppenbaras
och hur går väl detta till.
Hur beskriva en upplevelse, som knackar på porten
kommer på besök, ja säg väl det, men här ett förtydligande
för fantasin att ägna sig åt, ta om hand.
En upplevelse, som i klartext låter sig avslöjas
så långt det nu går, så vänligen, lyssna nu noga
förutfattade meningar förutan.
Ett decennium ett år, ett år en månad, en månad en vecka
en vecka en dag, en dag en timme, en timme en minut
eller mindre.
Armbandsklockan har gjort sitt, ett smycke blott
så kan vi fortsätta, där vi på Jorden vandrar
i vårt anletes svett, för att få livet att gå runt.
Tills tiden, den illusoriska, overkliga, helt har försvunnit
tagit slut, då vi äntligen, efter mångfaldens tusenden år
är i Himmelriket på Jorden åter.
Någon, som i dessa ord känner sig igen
ja, det kunde jag väl tro, idogt vi alla vandrar
var och en i sin egen självvalda takt.
Pinnhål för pinnhål, uppåt mot Himlens höjder
på Jakobs stege, i en nära framtid skall vi alla som så valt
i den tidlösa tiden på Jorden vandra omkring.
Det som varit har varit, för att aldrig komma åter
inga fler krig och konflikter, vargen och lammet
i endräkt bredvid varandra.
Sjukdomar, och allt annat som hör mörkerkrafterna till
ett minne blott, som dunstar bort, utan att säga farväl
likt morgondimman, ljudlöst försvinner.
Änglarna våra beskyddare
en grönskande Moder Jord på väg till sitt kärlekens
skönhetens och sanningens under åter.
Alla och envar
har vi mycket av det goda att se fram emot
Halleluja, Halleluja, loven Moder/Fader Gud
som så väl tar hand om alla sina barn.
Det vi kallar tid inom kort, blott ett ord utan mening
som ur ordlistan raderas ut, minns ock för evigt
och detta är viktigt, Gud hjälper den
som hjälper sig själv.
Kan det sägas tydligare än så här, vad detta
i sina grundvalar handlar om.
Så än en gång, kan inte sägas mången gång nog
bättre lyss till den sträng som brast, än aldrig
spänna en båge.
*  *  *
Från det eteriska mottaget av Per Beronius
————————————————————–

Du gillar kanske också...