Dikt via Per Beronius; Livets mysterieskola, 30 december, 2018

Ämne: Livets mysterieskola.
Meddelande:
Vänner kommit, vänner försvunnit, utan
att säga farväl, och varför det.
Något svar
på denna fråga, står oss inte till buds.
Vad är väl livet, något annat
än en utmaning, av yttersta storleksordning.
Dag efter annan fortsätter livsmysteriet
så som det gjort, sedan urminnes tider.
Det förflutna
har gjort sitt, på sitt eget unika vis.
Så här kan vi fantisera, grubbla, fundera
över det som varit, det som aldrig kommer åter.
Det enda med visshet vi vet
livet, ett mysterium av högsta dignitet.
En gåva, av Moder/Fader Gud given
att förvalta på bästa möjliga sätt.
*  *  *

Du gillar kanske också...