Sananda via John Smallman, 13 december 2017

Sananda via John Smallman, 13 december 2017

 

Många av er tror eller antar, att ni föddes som människor utan att ni hade möjlighet att påverka eller göra val.

 

 

När Julen närmar sig och året går mot sitt slut, så händer det mycket för alla människor som de inte är medvetna om, och detta skapar oroliga tankar, idéer och mycket förvirring. Under en mycket lång tid har människor varit vana vid att begrava eller förneka extremt smärtsamma upplevelser som de har varit med om, för att kunna fortsätta sina liv och åtaganden. Det har varit allmänt accepterat efter att smärtsamma händelser har inträffat, att det bästa är att glömma dem och gå vidare med livet – ni har en sång: Res dig upp, borsta av dig och börja om igen, vilket mycket väl beskriver den tron. Det fungerar ett tag och är användbart, men i slutändan måste känslorna av smärta, bitterhet, ilska och lidande accepteras, tackas för, förlåtas och släppas, eller begravas djupare och helt förnekas, vilket tar enorma mängder energi. Och eftersom de flesta människor gör det senare valet, har dessa tidigare händelser eller upplevelser naturligtvis en mycket tydlig effekt på hur liven levs.

Det som händer nu för så många, är att alla deras begravda och förnekade känslor kommer till medvetenhet för att kunna släppas, eftersom de måste komma fram för att ert uppvaknande ska kunna ske, men de flesta kan inte förstå var alla dessa ”grejer” kommer ifrån, eller hur de ska hantera det. De av er som har för avsikt att stanna kvar på de andliga vägarna, och som deltar i seminarier, workshops och läser kanaliserade meddelanden som det här, finns på Jorden för att hjälpa till i processen av uppvaknande, och ur ert mänskliga perspektiv är det verkligen en mäktig uppgift. Men ni är, naturligtvis, aldrig ensamma, ni har obegränsad hjälp från de i de andliga världarna, som ni kan be om hjälp när som helst. Saken är den att ni ofta glömmer att kontakta dem!

Därför är er dagliga besök i era inre heliga rum så viktiga. När ni helt slappnar av där, även om det bara är för några minuter, med avsikten att helt enkelt älska det som uppkommer, ger ni de i de andliga världarna tillstånd, och de är med er hela tiden och vill bara stödja er för att ge er den Kärlek ni längtar efter, som är er sanna natur. Detta gudomliga Ljus, denna Kärlek finns alltid inom er, men kommer inte att inkräkta, försöka kontrollera eller styra er. Det ger er en kärleksfull vägledning som är mycket tydligt, men ofta vill ert ego att ni antingen ska använda det för den personliga vinningen, inte lyssna eller att ni ska avvisa den. Även de mest utvecklade människorna har egon som försöker få personlig vinning. Ni är alla medvetna om sådana som har missbrukat sina förtroenden, genom att de manipulerats och kontrollerats av de som verkade vara högt utvecklade och väldigt kloka andliga varelser, som förtjänade deras hjälp.

Egot är en del eller en aspekt av er mänskliga natur, som förefaller vara avskild från er – de som följer den andliga vägen – men ni behöver det för att kunna fungera i världen ni uppfattar genom er mänskliga form, och ni behöver också integrera det i er sanna natur där det verkligen hör hemma, och som det förefaller blivit avskilt från. När ni upplever inre konflikter beror det på att egot desperat försöker få er odelade uppmärksamhet, och kommer att föreslå alla slags sätt för er som ni kan använda för att få fördelar över andra, och kommer att försöka få er att tro att andra försöker göra samma sak med er. Det är väldigt svårt för människor att älskvärt och ovillkorligt ge av sig själva eller av sina ägodelar, utan att få någon form av belöning tillbaka. Det kan vara allt från en stor penninggåva till bara något så enkelt som tacksamhet, det underliggande behovet finns där oftast.

Kärleken är emellertid i total avsaknad, eftersom den är och har allt! När ni lyckats öppna upp er för Kärleken som finns inom er, och tillåter den att fylla ert hjärta, så kommer ni genast att bli befriade från behovet. Om ni någonsin varit förälskade, har ni förmodligen helt kort upplevt det underbara tillståndet, men på grund av de begränsningar ni tog på er då ni valde att bli människor, så varar det aldrig.

Egot vill alltid ha mer. Det är egot som skapar missnöjet i ert liv, genom att ständigt jämföra er situation med någon annans, och antyder att de är mer. . . . framgångsrika, attraktiva, fulländade, rikare, lyckligare, älskade. Saken är den att ni är de ni är för att ni valde det, och att avundas någon annan av någon anledning, är ett totalt slöseri med er tid och energi. Ni känner alla till människor som har kämpat enormt, men ofta mycket själviskt för att bli rika, men ändå, trots alla rikedomar och accessoarer som de lyckats komma över, är de olyckliga och desillusionerade med livet.

Att försöka placera er själva i formen av någon annan, är att förlora riktningen. De ni är, är de ni klokast och mest noggrant valde att vara, och vägen framåt är alltid genom total självacceptans. När ni valt att acceptera er själva helt och hållet, precis som ni är utan villkor eller negativa självfördömanden, kommer behovet av att jämföra er med andra att lösas, så att ni bara kan finnas till och sedan göra det ni vill, genom att låta er kreativitet komma fram, och alla ni har den eftersom den gavs till er när ni skapades, för att sedan kunna växa och utvecklas på det sätt ni ville, när ni valde att inkarnera.

Ni är alla skapare! Gud, Källan, Moder/Fader/Gud, Högsta Intelligensen, det Medvetna Universum – oavsett vilket uttryck som passar er bäst och föredrar – så är det det som skapade er och gav er allt det hade – Kärlek, Allt – och det innehåller naturligtvis dessa enorma kreativa förmågor och potentialer för att kunna användas, på det sätt ni vill. Ni har alla hört uttrycket: Ni skapar er egen verklighet. Det har blivit mycket överutnyttjat och missbrukat genom åren, men det är trots det sant. Ni har var och en en helt egen uppfattning om livet som människa, ingen är lika, för var och en av er är det individuellt och unikt – det finns inga kopior, ingen som lever har levt eller kommer att leva i framtiden, är eller kan bli desamma som ni. Den verklighet ni upplever som människor, är den ni själva skapat och fortsätter att skapa, hela tiden i er mänskliga tillvaro.

När er uppfattning förändras på grund av upplevelser, ny information, mognad etc. så beror det på att ni skapar den nya uppfattningen. Som människor tror många av er, eller antar, att ni föddes utan att ni hade någon möjlighet att påverka eller kunde göra val, och utifrån det antagandet skapar ni era liv – jag är ful, jag är vacker, jag är smart, jag är dum, jag är oälskad, jag är värdelös, jag kan uppnå allt – för att passa in i de antaganden ni har gjort om er själva. Ni har glömt att ni är skapare med en oändlig potential.

Många av er ändrar självuppfattning med åren, vissa till det bättre och andra till det sämre, men generellt sett finns det inom de ganska begränsade områdena, med den ursprungliga grundläggande uppfattningen, som ni utvecklade under barndomen på grund av familj, kultur, ras, religiösa och politiska influenser, det som fanns i er omgivning när ni växte upp.

Det har alltid funnits människor som tagit sig långt ifrån sina ursprungliga förhållanden, och har skapat fantastiska liv för sig själva, och under de senaste två eller trehundra åren, har andelen människor som gjort så ökat, och idag växer den procentsatsen snabbt. Fler och fler av er inser att ni kan skapa, att ni är skapare, och det orsakar enorma och väsentliga förändringar i uppfattningar och beteenden, och det förekommer i alla mänskliga kulturer och etniciteter. Världen är under förändring, och det är ni som kollektivt åstadkommer det.

Det här är vad ert uppvaknande handlar om, nämligen att ändra era uppfattningar och övertygelser om vad som kan uppnås, och sedan arbeta för att få det att hända. När ni gör det blir ert eget personliga uppvaknande oundvikligt. Naturligtvis kommer tvivel och oro att uppstå, det är aspekter av att vara människa, men genom att målmedvetet delta i den andliga tillväxten – att välja att minnas att ni är Kärleken inkarnerad – då kan ni skingra det och fortsätta att gå framåt behagfullt och vackert, precis som ni tänkte när ni planerade er nuvarande mänskliga livsväg, innan inkarnationen.

Ert dagliga besök i ert inre heliga rum för att återansluta med Ljuset, Kärleken som alltid finns där, väntar på er inbjudan för att kommunicera med er, stärka ert energifält och ge er möjlighet att vara och visa Kärleken ni är, i era dagliga liv. Värmen hos den kärleksfulla omfamningen som ni upplever när ni går inom er, upplevs också av Ljuset, Kärleken, för att ni förenar med Enigheten. Den vill att ni ska acceptera och engagera er med sin omtanke, eftersom den fördjupar den oförstörbara relationen ni har med er gudomliga Källa.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

 

 

Du gillar kanske också...