Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, September 7th, 2018

Ärkeängeln Gabriel 180907

Via Shanta Gabriel:

 

Ja! Ni är jordens själs befallnings röst!

Ett meddelande inför höstdagjämningen till ljusarbetarna från ärkeängeln Gabriel

Kära ni,

idag talar vi om fokuserad avsikt. Detta är en tid för att samlas i grupp för ceremonier, nu när jorden rör sig mot höstdagjämningen. Denna årstid, när ljus och mörker är lika stora, är den tid när jorden upplever ett kraftfullt tillstånd av balans. När planeten är i balans blir det lättare för alla att uppleva det tillståndet.

Jag ger er det här meddelandet för att på nytt bekräfta för er att den hjärtcentrerade närvaro ni så enkelt ansluter till och låter stråla genom er varelse gör en påtaglig skillnad i världen. Det viktigaste är att ni får allt mer rörelseenergi allteftersom många fler vaknar. Er djupa hängivenhet till Jorden och er blotta närvaro ändrar världens medvetenhet.

Era individuella andliga övningar och era gemensamma böner har fört många välsignelser till världen. Ni ska veta att den fokuserade avsikten hos ljusarbetarna under de senaste 25 åren eller så har lyft många av de hemskaste förutsägelserna för jorden. Även om världen verkar vara fruktansvärd idag, var jorden på väg mot större faror än de som finns nu.

Den kollektiva avsikten hos de som deltar i utvecklingen av större respekt för naturen, jämlikhet mellan människor och fritt kreativt uttryck i världen har gjort skillnad. Allt ni gör, särskilt gruppvis, kommer att fortsätta ge kraft åt de som håller på att vakna. Ni är viktiga för förändringen i medvetenhet mot ett högre tillstånd av välbefinnande på jorden. Er kärleksfulla vänlighet, er glädje inför det gudomliga ljuset och era öppna hjärtan och sinnen visar tillsammans ett sätt att leva som många varit för rädda för att pröva.

Tillsammans ger ni kraft till en gnista av frihet i överflöd så att många själar kan väcka upp nya visioner, idéer och perspektiv. Denna aktivering strålar ut i kvantumfältet som katalyserar det gudomligas avsikt när det låter ljus strömma genom kosmos.

De växlande verkligheterna i kvantumfälten svarar på er fokuserade avsikt när fler ljusarbetare samlas i grupper. Var medvetna om hur kraftfullt det är, särskilt vid den här tiden kring höstdagjämningen, när ni arbetar i gemenskap för att föra balansens ljus till världen. Nu behövs verkligen jämnmod. Att samlas i grupper för att fokusera och be kommer att vara mycket gynnsamt för kollektivet. Många människor kommer att kunna vakna upp till det gudomliga ljuset som har expanderat exponentiellt från kraften i er gemensamma avsikt av balans i världen. När din personliga andliga utövning blir mera hängiven att stärka balansen och hoppet till alla hjärtan, kanske du känner dig friare och även stöttad i att föra fram ditt gudomliga uttryck och att fullt ut visa vem du är för andra. När ni erhåller styrka ur den kollektiva visionen som fyller era hjärtan på en allt djupare nivå, blir det lättare att släppa taget om gamla mönster. Ni får en klarare uppfattning om vad som är viktigt i era liv och vad som ger full kraft åt er själs gudomliga fokus för att visa vem vi verkligen är nu.

Fördelen med att ha stöttning av en grupp och ha ett gruppmedvetande är mer än att bara att erhålla personlig kraft. Den expanderar exponentiellt. När ni ber tillsammans uttrycker ni Jordens själs befallnings kollektiva röst. Allt vad ni längtar efter får kraft. Din avsikts fokus, både för dig själv och för gruppen, är en katalysator för uppvaknande som skapar en stråle av ljus och leder andra till ett nytt sätt att leva.

Det ni gjort och gör har en oerhört stark effekt på hela mänsklighetens medvetande och på Jordens utveckling. Tvivla inte på det. Ni är världens tjänare, och ni behöver bara stanna i ert vanliga hjärt-centrerade medvetandetillstånd för att förändra världen. När du gör det blir du till en magnet som drar till sig din själs gemenskap. När ni arbetar tillsammans blir allt möjligt.

I sanning säger vi, varsamt och med kärlek: hedra er själva. Och så är det.

Shanta Gabriel för Ärkeängeln Gabriel.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...