Dikt via Per Beronius; Metamorfosens gigantiskt stora förändring, December 15th, 2017

Ämne: Metamorfosens gigantiskt stora förändring
Meddelande:
Evolutionen med stormsteg går framåt
Här ett kristallklart tydligt tecken.
I dessa dagar har politiker
i vårt avlånga land, Svea Rike, kommit överens
om förslag till ny pensionsålder.
Kommit till insikt
människans livslängd ökar
en helt ny välkommen diskussion på agendan.
Än en gång,
med det utnötta uttrycket
först händer inget, sen händer inget
sedan händer allt på en gång.
Detta bådar gott, tecken från skyn
det som varit har varit, gjort sitt
för att aldrig komma åter.
Inget mer tröskande i träsken, det har haft
sin väl utmätta tid.
Hoppets Stjärna
från dag till annan, med ökande lyskraft
över Jorden sprider sitt behagliga ljus.
Sjung, var glad
med gott samvete, kan vi prövningarnas era
bakom oss lämna, den har en gång
och för alla gjort sitt.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
_____________________________________________
Slussporten öppnad, fördämningen, som ihärdigt vägrat
ge upp sitt monopol undanröjd, otyglat, med full kraft
vattnet banar väg i djupfrusen mark, processen, den
oåterkalleligt irreversibla har startat, lyftet tagit sin början
återblickar blott slöseri med energi, rulltrappan går ej
baklänges.
Denna text hämtad ur boken
Strandlinjens Magi
utgiven 2007
_____________________________________________

Du gillar kanske också...