Dikt via Per Beronius; Ljusskeppens landningar på Jordens stränder, 11 januari, 2018

Ämne: Ljusskeppens landningar på Jordens stränder
Meddelande:
I dessa nådens dagar
där året 2017 med ett knapptryck
till 2018 förvandlats.
Kan det mörkerstyrda
det som sedan urminnes tider
hållit i taktpinnen, inte längre ljuset.
Med sina följeslagare
kärleken, skönheten, sanningen
stå emot.
Det som med sannolikhetens mått
inte kunde hända, har hänt.
Nu börjar allt om på nytt
denna gång från en högre utsiktspunkt.
3D-världen
detta evolutionära experiment fullbordat
tvingades sent omsider hissa vi flagg.
I dessa nådens dagar
börjar allt om på nytt.
Mänskligheten, av det som varit
fått mer än nog.
Inget kan för evigt
Moder/Faders Guds tanke stå emot.
I en nära framtid
är det dags för rymdskeppet
Det Nya Jerusalem.
Med sina oräkneliga följeslagare
landa på Jordens otaliga stränder
och vi skall återförenas.
Med våra systrar och bröder
vi skildes från, i evigheters gångna tider.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
__________________________________________
__________________________________________________
Har du modet, för din egen övertygelse, sprunget ur samvetets
röst, stå emot, har du modet, utmana den kör, som entonigt
sjunger, den oföränderliga rädslans lov, så har vi alltid gjort
sedvanerätten vår lag vi är i majoritet stöder oss på den starkes
rätt, du får finna dig i våra dekret, om inte du faller till föga har
vi medel att tysta din röst, osynliggöra dig, ignoransen, ett
effektivt vapen som från arenan skall dig eliminera, fälla dig
till marken, av pilarna från armborsten, utsända av en mång
tusenhövdad här, har du modet, etablissemanget stå emot.
Denna dikt hämtad ur boken
Strandlinjens magi
utgiven 2007
__________________________________________________

Du gillar kanske också...