Dikt via Per Beronius; Metamorfos, 13 september, 2018

Ämne: Metamorfos
Meddelande:
Den mänskliga kroppens revolution
en kort notis om ”Den nya människan” i dessa nådens dagar.
Vad döljer sig bakom dessa ord?
Jo, så här ligger det till, i denna tid, anno 2018
möter människan något, hon aldrig tidigare mött.
En, den mänskliga kroppens omdaning
där kroppens molekylära struktur förvandlas, omvandlas
till något nytt, aldrig tidigare mött.
Kroppens, sedan urminnes tider platta celler
byter skepnad, omvandlas till 3-dimensionella kristallina
med syftet, att absorbera de kosmiska energier
med sina allt högre vibrationsfrekvenser
som når planeten Jorden i dessa dagar.
Denna kroppens förändring, är inte från smärta fri
men det får vi finna oss i, om vi har ambitionen att följa med
mot mänsklighetens allt högre vibrationernas dimensioner.
Med denna blänkare, nog för denna gång
fortsättning lär följa i detta omdaningens
revolutionära tidevarv.
*  *  *

Du gillar kanske också...