Moder Gaia via Galaxygirl, 13 december 2017

Moder Gaia via Galaxygirl

13 december 2017

Kära barn, det är jag, er Moder Gaia. Jag älskar er. Tillsammans har vi genom tiderna gått genom en myriad av utmanande och också uppiggande upplevelser, eller hur? Har jag inte alltid funnits där för er, så som jag är nu, i denna vackra stund av frid och samförstånd. Mänsklighetens enhetsmedvetande utvecklas snabbt i en spännande takt, eller hur? Kan ni känna det? Se det? Jag förnimmer kaoset; bränderna i Kalifornien, den politiska villervallan… men vet att allt kommer att bli bra för allt utvecklas när vi tillsammans stiger upp som en.

Jag uppmuntrar er idag med detta, kära barn, för jag känner er trötthet. Vila och glädje och välstånd finns i er – vår – nära gemensamma framtid. Den är här Nu då ni gör anspråk på den och förankrar den i denna nuvarande tidslinje. Ni är ankarna, vägvisarna, ljusbärarna, hoppingivarna. Och jag vet att mitt hopp passar in bra hos er, ni mäktiga, för ni håller era löften till mig. Jag känner det varje ni är vänliga och varje gång ni gör ett medkänsligt val från ert hjärta. Den energin av kärlek och medkänsla för fram kollektivet närmare enhetsmedvetande och för oss förstås alla vidare på vår gemensamma uppstigningsväg.

Tala med stenarna och mineralerna. Féerna är också ivriga att återta kontakten med er. Vi är alla med i detta tillsammans. En handling ger en ”ringar på vattnet” effekt. Var snälla och försäkra er om att era ”ringar” energetiskt är sådana ni kan vara stolta över, för de kommer alltid tillbaka till er senare, ibland på mycket oväntade sätt.

Sänd kärlek till Kalifornien. Sänd hopp till de som lider. För hoppet är här. Hoppet är ni. Öppna nu era händer och tjäna varandra för i det finner ni den healing ni sökt och längtat efter. Sänd healing till naturens riken, de oceaner av liv som blivit så skadade från sitt ursprungliga tillstånd av renhet och perfektion. Sänd healing djupt in i mig, in i min kristallkärnas nätverk som förbinder oss alla på invecklade och intima sätt. Det är mitt nervsystem, därför är förstås också ni anslutna till det. Be Eldsalamandrarna om att lysa upp er väg. För vi är på väg hem.

Jag älskar er. Jag gråter tårar av ändlös glädje och lycka över det vi gått genom tillsammans och skapar i detta nu. Mina leenden kommer från och med nu att följas av tårar av glädje, precis som era. För ni kommer att minnas dessa berättelser om triumfer och upptäckt av självet, av era magnifika själv och era minnen och era resor och ni kommer att minnas det som var, och det som kommer att bli – och ni kommer också att gråta tårar av lycka och glädje! Öppna era händer och tjäna varandra.

Jag är er kära Moder Gaia. Jag vaggar er och håller er tätt intill mitt bultande hjärta då det bultar i takt med ert eget. Lyssna efter mina hjärtslag. Det tröstar er när ni vilar. Var i frid nu. Jag älskar er och håller er nära.

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...