Saul via John Smallman, 4 maj, 2017

Saul via John Smallman, 4 maj 2017

 

Koppla av, låt Livet flöda – ni kan inte stoppa Det eller ändra Dess riktning

– njut av det som sker.

05/04/2017 av John Smallman

 

Kärleken avfärdar inte någon människa! Som ni alla vet finns det bara kärlek, även om ni väljer att inte erkänna det, så att ge upp kärleken är att låtsas som om ni inte lever. Det är att stänga era ögon, gå och lägga er och vägra erkänna Verkligheten. Det är vad mänskligheten har gjort under eoner genom sina extremt negativa självbedömningar. Ni har spelat era spel inom illusionen, som konstruerades för att uppleva separationen. Upplevelsen av separation var endast menad att vara kortvarig och i sanning var den det. Det orealistiska tillståndet avslutades omedelbar efter att den hade komma till stånd. Men ni, mänskligheten, blev så förtjusta och fascinerad av den. Genom att fritt kunna leka med den, orsaka förödelse och förvirring, som var helt i strid med verkligheten, helt annorlunda än vad ni någonsin hade stött på, konstigt, spännande och utmanande.

Men så gick ni vilse i den dröm ni hade skapat och kunde inte längre hitta vägen hem. Det var som att gå in i en Halloween-scen eller en filmuppsättning. Ni fann er själv i nästan fullständigt mörker, insvepta i kletig spindelväv, konstiga flygande saker som strök över era ansikten och drog i ert hår. Först var det roligt, men Skrämmande! Men så verkade det bli alltmer verkligt, och ni blev livrädda, ni blev panikslagna och började attackera allt inom räckhåll.

Men nu är ni på väg att vakna från den förskräckliga och olyckliga drömmen. När ni gör det, så flyger resterna av drömmen eller mer realistiskt mardrömmen, genom ert medvetande, som konstiga, oroliga ljud och bilder. Fäst er inte vid dem, de är bara oönskade ego distraktioner, distraktioner från er uppvaknande process, så bara släpp dem. Ni kan tänka på dem som era kärnproblem – problem med smärta och lidande från det förflutna, som begravdes djupt i ert psyke, obekräftade eller förnekade, eftersom de är så smärtsamma – när de kommer upp i ert medvetande kan ni släppa dem och frigöra er från de negativa Energier som göder dem.

Alla måste hantera sina gamla och djupt begravda händelser / känslor, som en del av uppvaknandet. Att hålla sig till ängslan, bitterhet, hat och vrede som representerar er mardröm och ni försöker lösa upp dem. Det är inte nödvändigt, i själva verket kan de inte lösas, så erkänn dem bara, förlåt dem ni tror orsakade dem, er själv och låt dem gå. De kommer bara att stanna hos er om ni fortsätter att hålla fast vid dem medan ni tänker på dem och fördelar skulden bland dem ni tror är ansvariga för er smärta – efter att de har kommit upp till ytan för att släppas eller skingrats.

Att släppa dem kommer att ge er en enorm känsla av lättnad, precis som när en polisbil med alla ljus och sirener dyker upp bakom er på motorvägen. . . och sedan passerar snabbt förbi på väg för att sätta fast någon annan lagbrytare. Känslan av lättnad kommer att bestå för ni bär inte längre på bördan eller tyngden av den gamla ryggsäcken. En ryggsäck, som ni aldrig behövde, men som ni valde att ta på er.

Ni är alla Guds älskade barn. Ni håller på att vakna från mardrömmen av separation och overklighet. Vilken presenterar sig för var och en av er på många annorlunda och oberoende sätt, eftersom de försöker bevisa att ni är separerade och ensamma.

Om ni upplever det annorlunda än vad alla andra gör och det verkligen råkar verkar vara fallet – är uppenbarligen er upplevelse mycket mer intensiv och smärtsam än någon annans – då är det ingen tvekan om att ni är en separerad varelse. Separerade varelser måste stå upp och ta hand om sig själv, för ingen annan gör det, inte ens era mest älskade vänner. Ni är ensamma. Döden visar det utan tvekan, för i slutändan dör alla och det finns ingen återkomst från den. Ingen har återvänt för att rapportera om det. Det är inte konstigt att ni kollektivt har valt att vakna.

Den goda nyheten är att ni nu har obegränsade resurser till er hjälp i er uppvaknande process – hjälp i stor skala. Från oss i de andliga världarna, som håller ögonen på er i varje ögonblick och svarar på era rop på hjälp och vägledning. Från alla som ni dagligen möter och interagerar med på något sätt i ert liv. I det ögonblicket befinner de sig på samma väg som ni och kan hjälpa er, om ni är öppna för Kärleken, som omger er hela tiden. I mänskliga termer kanske det i ögonblicket det inträffar inte tyckas vara någon hjälp, men om ni efteråt ärligt reflekterar över det, kan ni se att det var en lektion i att lära er att vandra ytterligare en bit på er väg Hemåt.

I varje ögonblick blir ni hjälpta, om ni väljer att vara öppna för det. Men ofta håller ni kvar er förutfattade mening om hur hjälp ska se ut och misslyckas därmed att se den hjälp, som verkligen finns tillgänglig. Detta beror på att ni försöker styra livet istället för att acceptera det som sker. Livet flyter alltid i sin egen takt, ni behöver bara acceptera det istället för att försöka förändra det. ”Att gå med flödet” är ett mycket klokt och upplyst tillvägagångssätt. När ni gör det och accepterar det som händer, upptäcker ni att flödet blir mycket mindre turbulent än när ni försöker styra det. Då blir det mycket mindre konflikter och det är konflikterna som orsakar turbulensen.

Gud är med er överallt, i varje ögonblick och Han, källan, mamma / pappa / Gud, vill bara att ni ska vara i glädje. När ni på ett sant sätt överlämnar er vilja till Hans – är er vilja jämställd med Hans för att ni är En med Honom – accepterar vad som händer, kommer ni att hantera problem som uppstår i ert dagliga mänskliga liv mycket lättare och effektivt. Ni är alltid där ni är tänkta att vara. För innan ni inkarnerade utformade ni med gudomlig hjälp en väg att följa. Att uppenbart ha lämnat den vägen eller avvikit från den är ett resultat av att försöka styra livet i en egoistisk riktning, som ni tänker är menad för er.

När ni slutar försöka styra och kontrollera livsflödet och istället bara tillåter det, kommer vad som än händer vara mycket lättare att hantera. Eftersom ni kommer att ha mycket mer energi. Energi som ni tidigare använde för att förändra det oföränderliga. I själva verket blir ni bara både fysiskt och känslomässigt utmattade. Att försöka styra livsflödet, även om ni tror att det är ”ert”, kan livet aldrig fungera för ni är nästan helt omedvetna om de många influenser, som ni måste ta hänsyn till. Det finns bara Ett Liv! Det är Gud, Källan, Mamma / Fader / Gud, varav varje medveten enhet är en oskiljaktig och väsentlig del av.

Koppla av, låt livet flöda – ni kan inte stoppa det eller ändra dess riktning – och njut av det som uppstår. Ni kan välja att njuta av det eller välja att vara felfinnare; Det är alltid ert eget val. Ni har alla erfarenhet av och har upplevt den stora skillnaden i personliga känslor och emotionella svar beroende på om ni väljer mellan att hitta fel eller acceptera och njuta av det ögonblick som uppstår.

Ni kan inte styra livsflödet, men ni kan styra era val och gensvar! Valen påverkar direkt hur ni känner er för tillfället. Gudomliga barn, ni är alla mycket mäktiga varelser, så använd er makt för att skapa frid och glädje. Eftersom ni direkt påverkar alla, som ni samspelar med. Ni har alla någon gång varit medvetna om hur ert humör påverkar andra i er närhet. Så välj glädje och se hur positivt det påverkar dem runt omkring er!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Du gillar kanske också...