Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 9 januari, 2018

Ärkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

9 januari, 2018

De Lärare som ni söker är Kärlek och Visdom. De finns inom er.

Det fanns gånger då jag fick upp detta kort och då ville jag utropa: Det är lätt för er att säga, jag ber om hjälp här! De flesta dagarna kan jag dra ett djupt andetag och komma ihåg att det kortet i själva verket uttrycker min högsta Sanning och jag behöver anstränga mig för att ta tiden att återförena mig allt djupare med mitt hjärta. Efteråt kan jag känna mig mer balanserad, jag kan vanligtvis hitta den stilla plats inombords, som gör det möjligt för mig att ställa de rätta frågorna, vilket ofta är en av anledningarna till att jag inte har de svar som jag eftersöker.

Under årens lopp har jag uppskattat att få arbeta med många olika lärare på det fysiska planet. Jag behövde dem för att under viktiga tillfällen i mitt liv visa mig ett nytt sätt att varsebli. Alla de storslagna lärare som jag har känt till, har gjort sig själva överflödiga genom att de har gett mig verktyg för medvetandet som jag behövde för att bli mer kreativ. Men mycket av tiden så ville jag bara få dem att tala om för mig vad jag behövde få veta och att hjälpa mig leva mitt liv. Att jag överlämnade min egen kraft var vanligt förekommande.

Bara för att vara tydlig, så behöver jag inspiration dagligen. Och tidvis får jag ta emot denna andliga spis från lärare som vistas i en fysisk kropp. Jag tycker att det är mycket närande och stimulerande att ibland delta i kurser och de kan få igång min ande med ett språng, precis när jag som mest behöver det. Jag verkar bara råka illa ut när jag förlorar min suveränitet genom att tro på allt som någon annan person säger, eller när jag tror att de har ALLA SVAR för mitt liv.

Jag har haft turen att få vistas tillsammans med ett antal lärare som har verkat som mina guider och vägvisare för mig. De flesta av dem visade hur det var att leva medvetet och delade med sig av verktyg och tekniker som hjälpte mig uppnå detta tillstånd. Vissa av verktygen var till nytta och vissa var inte det. Det var viktigt för mig att få lära mig att känna min inre resonans när lärorna passade mig.

När jag mötte min guru år 1977, var jag övertygad om att jag hade mött någon som äntligen skulle ta över ansvaret för mitt liv. Det stämde att livet var väldigt strukturerat i det ashram där jag vistades och jag hade inte tid att tänka på världen. Men till och med min guru, en mycket upplyst varelse, talade om för oss att inte fästa oss vid hans fysiska kropp, för han fanns bara där för att ge oss övningar och för att höja vårt medvetande. Han sade att fastän han erbjöd andlig spis, så var det viktigare att han lär oss hur vi direkt ska förena oss med Gud. På det sättet skulle vi kunna ta vårt andliga utövande ut till världen och hjälpa andra. Han var mycket tydlig med att service var en av de mest kraftfulla saker som vi kunde göra i livet och det skulle komma att leda till vårt Själv-förverkligande. Jag gör mitt bästa för att fortsätta med denna tradition.

När jag började arbeta tillsammans med Ärkeängel Gabriel år 1990, var det en ny upplevelse att få ta emot min egen vägledning. Det tog lång tid för mig att ha tillit till mig själv. Ärkeängel Gabriel var mycket tydlig med att mitt Högre Jag var den viktigaste förbindelsen som jag skulle kunna skapa. Han lärde mig att denna alltmer upplysta del av mig själv var medveten om min Själs syfte; att den verkade som en portvakt till mitt medvetande, genom att den filtrerade information och vägledning, så att jag fick ta emot från de källor som var för mitt högsta bästa.

Denna nya länk till mitt Högre Jag var det transformativa verktyg som jag hade letat efter. Men det tog tid att skapa en förbindelse som jag kunde lita på. Att be om vad jag behövde var en del av nyckeln till att få ta emot, som det visade sig, samt att lära mig att lyssna.

Vi alla behöver lärare som finns utanför oss längs vägen och jag vet att min inre vägledning har fört mig i kontakt med precis de rätta människorna vid rätt tid. Det finns andra sätt på vilka vi vaknar upp. Efter att jag ber om hjälp, får jag ofta välsignade stunder när något bubblar upp inom mig och jag känner mig inspirerad till Inre Visdom, i synnerhet när jag vistas i Naturen. Det finns gånger när en bok öppnar sig till det svar som jag söker efter. Ibland kan ett samtal med en vän visa mig i rätt riktning, eller jag lyssnar till en telefonkonferens som verkligen inspirerar mig.

Synkronicitet är en av mina bästa lärare just nu, och det låter mig veta att jag inte är ensam och att mitt vägledningssystem fungerar mycket väl.

Vi är välsignade att få ha så många underbara vägvisare, lärare och healers på Jorden, som kan visa vägen för oss. Vi lär oss också att vara mycket urskiljande och medvetna om den inre vägledning som genljuder i våra egna hjärtan, för att låta oss veta vad som är lämpligt för vår Själs upplevelse vid den här tiden.

Inom oss finns en Röst som känner till vad som är Sanning för oss och ju mer vi har tillit till oss själva, desto mer kraftfull blir denna inre röst. Den är som en muskel som blir starkare ju mer vi använder den. Med de kraftfulla Ljusfrekvenser som nu finns tillgängliga på Jorden, får vi en ännu större förbindelse med vår Själ och den vägledning som den erbjuder. Det finns Sanning och Visdom inom oss och vi blir lärarna, ledarna och vägvisarna för det bemäktigade livet – det nya uppvaknandet i vår värld.

 

Gudomliga Närvaro!

Tack för din ständigt närvarande vägledning inom mitt liv och för att du öppnar kanalerna till mitt Högsta Jag, så att jag med större nåd ska kunna ta emot visdom. Jag är så tacksam över att jag inte är ensam och din inspiration för mig finns där, när jag tar mig tid att lyssna till mitt hjärta. Tack för urskiljningen att veta vad som alla gånger passar mig och det genljudande som jag känner inombords när vägledningen är rätt för mig att följa. Må jag vara en klar kanal för Kärlek och Visdom inom min varelse, och stråla ut detta till världen, nu och för alltid. Och så är det.

 

Shanta Gabriel
January 7, 2017
www.ShantaGabriel.com

 

 

 

Archangel Gabriel via Shanta Gabriel, January 9th, 2018 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...