Yeshua och Maria Magdalena via Fran Zepeda ~ 9 januari 2018

Yeshua och Maria Magdalena via Fran Zepeda

~ 9 januari 2018

 

Yeshua och Maria Magdalena: Jordning till er nya verklighet

~ kanaliserad av Fran Zepeda ~ 9 januari 2018

 

Hälsningar Älskade Ni, JAG ÄR Yeshua och jag är Maria Magdalena, tillsammans, som visar vår djupa Gudomliga Kärlek som förbinder oss med er. Vi ger er uppmuntran i den här väldigt viktiga tiden.

Det här är en tid att jordas in i er Nya Verklighet, Älskade Ni, vilken kan verka osäker och kanske till och med farlig ibland. Det finns inte längre några regler baserade på dualitet som grund för ert liv, för ni lämnar dualiteten bakom er. Men, det kan emellertid finnas en tendens till att ibland att rama in nya upplevelser, enligt de tidigare sätten av uppfattning.

Det kan finnas en tendens att hamna i dualitet av gammal vana ibland, bara för att då inse att ni har lämnat den. Den har ingen substans för er längre. Men ni är ännu inte helt tillfreds med det här nya sättet av uppfattning, från en plats av Neutralitet, Helhet och Enighet, med en Djup, bestående Gudomlig total ovillkorlig Kärlek, för er själva och andra inom Enigheten.

Ge det tid, Älskade Ni … Ni kanske känner er vilsna ibland, men det ni kanske inte fullt ut förstår, är att ni har Funnit ett nytt sätt av att Vara.

Ni kommer att ständigt behöva ha för avsikt att grunda er i denna nya verklighet, som blir en förlängning av ert inre uppvaknande och växande i medvetenhet och förkroppsligande, med en mer konstant djup Frid, Kärlek, Balans och Enighet.

Det är ingen idé att bedöma era framsteg, eller titta för nära på hur långt ni har kommit eller vart ni ska. Låt er förankras djupt i denna nya Verklighet av Frid, Kärlek och Harmoni som ger bränsle till allt ni gör, tänker och säger, om ni tillåter det.

Att låta er att förankras djupare in i den här Nya Verkligheten, kommer att vara den tråd som ni förbinder den inre visdomen med så att den kan leda er, eftersom denna nya verklighet är manifestationen av er nya högre medvetenhet, ert förkroppsligande av själen/ert Högre Själv.

Ni kan känna er vimmelkantiga och kanske till och med ”i det blå” ibland, när ni lär er att förankras i den här nya verkligheten av Gudomligt Förkroppsligande, och det kanske inte känns på samma sätt som då ni var helt förankrade i dualitet och separation. Men åh, vilka möjligheter, då ni tillåter er att känna och uppleva det här nya ljuset och klarheten som förankras i er nu, när ni välkomnar de intensiva energierna för att omvandla er.

Ni blir vana vid er Multidimensionalitet mer och mer, den lägger sig tillrätta och ni är inte längre tvungna att ta ställning till den gamla världens dualitet, utan kan istället finnas inom helt nya sätt av att vara, som nu tillåter er att flöda och flyta med den Gudomliga Visdomen och den Gudomliga Viljan, som nu driver på er hela tiden. Behåll förankringen i den del av er som söker, ansluter sig till och välkomnar er Själs/Högre Själs visdom, anknuten till Skaparens Gudomliga Vilja, vilket belyser ert Gudomliga Syfte och de gåvor som kommer att ge bränsle till den Nya Jorden, och bära upp er.

Ert tjudring till dualitetens gamla värld, löser upp sig när ni stiger högre in i den nya högre medvetenheten, som vinkar till er att ni ska stanna där för alltid.

Förvänta er inte samma sak av er kropp; det vill säga, förvänta er inte att den ska fungera på samma sätt. Rätta in er efter era upplysta, kristallina, ljusfyllda celler, och låt er ljuskropp fortsätta byggas upp och ta över era funktioner mer och mer. Acceptera och Omorientera.

Om ni tenderar att tröttna mycket lättare just nu, eller upplever mycket aktivitet runt ert huvud, hjärta, ryggrad och leder, försök att förstå och välkomna det, eftersom det förflyttar er längre in i er kristallina ljuskropp, och det kommer att hjälpa till med obehaget.

Detta är en ny tröskel som ni kikar ut från. Förvänta er inte att kunna se och känna allt som ni brukade.

Håll er inställda på de nya frekvenserna av förändrad medvetenhet. Förändringarna i kroppen kan ibland upplevas som om ni kommit till andra sidan, och ni kan ibland känna er desorienterade, men det är verkligen ett mer totalt förkroppsligande. Ni kommer att vänja er vid att vara/stanna i er fysiska kropp, medan ni upplever denna expansion.

Ni kanske försöker se det som om ni tonar in er till frekvenserna som presenteras, som om ni vrider på radioknappen för att ställa in en station, för att sedan uppleva det dagliga livet från en helt ny plats, från den högre medvetenheten. Anpassa er till ert hjärtas center, så kommer det att låta er flöda bättre inom dessa nya frekvenser. Förankra och tillåta er själva att mer fullständigt uppleva livet från dessa högre dimensioner, medan ni flyter genom ert dagliga liv.

Föreställ er möjligheterna, Älskade Ni. Ni är en helt nya ni, i en helt ny verklighet, och det kan verkligen bli ”Himlen på Jorden” för er de kommande dagarna. Så frigör er från tjudringen av era gamla tankegångar och gamla uppfattningar och förankra er i den Nya Verkligheten, som är en manifestation av er nya högre medvetenhet, ledd av ert förkroppsligande av Själen/ert Högre Själv, som tillåts leda vägen.

Namaste,

 

Er broder och syster i Kärlek,

JAG ÄR Maria Magdalena, och JAG ÄR Yeshua, och tillsammans innesluter vi er i vår Eviga Gudomliga Kärlek.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

*For my Services, please click Here

*Please see my new Specials Here!

*Donations are lovingly and gratefully accepted Here

 

Copyright © 2011-2018 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message, (complete with the full and complete audio when provided), on your blogs and websites, provided that the message and audio is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, credit is given to the author/channel: Fran Zepeda, and this copyright and links below are included, as well as the direct link to the message. Any other use of this material is prohibited without written permission. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

Du gillar kanske också...